woensdag, december 6Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Gemeenteraad Apeldoorn beveelt Ton Heerts aan als nieuwe burgemeester

Foto: Gemeente Apeldoorn

De Apeldoornse gemeenteraad heeft op maandag 4 november 2019 tijdens een extra raadsvergadering Ton Heerts (52, Partij van de Arbeid) aanbevolen als nieuwe burgemeester van Apeldoorn. Ton Heerts, inwoner van de gemeente Apeldoorn, wordt aanbevolen door de raad omdat hij een bevlogen, daadkrachtige bestuurder is, met een sterke visie op het openbaar bestuur. Hij is op dit moment voorzitter van de MBO raad. Eerder was hij voorzitter van de FNV en daarvoor lid van de Tweede Kamer.

Aanbeveling
In een besloten raadsvergadering op 4 november heeft de vertrouwenscommissie verslag gedaan van haar bevindingen. Tijdens de vergadering heeft de raad het besluit genomen dat Ton Heerts als eerste kandidaat wordt aanbevolen als nieuwe burgemeester.

Benoeming
De aanbeveling van de Apeldoornse gemeenteraad wordt aangeboden aan minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij stelt, gehoord het advies van de Commissaris van de Koning, een advies op voor de Ministerraad. De nieuwe burgemeester wordt vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. De nieuwe burgemeester zal tijdens een gemeenteraadsvergadering mogelijk in december worden geïnstalleerd. Tot de installatie blijft burgemeester Petra van Wingerden-Boers de taken waarnemen.

Vertrouwenscommissie
De gemeente Apeldoorn zoekt sinds het vertrek van John Berends op 6 februari 2019 een nieuwe burgemeester. De vertrouwenscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters van 13 raadsfracties, heeft in de afgelopen maanden de raadsaanbeveling voorbereid op basis van de door de raad vastgestelde profielschets.

Website
Alle informatie over de benoemingsprocedure van een nieuwe burgemeester vindt u op www.apeldoorn.nl/nieuweburgemeester.