zondag, september 24Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Bewoners versterken biodiversiteit in buitengebied Apeldoorn met streekeigen bomen en struiken

Foto: SLG

Veertig bewoners uit het buitengebied van Apeldoorn planten binnenkort samen 400 bomen en 12.000 struiken en plaatsen 44 nestkasten voor vogels en 5 egelkasten op hun eigen terrein. Zij doen mee aan de projecten ’24 Biodiversiteitsplannen Beemte-Broekland’ en ‘Kwaliteitsimpuls Lieren/Oosterhuizen/Beekbergen’. Zaterdag 20 november ontvangen zij hun beplanting. Hiermee versterken zij het landschap en de biodiversiteit. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is er geen feestelijke uitdeeldag maar is een drive-through ingericht bij Afhaaldepot De Woudhof aan de Woudweg 16 in Klarenbeek. Van 8.30 tot 10.30 uur halen deelnemers in tijdsvakken hun bomen en struiken op.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Buurt- en Belangenvereniging Beemte-Broekland wierven samen deelnemers voor ’24 biodiversiteitsplannen’ om het landschap en de biodiversiteit van Beemte-Broekland te versterken door aanleg van inheemse beplanting en het plaatsen van nestkasten en insectenhotels. Vijfentwintig bewoners hebben zich aangemeld en planten op eigen terrein 5000 struiken zoals de sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos aan en ook nog eens 250 knot-, laan-  en hoogstamfruitbomen. Daarnaast plaatsen zij maar liefst 44 nestkasten voor vogels en 5 kasten speciaal voor egels.

Daarnaast deden vijftien inwoners uit Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen mee aan de ‘Kwaliteitsimpuls’, die in samenwerking met de Dorpsraad Beekbergen-Lieren, Dorpsraad Oosterhuizen is georganiseerd.  Zij planten 145 bomen en 7000 stuks struiken op hun terrein.

Streekeigen en aantrekkelijk voor diersoorten
De uitvoering van beide projecten is in handen van SLG. Alle deelnemers zijn door een adviseur van SLG coronaproof bezocht. Voor ieder terrein is een inrichtingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de bewoners en dat de biodiversiteit versterkt. Via deze actie worden de erven en kavelgrenzen verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een elzensingel, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie van mogelijkheden. Het gaat om bomen en struiken die in het landschap passen en in ons land voorkomen. Met de aanplant van inheemse bomen en struiken die een langere periode bloeien en het plaatsen van nestkasten wordt voedsel- en nestgelegenheid voor vogels, vlinders, wilde bijen en insecten gecreëerd. De meidoorn bijvoorbeeld bloeit in het voorjaar en geeft voedsel voor wilde bijen en in het najaar komen de bessen waar vogels van smullen. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan.

Gunstige subsidiemogelijkheden
Bewoners deden een eigen bijdrage en konden gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden. De projecten ’24 Biodiversiteitsplannen Beemte-Broekland’ en ‘Kwaliteitsimpuls Lieren/Oosterhuizen/Beekbergen’ worden mede gefinancierd door de provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn.