maandag, juli 22Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

‘Routegebonden’ vervoer gemeente Apeldoorn deels gegund, tussentijdse oplossing voor één onderdeel

Foto: Pixabay

Taxibedrijf Willemsen de Koning is bij de aanbesteding  van het jeugdwetvervoer en leerlingenvervoer van de gemeente Apeldoorn als beste uit de bus gekomen. Aan Taxi
Centrale Raalte (TCR) is het vervoer van de Wmo-dagbesteding definitief gegund. Door een kort geding kan een deel van het jeugdwet- en leerlingenvervoer nog niet definitief gegund worden. De huidige vervoerder, taxibedrijf Witteveen, blijft een deel van de kinderen vervoeren tot in ieder geval het eind van 2019.

Dit betekent dat met deze oplossing het vervoer is geregeld voor alle inwoners die vanaf 1 augustus zijn aangewezen op dit zogeheten routegebonden vervoer.

Wat vooraf ging
De gemeente Apeldoorn heeft, net als de gemeenten Deventer en Zutphen, vorig jaar besloten het routegebonden vervoer niet meer via Plus OV te organiseren, maar dat weer zelf op te pakken. Belangrijkste reden daarvoor was dat we het vervoer weer kleinschaliger en overzichtelijker wilden organiseren. Om het vervoer te regelen, was een aanbesteding nodig. Begin april was de voorlopige gunning. In de bezwarenperiode die daarop volgde, heeft één van de inschrijvers een kort geding aangespannen. Daardoor lag de aanbesteding stil.

Welk probleem ontstond er?
Het kort geding dient op 9 juli. Omdat het vervoer per 1 augustus geregeld moet zijn, kon de gemeente niet de uitspraak afwachten: er moest iets geregeld worden om te garanderen dat er vervoer is voor al onze inwoners die dat nodig hebben.

Welke oplossing is nu gevonden?
Met de huidige vervoerder, Taxi Witteveen, is afgesproken dat die in ieder geval tot het einde van het jaar de kinderen blijft vervoeren die gebruik maken van het leerlingen- en jeugdwetvervoer. Dit geldt alleen voor het vervoer naar scholen en instellingen buiten de gemeente Apeldoorn, verder dan 15 kilometer. Dit gaat om ruim 100 kinderen.

Het vervoer naar de andere bestemmingen (binnen 15 kilometer van de gemeente Apeldoorn, inclusief Wilp, Emst, Hoenderloo en Voorst) is nu voor de komende zes jaar  (4 jaar plus 2 keer mogelijkheid tot 1 jaar verlenging) definitief gegund aan Willemsen de Koning. Dit gaat over bijna 350 kinderen. Ook het Wmo-dagbestedingsvervoer (ongeveer 325 personen) is nu definitief gegund, aan Taxicentrale Raalte (TCR).

Wat betekent dit voor de reizigers?
De volwassenen die gebruik maken van het vervoer naar hun Wmo-dagbesteding en de ouders/verzorgers van de kinderen om wie het gaat, krijgen persoonlijk bericht. De vervoersbedrijven zullen vervolgens op basis van de gegevens die de gemeente aanlevert, de ritten plannen, de chauffeurs indelen en de communicatie daarover met de reizigers verzorgen. Mocht er na de uitspraak in het kort geding nog  iets veranderen, dan zullen wij daarover uiteraard opnieuw berichten.