dinsdag, februari 27Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Betere zorg en service bij nieuwe Dialyse Centrum Apeldoorn

Foto: Een patiënt wordt aangesloten op het dialyse apparaat voor hemodialyse in Dialyse Centrum Apeldoorn in Gelre ziekenhuizen (bron: Medische Fotografie Gelre ziekenhuizen)

Dialyse Centrum Apeldoorn huist vanaf heden in een nieuw ingerichte afdeling op de zevende verdieping van Gelre Apeldoorn. Daarbij wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel dialysepatiënten voor meer privacy en service. Tegelijkertijd kan een hogere kwaliteit van behandeling geboden worden. Dit is enorm van belang voor de patiënten, die veelal levenslang afhankelijk blijven van dialyse. Het feit dat de afdeling is ingericht volgens de principes van ‘healing environment’ biedt patiënten ook meer comfort en een gevoel van thuis.

Meer privacy en betere kwaliteit
Nefroloog Jos Barendregt ligt toe: “We kunnen op de nieuwe afdeling voortaan meer patiënten nachtdialyse bieden. Met de nieuwe 1- en 2-persoonskamers die ook een eigen badkamer hebben, is er meer rust en privacy. In de oude situatie hadden we namelijk een zaal van 16 bedden- en behandelstoelen. Overdag geldt dat een deel van onze patiënten behoefte heeft aan het sociale contact met medepatiënten, terwijl een ander deel juist hecht aan rust en privacy. Ook bijzonder is dat we op de naastgelegen verpleegafdeling twee dialysestations hebben. Daardoor kunnen ernstig zieke patiënten vanuit hun bed gedialyseerd worden en krijgen zij verzorging van zowel de dialyse- als de verpleegkundige van interne geneeskunde. We zijn heel blij dat dit nu allemaal mogelijk is.”

“Technisch verandert er ook veel. Dankzij de nieuwe waterinstallatie wordt een nog betere kwaliteit van het dialysaat gegarandeerd en kan de verfijndere dialysetechniek hemodialfiltratie worden geboden. We blijven overigens nog steeds zo veel mogelijk nierpatiënten vanuit Gelre ziekenhuizen thuis behandelen. Aan de voorlichting over thuisdialyse hebben we altijd al veel aandacht geschonken. Voor veel patiënten past dit beter in hun leven omdat het meer vrijheid geeft om de eigen daginvulling in te delen,“ vult Jos Barendregt aan.

Breed pallet aan zorg voor nierpatiënten
De zorg voor nierpatiënten is meer dan alleen dialyse. Op de nieuwe afdeling komen multidisciplinaire spreekuren voor peritoneaal-dialyse (buikspoeling), niertransplantatie en het Nierwijzerspreekuur. Bij het Nierwijzerspreekuur worden patiënten begeleid in de keuze voor hun toekomstige behandeling. Omdat hemodialyse, peritoneaal-dialyse en niertransplantatie zware behandelingen zijn, is de keuze om af te zien van behandeling voor meerdere patiënten reëel. Zij worden ook verder begeleid via de Nierwijzer polikliniek. Kortom, samen met de patiënt wordt altijd bekeken wat het beste bij hem of haar past. Al deze zorg komt nu fysiek samen in het vernieuwde Dialyse Centrum Apeldoorn op afdeling A7 in Gelre Apeldoorn.

Meer informatie over het Dialyse Centrum Apeldoorn is te vinden op: www.gelreziekenhuizen.nl/Dialyse-centrum