zondag, juli 14Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Kap fijnsparren noodzakelijk door schorskever

Door James Lindsey at Ecology of Commanster, CC BY-SA 3.0,

Schorskevers hebben in Apeldoorn zo’n vierhonderd fijnsparren zodanig aangetast dat de bomen gekapt moeten worden. De meeste aangetaste bomen staan in het Orderbos en op de begraafplaatsen Heidehof en Soerenseweg.  De fijnsparren zullen vervangen worden door nieuwe loofbomen.

Voor deze aangetaste fijnsparren is inmiddels een aanvraag omgevingsvergunning aangevraagd en verleend. Omdat afgestorven bomen een gevaar vormen en omdat de voortplanting van de kevers gestopt moet worden, is er gebruik gemaakt van een spoedprocedure. Naar verwachting worden de bomen vanaf volgende week geveld.

Letterzetter
De schorskever die zo huis heeft gehouden in Apeldoorn draagt de naam letterzetter (Ips typographus). Het is maar een klein kevertje, maar het richt op dit moment op meerdere plekken in Nederland grote schade aan. De letterzetter heeft het voorzien op (bij voorkeur oudere) fijnsparren. Veel fijnsparren zijn door de droogte van vorige zomer en de zachte winter extra gevoelig voor de letterzetter. Keverpaartjes nestelen zich achter de schors en wanneer eitjes uitkomen vreten de larven zich een weg door het hout. Op deze manier wordt de sapstroom in de boom afgebroken en sterft de boom langzaam af.

Als de boom is afgestorven kan hij breken of omvallen, met alle risico’s van dien. Om dat te voorkomen is besloten de aangetaste bomen te vellen. Maar de aangetaste bomen moeten ook geveld worden om te voorkomen dat de kever aan de tweede cyclus kan beginnen en zich opnieuw voortplant.

Schade in onze gemeente
Uit een eerste inventarisatie blijkt dat op dit moment circa 400 fijnsparren door de letterzetter zijn aangetast. Deze bomen moeten we als verloren beschouwen. Het merendeel (circa 200 stuks) van de aangetaste fijnsparren bevindt zich in het Orderbos, vooral in de omgeving van het sportpark Orderbos. Ook in de bosgebieden Dennenheuvel en Berg en Bos (incl. het park) zijn de eerste aangetaste bomen aangetroffen. Verder zijn aangetaste bomen gesignaleerd op de begraafplaatsen Heidehof (ruim 100), Soerenseweg (30) en Beekbergen (5). De genoemde aantallen zijn niet definitief. Door de snelle verspreiding van de letterzetter is de verwachting dat er nog meer bomen worden aangetast.

 

Na de velling geldt een herplantplicht. Er zullen voornamelijk loofbomen worden geplant op de plaats van de sparren. Door voor gevarieerde beplanting te kiezen, proberen we ervoor te zorgen dat ziekten en boomkevers als de letterzetter in de toekomst minder vat op het bos krijgen.