zondag, juni 16Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Tijdelijke extra opvang in voormalig pand UWV aan de Christiaan Geurtsweg

Foto: Google streetview

Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) heeft de gemeente Apeldoorn toestemming gevraagd voor de tijdelijke opvang van asielzoekers in het voormalige UWV pand aan de Christiaan Geurtsweg. Het college van burgemeester en wethouders heeft toegezegd mee te willen werken. De opvang is bedoeld voor de periode van één tot anderhalf jaar.

Het precieze moment van aankomst van de eerste asielzoekers (maximaal 400 mensen) is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk over ongeveer anderhalve maand zijn. Het gaat om vluchtelingen die in afwachting zijn van het verdere verloop van hun procedure.

Het COA heeft zijn oog op dit pand laten vallen, omdat het in 2016 door het COA ook al eens werd gehuurd en destijds is verbouwd voor noodopvang. Het pand is toen op het laatste moment toch niet in gebruik genomen, onder invloed van internationale ontwikkelingen in het vluchtelingenbeleid. Alle voorzieningen zijn deels nog aanwezig, deels gemakkelijk weer in orde te brengen. De omwonenden van het pand zijn inmiddels geïnformeerd.

De extra opvang komt niet op GGNet terrein
Gezien de staat van de panden op het GGNet terrein aan de Deventerstraat en met het oog op het langdurige en nauwgezette traject dat met de buurtbewoners is gevoerd, is GGNet niet geschikt als acute tijdelijke opvang. Deze locatie, bedoeld als structureel AZC, zal niet eerder klaar zijn om asielzoekers te verwelkomen dan in het eerste kwartaal van 2020. Dat in tegenstelling tot het pand aan de Christiaan Geurtsweg. De tijdelijke locatie zal in principe sluiten op het moment dat het AZC aan de Deventerstraat open gaat.

Waarom is deze tijdelijke opvang nodig?

Het aantal asielzoekers dat naar ons land komt, is sterk afhankelijk van internationale ontwikkelingen.  Daarnaast spelen ook ontwikkelingen in Nederland (bijv. De woningmarkt) een rol.Voor het huidige acuut tekort aan capaciteit zijn in hoofdzaak twee redenen aan te wijzen:

  • de doorlooptijd voor asielaanvragen is langer;
  • statushouders blijven noodgedwongen langer in AZC’s door de krapte op de woningmarkt.

Het COA zal in de komende weken ook extra opvangplekken in gebruik nemen in onder andere Wassenaar, Goes, Delftzijl en Hengelo.