zondag, juli 14Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Gemeente biedt woonplek aan steenmarters

Foto: Peter de Mink

Om overlast van steenmarters bij huizen te voorkomen biedt de gemeente sinds kort woonplekken voor deze soort. De steenmarter is een beschermde diersoort en daarom bestrijdt de gemeente de diersoort niet. Door het bieden van woonplekken, verder verwijderd van woonwijken, hoopt de gemeente overlast van steenmarters te verminderen.

Op dit moment heeft de gemeente negen kasten voor steenmarters geplaatst, verspreid door heel Apeldoorn. De komende jaren wordt dat uitgebreid tot 25. De kasten zijn geplaatst in het gemeentelijk groen, verder verwijderd van woningen. De plek van de kasten is door ecologen van de gemeente bepaald.

Het voordeel hiervan is dat de steenmarter wegtrekt bij woonwijken en een geschikte andere woonplek vindt. De gemeente hoopt met deze woonplekken de overlast van steenmarters te verminderen en de beschermde diersoort te behouden. De komende jaren controleert de gemeente intensief of de woonplekken effectief zijn.

Soortenmanagementplan
Het plaatsen van de kasten is onderdeel een stadsbreed plan, genaamd het soortenmanagementplan (SMP). Het SMP helpt beschermde diersoorten die hun verblijf vaak in gebouwen kiezen. Namelijk: de huismus, gierzwaluw, vleermuis en sinds kort ook de steenmarter. Door het nemen van verschillende maatregelen voorafgaand aan sloop- of bouwwerkzaamheden, vormt de aanwezigheid van deze soorten geen belemmering en blijft de populatie in stand. Win-win dus. Kijk voor meer info over het soortenmanagementplan op de webpagina beschermde diersoorten helpen van de gemeente.