zondag, juni 16Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Informatiepunt Mantelzorg in Gelre Apeldoorn weer open

Foto: Medische Fotografie Gelre ziekenhuizen

Het informatiepunt Mantelzorg in Gelre Apeldoorn is vanwege de coronamaatregelen helaas een tijd gesloten geweest. Mantelzorg vindt vooral plaats in de thuissituatie. In de afgelopen periode is dat mede door de coronacrisis voor vele mantelzorgers een grote opgave geweest en heeft soms zelf voor overbelasting gezorgd.

Vrijwilligers bemensen dit informatiepunt in de centrale hal van Gelre Apeldoorn vanaf 11 mei weer elke week op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
Op weg van en naar hun afspraak of bezoek kunnen mantelzorgers – zowel medewerkers, patiënten als bezoekers aan het ziekenhuis – terecht bij het informatiepunt. met hun verhaal. Ook kunnen ze vragen stellen en vrijblijvend informatie krijgen over ondersteuning vanuit de diverse mantelzorgorganisaties, waaronder de Kap (Stedelijk Knooppunt Mantelzorg). De vrijwilligers zijn hiervoor getraind door de Kap en merken dat het informatiepunt duidelijk in een behoefte voorziet.

Kortom: Mantelzorg, dat doe je samen en verdient onze aandacht!

Mantelzorgondersteuning
Mantelzorg is langdurig, onbetaald, zorgen voor iemand die hulpbehoevend, gehandicapt of (chronisch) ziek is en met wie u een persoonlijke relatie heeft, bijvoorbeeld een partner, kind, ouder of vriend(in). De zorg kan heel divers zijn.

Als criterium geldt: zorg die gemiddeld meer dan 8 uur per week verleend wordt en langer dan drie maanden duurt. Een mantelzorger is niet hetzelfde als een vrijwilliger. Mantelzorgers hebben niet voor hun zorgtaak gekozen, het is hen overkomen; kunnen niet zomaar hun taak beëindigen; hebben een emotionele band met de verzorgde, en zorgen vaak 24 uur per dag voor iemand.

Ook vrijwilliger worden bij het informatiepunt? Kijk op www.werkenbijgelre.nl.