vrijdag, mei 24Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Capaciteit verplegings-en verzorgingshuizen regio Apeldoorn tijdelijk uitgebreid

Foto: Designed by articular / Freepik

De komende weken komen er tijdelijk 84 extra plekken bij in verplegings- en verzorgingshuizen in de regio Apeldoorn. Deze komen bovenop de 76 plekken die de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland eerder deze week in een zorghotel in Apeldoorn realiseerde. De zorginstellingen bereiden zich daarmee voor op de verwachte stroom aan opnames als gevolg van COVID-19.

De uitbreiding is het resultaat van een opschalingsplan dat de samenwerkende zorgaanbieders in de Verpleging Verzorging en Thuiszorg (VVT) in de regio Apeldoorn samen met Gelre ziekenhuizen hebben opgesteld. Op dit moment is het aantal van 84 extra plekken voldoende. Anneke Bouwmeester, die als bestuurder van Zorggroep Apeldoorn namens de betrokken zorgaanbieders het woord voert: ”We zetten als zorgaanbieders en ziekenhuizen in de regio samen onze schouders eronder om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de verwachte toestroom. Hoeveel plekken we precies nodig gaan hebben, kunnen we nu nog niet zeggen. Het exacte aantal laat zich niet voorspellen. We werken er hard aan ontwikkelingen steeds een stap voor te zijn. Voor nu verwachten we voldoende plekken te hebben. Als blijkt dat er meer nodig zijn, gaan we daar gezamenlijk zo snel mogelijk voor zorgen.“

Uitdagingen bij de capaciteitsuitbreiding bestaan vooral in het werven van voldoende personeel en de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Op beide terreinen is de afgelopen dagen met succes samengewerkt, vertelt Bouwmeester. “Via het project ‘extra handen in de zorg’ hebben we enkele tientallen oud-zorgmedewerkers in onze regio bereid gevonden om te helpen. Dat is natuurlijk geweldig nieuws, heel fijn om deze mensen aan boord te hebben. Maar we kunnen nog steeds mensen gebruiken, vooral verzorgenden en verpleegkundigen. Ook andere organisaties stellen gelukkig mensen beschikbaar. En door de inspanningen van de overheid komen er nu ook voor onze sector extra beschermingsmiddelen beschikbaar, zodat iedereen zo veilig mogelijk zijn of haar werk kan doen.”

Samenwerking
Behalve Zorggroep Apeldoorn zijn ook de zorgorganisaties Atlant, Klein Geluk, Verian en HOOG (huisartsen) bij de initiatieven betrokken. De organisaties werken bij het opschalen van de capaciteit nauw samen met Gelre ziekenhuizen. Die samenwerking loopt “buitengewoon goed”, vinden zowel Bouwmeester als bedrijfskundig manager Hendrik-Jan Koppelman van Gelre ziekenhuizen. Dagelijks vindt er afstemming plaats. Koppelman: “Ziekenhuiszorg en zorg in de VVT zijn in onze regio goed communicerende vaten. Als mensen medisch gezien voldoende zijn opgeknapt in het ziekenhuis, maar nog niet naar huis kunnen, moet er een andere plek voor ze zijn. Alleen op die manier houdt het ziekenhuis voldoende capaciteit en kunnen we patiënten blijven opnemen.”

Vanuit die gedachte is er het afgelopen jaar al volop geïnvesteerd in de samenwerking tussen Gelre en de VVT-organisaties in de regio. Koppelman: “We delen de ambitie het regionale zorglandschap te veranderen. Meer zorg bij de patiënt thuis en in het ziekenhuis alleen voor de echt complexe zorg. De lijnen waren al kort. Daar plukken we nu de vruchten van.”

Tijdelijke opvang coronapatiënten in De Maten
Vanaf 6 april is er in een voormalig schoolgebouw aan het Markerichtersveld in De Maten een tijdelijke zorglocatie ingericht voor herstellende coronapatiënten. Het gaat om patiënten die niet (meer) in het ziekenhuis hoeven te verblijven. Zij hebben nog wel zorg nodig, maar hebben geen eigen woonruimte of kunnen niet op een opvanglocatie verblijven waar ze verzorgd kunnen worden.

De locatie in De Maten biedt plek aan maximaal 30 patiënten uit de regio. De zorg wordt verleend door gekwalificeerde begeleiders, artsen en verpleegkundigen.

Waarom doen we dit?
De druk op de ziekenhuizen en de zorgorganisaties in de regio Noord- en Oost-Gelderland neemt op dit moment toe. De verwachting is dat deze druk de komende tijd verder zal toenemen. Dat vraagt om een herverdeling van de beschikbare zorgcapaciteit in de regio. Om die reden richten we in regionaal verband extra opvang- en zorglocaties in voor (corona)patiënten die niet rechtstreeks naar huis kunnen vanuit het ziekenhuis. Dak- en thuislozen hebben daarbij onze extra aandacht.