woensdag, juni 12Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Inspiratieavond Bloeiend Bijenlandschap op 29 juni

Foto: Peter Eekelder

Als inwoner van de gemeente Apeldoorn kun je meehelpen om het voedselaanbod voor wilde bijen, vlinders en ander bestuivers uit het cultuurlandschap te vergroten. Hoe je dit kunt doen? Tijdens de inspiratieavond op donderdag 29 juni georganiseerd door de gemeente Apeldoorn en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) krijg je informatie en tips over hoe je je erf of tuin aantrekkelijker kunt maken voor verschillende dieren.

De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt plaats in de Wenumse Watermolen aan de Oude Zwolseweg 160 in Wenum-Wiesel. Inloop met koffie en thee is om 19.15 uur. Iedereen is uitgenodigd voor deze inspirerende bijeenkomsten! Voor meer informatie en om je aan te melden ga je naar de website van SLG: slgelderland.nl/projecten/bloeiend-bijenlandschap-apeldoorn. Deelname is gratis.

Meer vlinders en wilde bijen in Apeldoorn
Tijdens de inspiratiebijeenkomst krijgen deelnemers ideeën aangereikt om de biodiversiteit te verhogen op het erf en in grote én kleine tuinen. Wist je bijvoorbeeld dat je bijdraagt aan nestgelegenheid van wilde bijen en andere insecten door struiken gefaseerd te snoeien? Dat geldt met name voor vlier, braam en andere struiken met holle stengels. En wil je iets doen voor hommels? Een hoop stenen die langere tijd blijft liggen, is een prima plek voor een hommelnest. Ook kikkers vinden hier een schuilplek. De focus van de bijeenkomst ligt op het leren wat deze dieren en insecten nodig hebben om te kunnen leven op je erf of in je tuin en hoe je zelf aan de slag kan gaan om dit te verbeteren.

Inspiratie erfbezoek 7 juli
Als afsluiting heb je de mogelijkheid om op vrijdag 7 juli vanaf 13.00 uur op een inspirerend erf praktijkvoorbeelden te zien waarbij de biodiversiteit op het erf een handje wordt geholpen. Verder kijken we welke impact je kan maken door je erf ecologisch te beheren.

Vragen en aanmelden
Je kunt je aanmelden voor de inspiratieavond en het erfbezoek op de website van SLG: slgelderland.nl/projecten/bloeiend-bijenlandschap-apeldoorn. Voor vragen kun je contact opnemen met  Bart Meijer van SLG, b.meijer@slgelderland.nl of via telefoonnummer: (026) 353 74 44.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland.