dinsdag, maart 26Groot in het brengen van klein nieuws

Gemeente

Apeldoorn krijgt waardering voor sociaal werkgeverschap

Apeldoorn krijgt waardering voor sociaal werkgeverschap

Gemeente
De gemeente Apeldoorn heeft op 5 februari een PSO-certificaat ontvangen als erkenning voor het sociaal werkgeverschap. Voor de derde keer krijgt de gemeente de benoeming voor trede 3, de hoogste trede, op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. Wethouder Jeroen Joon nam het PSO-certificaat in ontvangst. De gemeente krijgt het certificaat als waardering voor de aanpak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden binnen de organisatie. Daarnaast beloont de gemeente andere organisaties die zich erkend inspannen om kwetsbare doelgroepen duurzaam aan werk te helpen. Wethouder Jeroen Joon is trots op het behoud van de hoogste trede op de prestati
Burgemeester John Berends  ereburger van Apeldoorn

Burgemeester John Berends ereburger van Apeldoorn

Gemeente, Nieuws
Burgemeester John Berends is benoemd tot ereburger van Apeldoorn. Hij kreeg donderdag 31 januari van locoburgemeester Jeroen Joon de Zilveren Wapensleutel, die bij die benoeming hoort. Dat gebeurde tijdens de bijzondere raadsvergadering waarin Berends afscheid nam als burgemeester van de gemeente Apeldoorn. Hij wordt 6 februari 2019 benoemd tot commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. Het Ereburgerschap is de hoogste waardering voor een persoon die zich op een vernieuwende manier heeft ingezet voor de Apeldoornse samenleving. In één of meer heel belangrijke projecten of in functies die heel belangrijk of representatief zijn. John Berends heeft ervoor gezorgd dat Apeldoorn zelfbewuster is geworden. Apeldoorn is meer ‘the place to be’ geworden. Hij heeft meegeholpen aa
Marktstraat/Beekstraat en pand Leger des Heils onder handen

Marktstraat/Beekstraat en pand Leger des Heils onder handen

Gemeente
Gemeente Apeldoorn werkt al lange tijd aan het verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van  de binnenstad. Samen met de provincie Gelderland en het Waterschap Vallei en Veluwe worden de Marktstraat/Beekstraat en het pand van Leger des Heils onder handen genomen. Met gezamenlijke inzet van kennis, expertise en geld wordt de openbare ruimte op die plekken heringericht. Klimaatstraat De gemeente Apeldoorn, provincie Gelderland en het waterschap dragen allemaal bij aan het herinrichten en duurzamer maken van de binnenstad. Dit is nodig om de effecten van bijvoorbeeld klimaatverandering op te vangen en ervoor te zorgen dat bij hevige regenval het water goed afgevoerd kan worden. Dat gebeurt onder ander door het vergroenen van gevels, opvangen van regenwater en het afkoppelen de re
Apeldoorn zet in op aanleg 5G netwerk

Apeldoorn zet in op aanleg 5G netwerk

Gemeente
De gemeente Apeldoorn zet in op de aanleg van een 5G netwerk. Daarvoor tekent de gemeente vandaag een intentieovereenkomst met de Oostenrijkse onderneming RadioLEDInternational GmbH. De gezamenlijke ambitie is in 2021 een dekkend 5G Corenetwerk in Apeldoorn aangelegd te hebben. De gemeente Apeldoorn werkt onder de noemer Smart City aan (technologische) oplossingen om onder meer de leefbaarheid en economische concurrentiekracht te verbeteren. Het voorstel van RadioLED om te onderzoek of het aanleggen van een 5GCorenetwerk in Apeldoorn mogelijk is, kan een boost geven aan deze ambities. De komende maanden onderzoekt RadioLED welke juridische, financiële en technische maatregelen nog nodig zijn. De ambitie van het bedrijf is om dan in het najaar van 2019 te beginnen met de aanleg. W
Perta van Wingerden benoemd tot waarnemend burgemeester Apeldoorn

Perta van Wingerden benoemd tot waarnemend burgemeester Apeldoorn

Gemeente, Nieuws
Mevrouw P.M. van Wingerden-Boers is vandaag door de commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Apeldoorn. Zij vervangt vanaf woensdag 6 februari 2019 John Berends die vanaf dat moment commissaris van de Koning in de provincie Gelderland is. Petra van Wingerden-Boers (64 jaar, lid van de VVD, wonende in Velp) is eind 2017 na 13,5 jaar gestopt als burgemeester van de gemeente Rheden. Daarvoor was zij 6 jaar burgemeester van de gemeente Groenlo. John Berends is per 6 februari 2019 benoemd tot commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. De thans nog zittende commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, heeft daarom in goed overleg met een delegatie van de gemeenteraad van Apeldoorn besloten om een waarnemend burgemeest...
Komst asielzoekers op Christiaan Geurtsweg

Komst asielzoekers op Christiaan Geurtsweg

Gemeente, Nieuws
Vanaf maandag 14 januari 2019 zullen de eerste asielzoekers arriveren op de tijdelijke opvanglocatie aan de Christiaan Geurtsweg. In de afgelopen weken is hard gewerkt om het pand geschikt te maken voor de opvang van maximaal 400 mensen, gedurende een periode van 1 tot maximaal 1,5 jaar. Donderdagmiddag namen de raadsleden een kijkje op de locatie om het resultaat te bewonderen. Volgende week maandag arriveren er in eerste instantie 50 bewoners. Vanaf 22 januari arriveren de volgende 100 bewoners. De gezinnen met jongere kinderen worden vanaf 22 februari verwacht. Het college van burgemeester en wethouders heeft in november 2018 besloten mee te werken aan het verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om de opvanglocatie aan de Christiaan Geurtsweg ges...
Oorlogsgravenstichting bedankt Consul van de gemeente Apeldoorn met zilveren erespeld

Oorlogsgravenstichting bedankt Consul van de gemeente Apeldoorn met zilveren erespeld

Gemeente
Als dank voor zijn werk als Consul van de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Apeldoorn ontvangt Laurens Dijkhof op vrijdag 11 januari een zilveren erespeld uit handen van Roel Broer, plaatsvervangend algemeen directeur Oorlogsgravenstichting. Burgemeester Berends was hierbij aanwezig. De heer Dijkhof neemt na 12 jaar afscheid als consul. In deze rol was hij sinds 2006 de lokale vertegenwoordiger van de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Apeldoorn en daarmee verantwoordelijk voor de in- en externe contacten met betrekking tot het onderhoud van de oorlogsgraven. In de gemeente Apeldoorn liggen 83 Nederlandse oorlogsslachtoffers en 57 geallieerde oorlogsslachtoffer begraven. De heer Dijkhof is als consul opgevolgd door Rene van den Enk. In bijna elke gemeente in Nederland bevi...
Markthal siert vanaf 2021 vernieuwd Marktplein

Markthal siert vanaf 2021 vernieuwd Marktplein

Gemeente, Nieuws
Het ontwerp voor het nieuwe Marktplein is bekend. ‘De Markthal’ siert vanaf 2021 het toekomstige Plein van de Stad. Het ontwerp komt van het Rotterdamse bureau West 8. De afgelopen dagen brachten 25.330 Apeldoorners hun stem uit op hun favoriete ontwerp. Wethouder Mark Sandmann maakte de winnaar bekend door midden op het Marktplein een druk op de knop te geven: “Alle vier de ontwerpen hadden een totaal ander karakter, er viel echt wat te kiezen. Apeldoorn heeft zich uitgesproken voor de Markthal. Ik heb genoten van geweldige verkiezingsdagen en kijk nu al uit naar de komst van dit mooie Marktplein. Met dit aantal stemmen mag ik zeker zeggen dat het plein een breed gedragen nieuwe uitstraling krijgt. Het wordt met recht het Plein van de Stad.” Bureau West 8 West 8 is vereerd en b
Samenwerking en subsidie geven Apeldoorns kanaal een boost

Samenwerking en subsidie geven Apeldoorns kanaal een boost

Gemeente
Bestuurders van Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Rheden, het waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland tekenen 20 december de samenwerkingsovereenkomst ‘Beleef het Apeldoorns Kanaal’. De overeenkomst draait om het stimuleren van allerlei initiatieven langs het kanaal. Doel van de overeenkomst is het verbeteren van de recreatiemogelijkheden op en langs het kanaal, zodat iedereen deze mooie omgeving beter kan beleven. De overeenkomst die de zes kanaalgemeenten, het waterschap en de provincie sluiten onderschrijft de gezamenlijke ambitie om projecten te realiseren gericht op beleving, bewegen, genieten en waterpret.  Ook is er een subsidieregeling van de provincie waar de initiatiefnemers een beroep op kunnen doen om de  projecten te helpen financieren. De provinci
Bekendmaking nieuwe ontwerp Marktplein op 20 december

Bekendmaking nieuwe ontwerp Marktplein op 20 december

Gemeente
Alle inwoners van de gemeente Apeldoorn zijn op 20 december van 16.00-18.00 uur van harte welkom op het Marktplein, om de bekendmaking van het winnende ontwerp voor het Plein van de Stad bij te wonen.  Wethouder Mark Sandmann: “Met de teller op bijna 17.000  stemmen en nog vier stemdagen te gaan, zien we dat deze verkiezing leeft in Apeldoorn. Ik vind het daarom belangrijk dat iedereen de gelegenheid krijgt om live mee te maken welk ontwerp de meeste stemmen heeft gekregen. Het is immers het Plein van de Stad, dus van iedereen, met straks een breed gedragen nieuwe uitstraling. Welkom!” Aanmelden kan via pleinvandestad@apeldoorn.nl. Ook online te volgen Inwoners die niet in de gelegenheid zijn om naar het Marktplein te komen, kunnen de bekendmaking volgen via Facebook en Instagra