woensdag, juni 12Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Unieke beelden van Het Apeldoornsche Bosch toegevoegd aan de CODA Beeldbank

Foto: CODA Archief

CODA en de Stichting Apeldoornsche Bosch hebben sinds de opening van het Herinneringscentrum in januari 2020 diverse foto’s ontvangen die betrekking hebben op de Joods-psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch. Deze foto’s tonen veelal de vrije uurtjes van het personeel en de bouw van de instelling. De foto’s zijn nu te bekijken in de CODA Beeldbank.

De foto’s zijn in de meeste gevallen overgedragen door kinderen of kleinkinderen van vroegere personeelsleden van de instelling. Veel foto’s zijn dan ook ‘kiekjes’ van verpleegsters tijdens vrije uurtjes op het terrein. Soms zien we ze ergens in de omgeving, tijdens een fietstochtje of wandeling of op een van de platte daken van de paviljoens waar ze ongestoord konden ontbijten of zonnen.

Er zijn ook foto’s binnengekomen waarop de bouw van de eerste paviljoens van Het Apeldoornsche Bosch (1908-1909) te zien is. Daarnaast zijn er foto’s toegevoegd van bouwactiviteiten in de jaren 1926-1937. Deze beelden zijn afkomstig uit een bijzonder fotoalbum van architect Johan Kortlang die tekende voor de nieuwe werkplaatsen, Paviljoen G, Paviljoen Van Buuren, Paedagogium Achisomog en de directiewoning waarin nu Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch gevestigd is. Zowel de bouw als de uiteindelijk opgeleverde panden en hun interieurs zijn op de foto’s te zien. Paedagogium Achisomog, de kinderafdeling van Het Apeldoornsche Bosch, werd na de oorlogsjaren door directeur-pedagoog Philip Fuldauer opnieuw in gebruik genomen voor de opvang van Joodse kinderen. Ook foto’s uit die periode zijn aan de online collectie toegevoegd. Opvallend afwezig op vrijwel alle foto’s zijn de patiënten. Of er beleid was dat dit verbood is niet duidelijk, maar het ongevraagd fotograferen van mensen in een kwetsbare situatie was ook in de tijd van Het Apeldoornsche Bosch niet de bedoeling.

Oproep
Omdat het voornamelijk om amateuropnamen gaat, zijn sommige foto’s niet helemaal scherp. In een aantal gevallen zijn de namen van de mensen op de foto’s bekend. In veel gevallen is dat helaas niet zo. Mocht u nog ontbrekende namen kunnen toevoegen, dan kunt u contact opnemen met CODA archivaris Stefan Rutten (s.rutten@coda-apeldoorn.nl).

Meer informatie over Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch: www.apeldoornschebosch.nl