zondag, juli 14Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Zeven zorgorganisaties werken regionaal samen aan crisisopname voor ouderen.

Foto: Crisis Coördinatiepunt Apeldoorn

Afgelopen week hebben de besturen van zeven zorgorganisaties in de regio Apeldoorn (op afstand) een convenant gesloten voor het oprichten van het Crisis Coördinatiepunt Apeldoorn (CCPA). Met dit coördinatiepunt worden huisartsen ontzorgd wanneer zij in een crisissituatie een plek zoeken voor ouderen uit regio Apeldoorn die plotseling niet meer thuis kunnen wonen. De komende weken worden de nodige voorbereidingen getroffen om het coördinatiepunt ( naar verwachting)  in juni te introduceren.

‘Ontzettend mooi om te zien hoe de ketenpartners hun krachten bundelen om kwetsbare mensen nog beter te kunnen helpen. Samen hebben we nog meer oog voor de juiste zorg op de juiste plek.’ aldus licht Margje Mahler, voorzitter van de stuurgroep en directeur zorg van Zorggroep Apeldoorn e.o. toe.

In een crisissituatie is het belangrijk dat een cliënt zo snel mogelijk een plek krijgt. Het Crisis Coördinatiepunt biedt toeleiding naar de best passende zorg- of opvangvorm voor ouderen wanneer zij plotseling niet meer thuis kunnen blijven wonen, maar waarbij ziekenhuisopname niet nodig is. In de regio Apeldoorn gaat het om ongeveer 350 crisisopnames per jaar.

De huisarts of een arts op de spoedeisende hulp hoeft met de komst van het Crisis Coördinatiepunt niet meer zelf op zoek naar een passende crisisplek voor een cliënt. Via een centraal telefoonnummer worden de vragen verwerkt. Het Crisis Coördinatiepunt heeft inzicht in de beschikbare plekken in de regio en coördineert de opname. Daardoor kan de persoon die hulp nodig heeft binnen 24 uur geholpen worden. Hierbij gaat het om ouderen met een acuut zorgprobleem of een mantelzorger die wegvalt.

‘Met de komst van het Crisis Coördinatiepunt Apeldoorn worden huisartsen ondersteund bij zoektocht naar het juiste crisisbed. Deze gecentraliseerde vorm van samenwerking tussen ketenpartners leidt tot een kwaliteitsverbetering, waarbij we gezamenlijk nog beter de nodige zorg kunnen bieden aan ouderen.’ licht William van Ark, Regiomanager Spoedzorg Huisartsen regio Apeldoorn toe.

Het Crisis Coördinatiepunt Apeldoorn is en is een initiatief van Atlant, Huisartsen regio Apeldoorn (HRA HOOG), Vérian, Viattence, Klein Geluk, Zorggroep Apeldoorn e.o., Gelre ziekenhuizen locatie Apeldoorn, in samenwerking met Zorgkantoor Zilveren Kruis.