zondag, juli 14Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

CODA ontvangt bijdrage van Nationale Nederlanden voor VoorleesExpress Box

Foto: CODA

De VoorleesExpress Apeldoorn is een belangrijke pijler van CODA op het gebied van laaggeletterdheid en het verbeteren van taalontwikkeling. Met de VoorleesExpress geeft CODA kinderen van 2-8 jaar met een taalachterstand extra aandacht door het gezin (thuis) te ontmoeten en door het aanbieden van online ondersteuning. Nu het thuisbezoek vanwege de maatregelen in verband met corona slechts beperkt kan, wil CODA de VoorleesExpress Box introduceren: een herbruikbare box met materialen (boeken, spelletjes, knutselmateriaal) waarmee gezinnen thuis aan de slag kunnen. Met het plan dat hiervoor geschreven is, diende CODA bij Nationale Nederlanden een aanvraag in voor het project ‘Wij en de maatschappij’. Deze aanvraag werd gehonoreerd met een donatie van € 6.740,- waarmee in totaal 20 boxen samengesteld kunnen worden waarvan er 10 voorzien zijn van een tablet.

De VoorleesExpress kent in de huidige vorm ook al meerdere digitale contactmomenten met de gezinnen die hieraan meedoen. Zo lezen de speciale vrijwilligers online voor en worden samen taalspelletjes gedaan, maar ook wordt met ouders gekeken welke mogelijkheden zij zelf hebben om hun kind(eren) met taal te helpen en om hun taal- en leesplezier te bevorderen. Nu het thuisbezoek niet mogelijk is, is het idee ontstaan om de VoorleesExpress ook als ‘box’ beschikbaar te stellen. Een aantal boxen bevat naast boeken, spelletjes en knutselmateriaal ook een tablet voor gezinnen die thuis niet de beschikking hebben over een device waar ze mee kunnen videobellen.

“Met de bijdrage van € 6.740,- van Nationale Nederlanden kan de VoorleesExpress Apeldoorn de online sessies uitbreiden en verder professionaliseren waardoor 40 tot 60 gezinnen per jaar bereikt worden”, laat Carin Reinders (directeur-bestuurder CODA) weten. “Het is een interactieve en digitale aanvulling op het bestaande programma dat we met de VoorleesExpress aanbieden. Zo wordt het lees- en taalplezier van kinderen en ouders bevorderd en wordt een bijdrage geleverd aan het bestrijden van laaggeletterdheid door de taalachterstand van kinderen te minimaliseren.”

Gezinnen maken gedurende 20 weken gebruik van deze VoorleesExpress Box, waarna deze doorgaat naar het volgende gezin. Uiteraard worden zowel de box als alle materialen eerst gereinigd. Overigens blijft deze box ook in gebruik in het reguliere traject wanneer een voorlezer weer fysiek bij een gezin thuis mag komen. De tablets worden dan ter afwisseling ingezet en kunnen gebruikt worden om ouders de weg te wijzen naar goede apps en websites om met hun kind met taal aan de gang te gaan.

CODA start vanaf februari 2021 met het aanbieden van deze boxen, in eerste instantie voor een periode van een jaar. Gedurende deze periode vinden evaluaties  plaats met de vrijwilligers die deze ondersteuning bieden aan de gezinnen. Op deze manier kunnen we de kwaliteit van het project waarborgen en eventueel het programma aanpassen op de behoefte vanuit de gezinnen.

“Alle trajecten met betrekking tot de VoorleesExpress worden -zodra  het weer mogelijk is- door vrijwilligers uitgevoerd bij gezinnen thuis, in CODA Bibliotheek of op locatie in Apeldoorn. We zijn blij met de bijdrage van Nationale Nederlanden waardoor we ook in deze tijd hulp kunnen blijven bieden aan gezinnen met kinderen met een taalachterstand”, aldus Reinders.

Wie meer wil weten over de VoorleesExpress, kan terecht op de website van de Voorleesexpress (www.voorleesexpress.nl). Daar vind je ook informatie wanneer je je als vrijwilliger in Apeldoorn wilt aanmelden om bij gezinnen thuis voor te lezen.