dinsdag, april 23Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Besluit vuurwerkverbod kan gemeente miljoenen kosten volgen LA

Foto: Pixabay

Lokaal Apeldoorn maakt zich grote zorgen over het emotionele besluit wat een aantal partijen in de gemeenteraad wil nemen met betrekking tot het vuurwerkverbod. Lokaal Apeldoorn verwacht bij een directe invoering een miljoenenclaim van vuurwerkhandelaren terwijl we net uit de rode cijfers zijn. Eveneens verwacht Lokaal Apeldoorn een grote maatschappelijke onrust nu in Coronatijd ook al veel verboden werden opgelegd.

“Een onverantwoorde en domme keuze” volgens Arjan Steenbeek, raadslid van Lokaal Apeldoorn. Hij heeft tijdens het debat alle risico’s benoemd, maar de emotie van een vuurwerkverbod profileert boven een rationeel verstandig besluit. De voorstanders van een vuurwerkverbod willen dit koste wat het kost doorgang laten vinden voordat er nieuwe verkiezingen zijn. Het College van B&W adviseert om niet voor een versnelde invoer van een vuurwerkverbod te gaan. Maar elk argument wordt terzijde geschoven.

De verkoop van vuurwerk mag wel plaats vinden, maar afsteken is als het aan de voorstanders ligt vanaf dit jaar einde verhaal. Het College geeft nadrukkelijk aan geen capaciteit te hebben voor handhaving. Ook bij de snelheid van besluitvorming plaatst het College van B&W vraagtekens. Zij stellen dat er eerst een verbod komt voordat er flankerende maatregelen worden genomen, zoals professionele vuurwerkshows.

Dommerholt advocaten heeft eerder al in een artikel*1 laten weten dat de gemeente wel degelijk aansprakelijk gesteld kan worden. Het College van B&W heeft deze kosten nog niet inzichtelijk kunnen maken, maar desondanks willen de voorstanders van het vuurwerkverbod dit financiële experiment aan gaan.

Ook in een tijd dat inwoners uitkijken naar een gezellig oud en nieuw, om dit samen in de straat te vieren zal de maatschappelijke onrust alleen maar groter worden. “Oud en nieuw was ook een moment dat je buren sprak die je normaal niet ziet, toch een moment van sociaal contact” aldus Steenbeek. Lokaal Apeldoorn betreurt het dat de zoveelste traditie per direct gestopt wordt. Ga een goed maatschappelijk debat aan, zoek alternatieven en betrek daar ondernemers, voorstanders en tegenstanders van vuurwerk bij.

Naast de 45.000 euro die het College van B&W uit wil trekken verwacht Lokaal Apeldoorn miljoenen aan claims van vuurwerkhandelaren. Kosten voor juridische procedures en meer geld voor mogelijke vuurwerkshows in de stad. Ook de kosten van vernielingen en vandalisme door maatschappelijke onrust komen op de rekening van de gemeente. Wederom zal ook een extra inzet gepleegd moeten worden door politie, toezicht & handhaving en de jongerenwerkers.  Al met al dus miljoenen die nog niet gekwantificeerd zijn volgens Lokaal Apeldoorn