woensdag, december 6Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

KleinGeluk gaat toekomstgericht bouwen

Foto: KleinGeluk

KleinGeluk is de specialist ouderenzorg in Apeldoorn, met het meest complete aanbod van kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn, en (specialistische) zorg.

Zij verwacht medio februari 2020 twee nieuwe, toekomstgerichte woon- en zorglocaties gereed te hebben voor cliënten met dementie en met een indicatie voor langdurige zorg. Op de locaties De Veenkamp en Sainte Marie zijn maandag 18 maart bewoners, eerste contactpersonen, medewerkers en vrijwilligers geïnformeerd over de voorlopige planning van de nieuwbouw en op handen zijnde veranderingen.

KleinGeluk is goed thuis in de wijken van Apeldoorn en biedt persoonlijke en kleinschalige zorg- en dienstverlening op maat. De organisatie investeert in het bieden van hoogwaardige kwaliteit, gericht op persoonlijke zorg en afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënt. De keuzevrijheid van de cliënt staat voorop. Deze kiest waar hij/zij wil wonen en zich het prettigst voelt. Toegepast op vraag – en aanbod, vergt dit nieuwe organisatievormen en flexibele huisvesting.

Team- en maatwerk in zorg en ondersteuning
Medewerkers van KleinGeluk vormen samen met cliënten, direct betrokkenen en vrijwilligers een team om maatwerk in de gewenste zorg en ondersteuning te bieden. Zij zijn dan ook allen op de locaties De Veenkamp en Sainte Marie geïnformeerd over de geplande nieuwbouw.

Nieuwbouw: dementie en langdurige zorg
Op het Julianakwartier wordt een woon- en zorglocatie gebouwd voor cliënten met dementie. Deze locatie is speciaal gebouwd en ingericht voor mensen met dementie, met kleine woongroepen en een fraaie afgesloten binnentuin. Op de hoek Molenstraat en Kanaalstraat komt een nieuwe woon- en zorglocatie, voor cliënten met een indicatie voor langdurige zorg (intensieve zorgvraag, vanaf zorgzwaarte 4). Elke woongroep heeft een buurtkamer, er zijn diverse plekken om elkaar te ontmoeten en er is een mooie binnentuin.

De twee nieuwe locaties zijn vervangend voor cliënten van de huidige locatie De Veenkamp en een deel van de cliënten van Sainte Marie. Locatie De Veenkamp zal op termijn worden gesloopt, waarna in de toekomst een nieuwe woon- en zorglocatie wordt herbouwd, gericht op kleinschalig wonen voor cliënten met dementie.

Voorbereidingen en verhuizing
Het huurcontract voor de locatie Sainte Marie is na overleg met de eigenaar Woonmensen verlengd tot eind 2022, waardoor cliënten langer kunnen verblijven op deze locatie. Op deze wijze kan KleinGeluk het totaal aantal wooneenheden op pijl houden en de voorbereidingen en verhuizingen in goede banen leiden.