zondag, juli 14Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Nieuwe afspraken Apeldoorn doen recht aan verschillende woonbehoeftes

Foto: Peter Lous (Beeldbamk Apeldoorn, Apeldoorn Marketing)

Vijfhonderd nieuwe woningen, meer aandacht voor de hoge woonlasten en meer kansen voor starters. Het is slechts een greep uit het pakket aan afspraken dat de gemeente Apeldoorn, de Apeldoornse woningcorporaties en de huurdersorganisaties met elkaar gemaakt hebben.

Elk jaar maakt de driehoek gemeente, corporaties en huurdersorganisaties de prestatieafspraken. Hierin levert elke partij een bijdrage vanuit haar eigen verantwoordelijkheid. Basis is de gemeentelijke Woonagenda. Op 23 januari werd het document officieel ondertekend. Goed nieuws voor Apeldoorn, want er is aandacht voor de wachttijden, voor duurzaamheid en ook voor bijzondere doelgroepen.Een aantal afspraken uitgelicht

  • Apeldoorn krijgt binnen vier jaar minimaal 500 extra sociale huurwoningen.
  • We proberen woonlasten omlaag te krijgen. Onder andere via een proef met de Voorzieningenwijzer.
  • Meer woonmogelijkheden voor jongeren. Woningcorporaties zorgen dat minimaal 10% van de woningen die vrij komen een huurprijs heeft onder de € 432.
  • We geven statushouders (gezinnen) een ‘zachte landing’ via het project Welkom in de wijk.
  • Woningen worden comfortabeler en energiezuiniger. Volgend jaar hebben alle woningen gemiddeld energielabel B.
  • Er komen twee pilots op het gebied van levensloopbestendige omgeving (toegankelijkheid voor mensen die minder goed ter been zijn).

Weerspiegeling
De prestatieafspraken zijn een mooie weerspiegeling van wat de organisaties gezamenlijk voor elkaar kunnen krijgen. Dit jaar is er extra aandacht besteed aan het concreet maken van plannen. Bij ieder hoofdthema staan actiepunten geformuleerd en ook is helder van wie er actie verwacht wordt. Het resultaat is een document dat antwoord geeft op de mooie ambities in onze stad.Volgens Marlies van Merwe van de huurdersorganisaties was het geen eenvoudig proces om tot gezamenlijke afspraken te komen. “Maar ondanks dat de belangen soms ver uiteen liggen, zijn we er toch in geslaagd om goede prestatieafspraken te maken. We vinden het belangrijk dat er niet alleen aandacht is voor bijzondere doelgroepen, maar ook voor ‘de gewone huurder’. Dat is zeker gelukt.”

Concretiseringsslag
Arjen Jongstra, bestuurder van Ons Huis, is ook tevreden en stelt dat het goed is dat er ‘namen en rugnummers’ worden gegeven aan de 500 extra sociale huurwoningen. “Apeldoorn heeft die woningen echt nodig. We waren als corporaties al op de goede weg, maar die concretiseringsslag gaat er nu echt komen. Dus waar komen die woningen en welk type woningen gaan we bouwen? Een positieve ontwikkeling.”

Nathan Stukker, wethouder Wonen van de gemeente Apeldoorn: “Ik ben echt blij met deze afspraken. Dit zijn niet alleen mooie ambities en woorden, maar vooral ook concrete stappen. We staan voor de best pittige taak om steeds meer wonen en zorg met elkaar te combineren en recht te doen aan steeds meer verschillende woonbehoeftes. Ik denk dat we met deze prestatieafspraken daarin samen een goed evenwicht hebben gevonden. Zodat Apeldoorn de gezinsstad blijft waar iedereen zich thuis kan voelen.”