woensdag, april 17Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Tag: Commissie Omgevingskwaliteit

Nieuwe commissie over omgevingskwaliteit en welstand

Nieuwe commissie over omgevingskwaliteit en welstand

Gemeente
Vanaf dit jaar is in Apeldoorn een vernieuwde Commissie Omgevingskwaliteit actief. Deze commissie vervangt de vroegere Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK), vaak ook welstandscommissie genoemd. Belangrijkste verschil met de CRK is dat de Commissie Omgevingskwaliteit zich meer gaat richten op het adviseren en toetsen van prominente projecten. Dat zijn projecten op prominente locaties, of projecten met een grote impact op hun omgeving. Door op deze projecten meer sturing en advies te geven verwachten we de omgevingskwaliteit van de gemeente als geheel te verbeteren. De commissie adviseert ontwikkelaars en initiatiefnemers meerdere keren in het voortraject en toetst plannen ook aan het einde van het ontwerpproces. De commissie bestaat uit zes onafhankelijke deskundigen...