woensdag, juni 12Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Burgemeester John Berends ereburger van Apeldoorn

Foto: Wikipedia

Burgemeester John Berends is benoemd tot ereburger van Apeldoorn. Hij kreeg donderdag 31 januari van locoburgemeester Jeroen Joon de Zilveren Wapensleutel, die bij die benoeming hoort. Dat gebeurde tijdens de bijzondere raadsvergadering waarin Berends afscheid nam als burgemeester van de gemeente Apeldoorn. Hij wordt 6 februari 2019 benoemd tot commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.

Het Ereburgerschap is de hoogste waardering voor een persoon die zich op een vernieuwende manier heeft ingezet voor de Apeldoornse samenleving. In één of meer heel belangrijke projecten of in functies die heel belangrijk of representatief zijn.

John Berends heeft ervoor gezorgd dat Apeldoorn zelfbewuster is geworden. Apeldoorn is meer ‘the place to be’ geworden. Hij heeft meegeholpen aan een bestuurscultuur in Apeldoorn die past bij deze tijd, met uitstekende verhoudingen tussen gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie. Inwoners en ondernemers kunnen makkelijk met hem in contact komen en hij zoekt hen zelf ook op. Hij staat niet boven, maar tussen de mensen en zoekt verbinding.

Naast zijn werk als burgemeester is John Berends ook actief in veel andere functies. Kenmerkend in al die functies is zijn zeer grote inzet voor de publieke zaak. Hij heeft laten zien dat individueel leiderschap en inzet het verschil kunnen maken. Hij heeft op een heel goede manier leiding gegeven en is opgestaan als eerste burger van Apeldoorn waar dat nodig was.