maandag, mei 27Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Duidelijkheid over projecten in de binnenstad in november

Foto: Gemeente Apeldoorn

Het college heeft een aangepast voorstel voor de projecten in de binnenstad gestuurd naar de gemeenteraad. In de afgelopen periode zijn alle projecten in de binnenstad opnieuw doorberekend en is gekeken welke projecten wel of niet door kunnen gaan op korte termijn.

Dit plan is opgesteld naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad om de besluitvorming rondom Plein van de Stad uit te stellen. Daarnaast is kritisch gekeken naar het projectmanagement binnen de gemeente waarbij alle lessen uit het onderzoeksrapport Plein van de Stad zijn toegepast. Dit alles is gebeurd in het eerste kwartaal van 2020.

Blijven investeren in de binnenstad
Wethouder Maarten van Vierssen is blij met dit plan. “Het coronavirus heeft veel impact. En de volledige impact is nu nog niet te overzien. Daarom worden de financiële keuzes niet nu afgewogen maar later. Als gemeente en als binnenstad zullen we nooit het economisch belang van een levendige binnenstad uit het oog verliezen. Juist nu moeten we kritisch kijken naar de investeringen die we doen waarvan Apeldoorn op de langere termijn profiteert.”

Om dat voor elkaar te krijgen zijn alleen wel scherpe keuzes nodig. “We kunnen helaas niet alles tegelijk doen. Daarom is de laatste maanden hard gewerkt om alle projecten door te rekenen en te kijken wat wel kan binnen het bestaande budget, zodat we kunnen blijven investeren in de binnenstad.” De keuze om projecten te stoppen is wat B en W betreft niet definitief. Zodra de financiële situatie dat toelaat en als de Visie Binnenstad Apeldoorn daar om vraagt, bespreken wij graag samen met de gemeenteraad en onze partners in de stad hoe aan deze en andere projecten een vervolg kan worden geven. Onze ambitie in de binnenstad blijft namelijk onverminderd groot.

Gemeenteraad beslist in november
In de raadsbrief wordt voorgesteld om de volgende projecten in de binnenstad af te ronden of te gaan uitvoeren in 2021/2022. Marktstraat/Beekstraat/Markstroom, Plein van de Stad inclusief fietsenstalling, herinrichting Paslaan, Caterplein, het Lichtplan en Westpoint. De gemeenteraad beslist hierover in november. Alleen voor de Marktstroom wordt een uitzondering gemaakt.

Marktstroom
In de Marktstraat en de Beekstraat is de Markstroom aangelegd. Omdat deze waterloop ook als project in de binnenstad even stil is gelegd stopt hij nu nog op de hoek Markstraat/Marktplein. Aan de raad is in deze raadsbrief gevraagd in juni een besluit te nemen over de voortgang. Dit omdat de Markstroom gesubsidieerd wordt door onder andere de provincie Gelderland, waterschap en Rijksoverheid en het daarom in het voorjaar van 2021 gerealiseerd moet zijn. Om voldoende voorbereidingstijd te hebben en deze planning te halen is besluitvorming voor de zomer nodig. Dit project zal dan niet wachten op het besluit over de andere binnenstadprojecten zoals hierboven aangegeven.