maandag, juli 22Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Pieter Omtzigt te gast bij CDA senioren in Apeldoorn

Foto: CDA Gelderland

De CDA senioren organiseren op maandag 11 maart een middag in het kader van de verkiezingen voor Provinciale Staten. Zowel vragen die spelen in de provincie (woningnood, voorzieningen in dorpen) als landelijke thema’s komen aan bod.

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt zal aanwezig zijn om de aanwezigen bij te praten over de ontwikkelingen op het gebied van pensioenen. Omtzigt, die veel verschillende portefeuilles onder zich heeft, zal ongetwijfeld ook vragen over tal van andere onderwerpen niet uit de weg gaan. Bij deze bijeenkomst zullen ook Gerhard Bos, lijsttrekker CDA Gelderland, en kandidaat Otto van Verschuer aanwezig zijn.

De CDA senioren die de organisatie van de middag op zich nemen, leverden ook een bijdrage aan het verkiezingsprogramma van de christendemocraten. Zo is de groeiende vraag naar woningen voor ouderen opgenomen en wordt tegelijkertijd ingezet op het levensloopbestendiger maken van woningen. Ook de leefbaarheid in en bereikbaarheid van kleine dorpen en kernen zijn voor de CDA senioren en het CDA Gelderland belangrijke aandachtspunten.

De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor belangstellenden.
Locatie: Ontmoetingscentrum De Groene Hoven, Koninginnelaan 280, Apeldoorn
Tijd: 13.30 uur (inloop), 14.00 uur (aanvang) tot 16.30 uur