maandag, juli 22Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Coronamaatregelen binnenstad blijven voorlopig nog gelden

Foto: Gemeente Apeldoorn

De maatregelen in de binnenstad om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, blijven ook de komende maanden van kracht. Wel wordt het eenrichtingsverkeer aan de Kapelstraat opgeheven. De overige maatregelen worden verlengd met als doel: zoveel mogelijk ruimte maken om afstand te houden. Samen met ondernemers en het winkelend publiek houden we zo de binnenstad gastvrij, vriendelijk én veilig.

Ruimte maken: een belangrijk middel tegen corona
In de binnenstad zijn de afgelopen maanden maatregelen genomen om zoveel mogelijk ruimte te maken in de straten zodat we anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden. Dit ziet u bijvoorbeeld aan de markeringen op straat, de aangepaste looprichtingen en aan het fietsparkeerverbod. Deze ingeslagen richting houden we vast. Want het werkt, hebben we ervaren. Bezoekers én ondernemers: we maken allemaal ruimte daar waar het nodig is en kan. Zo lang we zoveel mogelijk ruimte maken kunnen we blijven winkelen en genieten op de terrasjes in de stad.

Fietsen en scooters in de stallingen
Door de fietsen en scooters op de juiste plekken te parkeren is er heel veel ruimte ontstaan. Dat is goed te zien! Daarom blijft deze maatregel ook van kracht. Blijf dus uw fiets in de stallingen of fietsenrekken plaatsen, want regelmatig worden verkeerd gestalde fietsen verwijderd en naar de stalling aan de Paslaan gebracht. Voor het ophalen van uw fiets betaalt u een vergoeding van  € 25,-. Als u uw scooter verkeerd parkeert loopt u het risico op een boete van € 65,-.

Terrasjes pakken in de stad
Veel ondernemers hebben de afgelopen maanden van de mogelijkheid gebruikt gemaakt om hun bestaande terras uit te breiden. Het college biedt ondernemers die daarvan gebruik willen maken de mogelijkheid om dit ook na 1 september te blijven doen. Ondernemers van de terrastuinen bij het Oranjepark en nabij het Stationsplein krijgen de mogelijkheid langer open te blijven. De terrassen helpen bij druktespreiding in het centrum. Het terras nabij het Stationsplein maakt hiervan geen gebruik en sluit op 7 september. Het terras in het Oranjepark zal wel langer open blijven.

Eenrichtingsverkeer en fietsverbod
De ingestelde eenrichtingsverkeer-maatregel aan de Kapelstraat voor voetgangers vervalt wel per 1 september. De afgelopen periode is gebleken dat de drukte in de straat te overzien is op basis daarvan is besloten het eenrichtingsverkeer op te heffen. In deze smalle straat blijft het wel verboden om te fietsen. Want daarmee creëren we extra ruimte om afstand te houden. Op het drukke punt rondom het oude raadhuis blijft het eenrichtingsverkeer voorlopig ingesteld.

Bankjes, plantenbakken en reclameborden blijven plaats maken
We hebben ook ruimte in de stad gemaakt door op sommige plekken straatmeubilair en plantenbakken te verwijderen. We hebben niet alle bankjes weggehaald, want voor mensen die slecht ter been zijn, moet het mogelijk zijn om hier en daar even te kunnen uitrusten. Ondernemers blijven in september ruimte maken door reclameborden en kledingrekken binnen te zetten op drukke dagen. Of dit nodig blijft wordt medio september opnieuw bekeken.

Besluiten en gemeenteraad
De gemeenteraad wordt geconsulteerd over de verlenging van de coronamaatregelen in de binnenstad. Eind september vindt deze consultatie plaats. Consultatie betekent dat het college de richting van het beleid toetst en de feedback hierop meeneemt in zijn besluitvorming. Voor het maatregelenpakket voor de binnenstad volgt definitieve besluitvorming na deze consultatie. Deze consultatie, onder andere over het fietsparkeerverbod, is openbaar. Op www.apeldoorn.nl/Vergaderingen-Politieke-Markt vindt u in de loop van september de datum van de consultatie.

De binnenstad gezellig en veilig; maar blijf alert en #supportyourlocals
De afgelopen maanden is gebleken dat het kan: even gezellig naar de stad, een drankje drinken, een hapje eten én tegelijkertijd veilig genieten. Maar makkelijk is het niet. Voor ondernemers niet en voor  bezoekers ook niet altijd. Daarom is een bezoek aan de binnenstad voor de ondernemers een enorme steun. Daarnaast helpen we hen ook door ons aan de aangescherpte landelijke regels voor de horeca te houden.