zondag, juli 14Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

500 sociale huurwoningen in prestatieafspraken 2019

De Apeldoornse woningstichtingen De Goede Woning, De Woonmensen, Ons Huis en Veluwonen,  hebben vandaag samen met de huurdersbelangenorganisaties en de gemeente Apeldoorn de Prestatieafspraken voor 2019 ondertekend.  De zorg voor voldoende betaalbare huurwoningen staat voorop. Belangrijk is daarom ook de afspraak om 500 extra sociale huurwoningen te bouwen.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over woningisolatie, leefbaarheid in buurten en wijken en voldoende woningen voor mensen die aangewezen zijn op specifieke manieren van begeleiding, ondersteuning of bijzondere woonvormen.

In de prestatieafspraken wordt vastgelegd welke bijdragewoningcorporaties leveren aan de volkshuisvesting in Apeldoorn en hoe zij daarbij samenwerken met gemeente en huurdersorganisaties. De prestatieafspraken worden jaarlijks gemaakt en zijn gebaseerd op de gemeentelijke woonagenda.