woensdag, november 29Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Intensive Care Gelre ziekenhuizen: één team, twee locaties

Bron: Medische Fotografie Gelre ziekenhuizen

Een opname op de afdeling intensive care (IC) is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Het leven van de patiënt en zijn familie staat totaal op z’n kop. Op zo’n moment wil je dicht bij elkaar zijn en vertrouwen op professionele en gespecialiseerde zorg. Het vernieuwde IC-team van Gelre ziekenhuizen biedt deze zorg op zowel locatie Apeldoorn als Zutphen. Donderdag 18 april is tijdens een feestelijke bijeenkomst de Intensive Care in Gelre Zutphen, die sinds de nazomer 2018 weer operationeel is, officieel heropend door de burgemeester van Zutphen.

Intensieve zorg dichtbij huis bieden
Intensivist Anke Kröner: “In maart 2017 werd in Zutphen de afdeling intensive care omgezet in een afdeling high care. Hier worden patiënten net als op een IC gestabiliseerd en beademd, alleen de verpleegduur is korter. Het was een tijdelijke maatregel, want we wilden graag aan de behoefte aan IC-zorg in de regio voldoen. Wij weten hoe belangrijk het is om in tijden van onzekerheid dichtbij een ziek familielid te kunnen zijn. Daarom is gekozen voor een andere oplossing. Zonder IC zou andere zorg in het ziekenhuis in gevaar kunnen komen zoals spoedeisende hulp en verloskunde. Dat was een extra reden om de Zutphense IC te willen behouden.”

Nieuwe IC richtlijnen en één IC team op twee locaties
De landelijke richtlijnen voor IC-zorg in Nederland zijn streng en veeleisend. Logisch, want het gaat om mensenlevens. Bedrijfskundig manager Erwin de Kovel vult aan: “De vernieuwingen zijn gekomen om de intensieve zorg beter te maken. Dat vraagt extra personeel en kost meer, maar wij vinden het belangrijk daarin te investeren. Er is een grote krapte aan gespecialiseerde verpleegkundigen. Dat is voor ons ook de reden dat we zoveel mogelijk verpleegkundigen opleiden tot
IC-verpleegkundigen.”

Een van de eisen is onder meer een intensivist die 24/7 exclusief voor de IC beschikbaar is. Een intensivist is een medisch specialist die gespecialiseerd is in het behandelen van patiënten op een IC. Kröner is één van de tien intensivisten in Gelre ziekenhuizen. Samen met de IC-verpleegkundigen vormen ze het IC-team van Gelre ziekenhuizen.
Kröner: “Dankzij de inzet van het fantastische team is de IC op beide locaties op orde. We zijn nu één team dat op twee locaties werkt. Fysiek zijn de plekken verschillend, verder zijn protocollen, werkwijzen, materialen en scholingsprogramma’s hetzelfde. Deze afwisseling houdt ons scherp en biedt uitdaging. Apeldoorn heeft een grotere IC en kan patiënten met complexere aandoeningen behandelen, bijvoorbeeld met nierfunctievervangende therapie (dialyse) of langdurige beademing en revalidatie die al start op de IC zoals met de bedfiets. Zo nodig brengen we IC-patiënten daarvoor van Zutphen naar Apeldoorn. Mede daardoor kan locatie Zutphen, ondanks dat het een kleiner ziekenhuis is, volwaardige IC-zorg leveren.”

Meer informatie? Lees: https://www.gelreziekenhuizen.nl/intensieve-zorg-dichtbij-huis.html