woensdag, juni 12Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Indieners van 5 initiatieven verrast door wethouder Prins

Foto: Stichting Old School

Op 1 juli heeft wethouder Anja Prins een verrassingsbezoek gebracht aan de initiatiefnemers die een subsidie krijgen van de gemeente voor hun initiatief. De initiatiefnemers zijn persoonlijk op de hoogte gebracht van het goede nieuws door de wethouder.

Als gemeente vinden we het belangrijk dat inwoners zich kunnen inzetten voor Apeldoorn. In mei van 2020 is de Subsidieregeling Inwonersinitiatieven gestart.

Anja Prins: “Wij juichen het toe als inwoners zich inzetten voor de Apeldoornse samenleving. Daarom ben ik vandaag persoonlijk langsgegaan bij indieners van slimme initiatieven. Niet alleen om het goede nieuws te brengen, maar ook om ze te bedanken voor hun bijzondere bijdrage”.

De 5 initiatieven
Voor de tweede ronde van aanvragen voor 2022 krijgen deze initiatieven een subsidie uit de initiatievenregeling/motie Samen Leven:

  1. Herinrichten speelveld Molenbeen Loenen voor een groene en gezellige tuin voor jong en oud.
  2. Vernieuwing van de speeltuin ’t Loolaantje. De buurtkinderen en buurtbewoners maken samen een aantrekkelijke, uitnodigende en veilige speel- en ontmoetingsplek voor de buurt.
  3. Workshops natuurfotografie voor kinderen van 7 t/m 13 jaar uit het regulier en speciaal onderwijs. Deze workshops zijn bedoeld om kinderen op een andere manier met elkaar in contract te brengen, de talenten en vaardigheden van deze kinderen de ruimte te bieden.
  4. Bestrijding kinderarmoede door een samenwerking van stichting Old School in Apeldoorn Zuid en Het Fort. Dit project bestaat uit twee onderdelen:
  • Het bieden van een plek aan kinderen (met een armoede achtergrond) met kindercoaches en begeleiding;
  • Uitbreiding en onderhoud van de mini-boerderij op het terrein van de stichting Old School, waarvan zowel de kinderen van Het Fort als alle andere kinderen uit de wijk gebruik kunnen maken.
    5. Toegankelijk maken en uitbreiden van de buurtmoestuin op het terrein van stichting Old school in Apeldoorn Zuid. Door het (fysiek) toegankelijk te maken, zullen meer ouderen uit de buurt betrokken worden. Daarnaast wordt met deze uitbreiding de oogst verbeterd en zal het ingezet worden voor buurtbewoners met weinig middelen.

Een idee? Doe er iets mee!
De gemeente biedt op een aantal manieren ondersteuning voor het ontwikkelen van initiatieven. Zo kan er via ‘Voor Apeldoorn’; geld, hulp en/of materialen worden ingezameld en is er een Initiatievenmakelaar die graag meedenkt bij het opzetten van een initiatief. Heeft u ideeën voor een initiatief of wilt u nog meer voor uw buurt betekenen? Bekijk de ondersteuning inwonersinitiatieven.