zondag, juli 14Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Reorganisatie voor GIGANT, markant in cultuur

Foto: Eigen Archief

Door recent aangekondigde gemeentelijke bezuinigingen is GIGANT, markant in cultuur genoodzaakt in 2020 te reorganiseren. “De gemeentelijke bezuiniging vanaf 2021 komt neer op een korting van de basissubsidie van 5% en dat brengt het voortbestaan van de organisatie in gevaar als we niets doen.” Aldus Dirk de Bruin, directeur/bestuurder van GIGANT.

De Bruin legt uit dat ondanks de relatief bescheiden reorganisatie toch een aantal arbeidsplaatsen (deels) zal vervallen. Hij benadrukt daarbij dat het vervallen van de functies niets te maken heeft met het functioneren van de betreffende medewerkers.

Tijdspad
In overleg met de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de vakbonden wordt op dit moment toegewerkt naar een definitief reorganisatieplan. In januari verwacht GIGANT meer te kunnen vertellen over de reorganisatie en de wijze waarop gewerkt wordt aan een financieel gezonde toekomst.