maandag, juli 22Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Thuisactiviteit voor alle mensen met een verstandelijke beperking in Apeldoorn en omstreken

Foto: Peter Vroon (de Klup)

Voor mensen met een beperking geldt al sinds vrijdag 13 maart dat ze thuis moeten blijven. Alle vrijetijdsactiviteiten zijn gestopt, maar ook de dagactiviteitencentra zitten dicht. Het thuiszitten valt ze zwaar. Lang niet iedereen snapt de risico’s en mensen missen contacten extra omdat ze zichzelf moeilijk(er) kunnen vermaken. ‘Wanneer gaat de Klup weer open? Ik vind er helemaal niks aan..’, vraagt Gerrit een aantal keren per week telefonisch.

De Klup Twente kreeg dezelfde signalen van deelnemers en bedacht daarom een thuisactiviteit: de wedstrijd ‘Thuis zitten is een kunst’. Apeldoorn volgt haar voorbeeld met veel enthousiasme. Mensen mogen daarvoor van alles maken, schilderijen, tekeningen, handwerkjes, foto’s, objecten, poppen, maar ook gedichten, korte verhaaltjes, dans of liedjes.

Ze mogen met hun telefoon een foto of film maken van zichzelf aan het werk en van het kunstwerk als het klaar is. De foto’s mogen geappt of gemaild worden naar de Klup Apeldoorn (06-82494887, info@deklupapeldoorn.nl), en daar kiest een jury iedere veertien dagen drie winnaars uit. Op haar facebookpagina publiceert ze ondertussen van alles over ‘Thuiszitten in een kunst’. Dat doet ze zolang mensen met een verstandelijke beperking thuis moeten zitten.

De deelnemers dingen mee om mooie Talens-Thuiskunst-prijzen: een eerste prijs van 75 euro aan VVV bonnen, een tweede prijs met een prijzenpakket van Royal Talens ter waarde van 50 euro en een derde prijs met een prijzenpakket ter waarde van 25 euro. Mooie stimuleringsbedragen omdat mensen die meedoen veelal beperkte financiële middelen hebben.

Als de Klup haar activiteiten kan hervatten, mag iedereen die mee heeft gedaan de kunst brengen naar het pand aan de Mariastraat 52-54. Er wacht dan een leuk prijsje voor iedereen! Van de thuiskunst wordt dan een tentoonstelling gemaakt. Deelnemers die liedjes, dans, gedichten en verhaaltjes indienen mogen ook optreden tijdens een open dag van de Klup.

De wedstrijd om de Talens-Thuiskunst-prijzen beperkt zich niet tot de meer dan 400 deelnemers van de Klup Apeldoorn zelf, maar staat open voor àlle mensen met een verstandelijke beperking die aan huis gekluisterd zijn. Omdat zij alle stimulans kunnen gebruiken. De Klup heeft goede hoop op een flink aantal deelnemers. Wilma Hartman: ‘We zagen de wedstrijd bij onze collega’s in Twente en waren direct enthousiast. Deelnemers van de Klup missen hun uitje, het ontmoeten van anderen en manieren om uiting te geven aan hun gevoelens door hun vrijetijdsbesteding bij de Klup. Kunst maken is een mooie manier om uiting te geven aan wat er bij je speelt van binnen. Bovendien kan kunst zorgen voor verbinding: het geeft aanleiding tot een gesprekje. Fantastisch dat een Apeldoornse onderneming als Royal Talens zich verbindt aan deze wedstrijd. Mensen met een beperking hebben talent en kunnen mooie dingen maken. Dat zien we vaak bij de Klup. Maar dat is niet het belangrijkste. We hopen dat mensen plezier beleven, een positieve afleiding hebben, zich minder eenzaam voelen, er veel talent boven komt drijven, en dat het – nu dan online – toch contacten met anderen oplevert.’

De Klup en Royal Talens nemen de Talens-Thuiskunst-wedstrijd serieus. In de jury zitten Carin Reinders [directeur Coda], Gerrit Steenbergen [directeur ACEC], Dirk de Bruin [directeur/bestuurder Gigant], Bas Jansen [directeur ’s Heerenloo], Els van Alphen [Royal Talens Foundation] en Karen Hop [bestuurder de Klup Apeldoorn].

Alle mensen met een verstandelijke beperking mogen meedingen met een mooi kunstwerk naar de Talens-Thuiskunst-prijs van de Klup Apeldoorn. Maak een foto of film als je aan het werk bent met je kunstwerk en maak een foto als het kunstwerk klaar is. (Of vraag je begeleiding of ouders). Mail ze naar info@deklupapeldoorn.nl  of app ze naar 06 82494887).