maandag, juli 22Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Een Meerwaarde voor Apeldoorn

Foto: ’s Heeren Loo

In het nieuwe schooljaar start ook een nieuw onderwijsinitiatief in Apeldoorn: De Meerwaarde. Dit initiatief biedt een passend onderwijs- en zorgarrangement voor een speciale doelgroep: kinderen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Uit ervaring blijkt dat het speciaal basis- en voortgezet onderwijs in Apeldoorn voor deze kinderen niet altijd voldoet. Als gevolg ontbreekt het deze groep aan een passende onderwijsvorm en gaan zij niet naar school.

Daarom hebben speciaal onderwijsscholen De Zonnehoek en Het Kroonpad de krachten gebundeld met ’s Heeren Loo, De Passerel en het Samenwerkingsverband Apeldoorn. Ook de gemeente Apeldoorn is betrokken en draagt het project een warm hart toe.

Betekenisvol leren in een veilige omgeving
De Meerwaarde biedt een onderwijs- en zorgarrangement voor kinderen in de leeftijd van 4-14 jaar met een verstandelijke beperking én moeilijk verstaanbaar gedrag. Zij hebben baat bij intensieve begeleiding, ook in het onderwijs. De Meerwaarde start in september 2019 aan de Regenboogbrink 6 op zorgpark Groot Schuylenburg van ’s Heeren Loo. Centraal in dit nieuwe onderwijs-zorgarrangement staan de behoeftes van de leerling in een omgeving van maximale duidelijkheid, ontwikkeling en veiligheid. Betekenisvol leren, waarbij leerdoelen gekoppeld zijn aan de dagelijkse praktijk en gericht op grip van de leerling op de wereld om hem heen. Ook de leeromgeving is aangepast aan de behoeftes van de leerling. Zo wordt er gewerkt in kleinere ruimtes en is er veel aandacht voor individuele leerlijnen. Waar mogelijk stromen kinderen uiteindelijk terug naar het ‘reguliere’ speciaal onderwijs.

Samen sterk in kennis en expertise
Een multidisciplinair team, samengesteld vanuit onderwijs en zorg, biedt integrale ondersteuning in methodiek, werkwijze en verslaglegging. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van de Triple-C methodiek in het onderwijs, een bekende methodiek voor het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. Het team ontvangt speciale scholing en teambuilding, zodat teamleden optimaal samenwerken en expertise met elkaar delen.