zondag, juli 14Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Illegaal plasticverwerkend bedrijf in Apeldoorn gesloten

Foto: Freepik

Vanochtend is in een gezamenlijke actie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) en de gemeente Apeldoorn de productie van een plasticverwerkend bedrijf aan de Kayersdijk 149 in Apeldoorn stilgelegd. Het bedrijf overtrad ondanks herhaalde waarschuwingen en opgelegde dwangsommen allerlei regels en voorschriften. Die hadden betrekking op milieu, veiligheid, omgevingsrecht, bestemmingsplan en arbeidsomstandigheden. Als het bedrijf op 1 augustus niet definitief dicht is, moet de eigenaar een dwangsom betalen van 75.000 euro.

De extruders (de machines die het plastic wassen, vermalen en omsmelten) moesten uiterlijk vandaag om 13.00 uur stop zijn gezet. Die termijn is kort, omdat de machines zorgen voor vervuilende rook, stank, as en neerdwarrelende deeltjes plastic in een straal van tenminste 750 meter. Met het uitzetten van de machines ligt het productieproces stil en is het bedrijf in de praktijk niet meer actief.

Behalve luchtvervuiling, maakte het bedrijf zich ook schuldig aan het lozen van afvalwater. Daar komt bij dat het bedrijf niet beschikt over een benodigde omgevingsvergunning. Bovendien valt dit type industrie onder een zware categorie en die past niet binnen het bestemmingsplan op deze locatie. Ook werden er allerlei overtredingen van veiligheids- en arbo-regels vastgesteld.

Klachten van buurtbewoners
De zaak kwam aan het licht door klachten van buurtbewoners. Sinds eind maart kwamen die klachten met grote regelmaat binnen bij de omgevingsdienst. De afgelopen week namen de klachten toe in aantal en ernst, omwonenden maakten zich zorgen over hun gezondheid.

Bij verschillende controles werden telkens verschillende overtredingen vastgesteld. Uit nader onderzoek bleek dat het bedrijf handelde in strijd met het bestemmingsplan en geen omgevingsvergunning had. Daarop heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het bedrijf te laten sluiten.