Met ruim 200 evenementen op de zomerkalender 2018 is er voor ieder wat wils in Apeldoorn. Bij het samenstellen van de kalender is zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige kalender in tijd, doelgroep en soort. Daarnaast is met organisatoren meer afstemming bereikt om een goed doorlopend toeristisch zomerprogramma te ontwikkelen.

Vaste waarden
Op de agenda staan een aantal aansprekende en jaarlijks terugkerende publiekstrekkers, waaronder Het Drakenbootfestival, Koningsdag, De Kanaalconcerten, het Concours  d’Élégance, het Openlucht Filmfestival, de Cantharel Internationale Vierdaagse en het Stoomtreinfestival. Het programma wordt ondersteund door vele evenementen met een toeristisch/recreatieve samenhang, waaronder Lumido, Theater op ‘t Zand, de NJO Muziekzomer, Royal Polo en de vele zomermarkten en braderieën in Apeldoorn en de omliggende dorpen.

Er is in het programma veel aandacht voor gezinsvriendelijke evenementen, waaronder het Zeepkistenracefestival, de Prinsessendagen, het Streetartfestival en Theater op ‘t Zand.

Nieuwe evenementen
Nieuw op de kalender voor 2018 zijn een aantal sportevenementen, waaronder het World Team Cup Wheelchair Tennis, het NK Mountainbike en het EK Beachvolleybal op het Marktplein in Apeldoorn. Tevens vinden in de tuinen van Paleis Het Loo diverse nieuwe activiteiten plaats, waaronder een Brocante Markt tijdens Pinksteren.

Culinaire Festivals
Gedurende de hele zomer zijn er in Apeldoorn verschillende culinaire evenementen. Tijdens het pinksterweekend vindt het Keuken Karavaan Festival plaats op het Zwitsal. Het Beekpark wordt begin juni één groot openlucht pop-up restaurant met foodfestival Lepeltje Lepeltje. Proeven kun je ook tijdens het Internationale Bierfestival dat op de eerste (koop)zondag van september in nieuwe vorm terugkeert op het Marktplein

Muziekevenementen
De horeca heeft de handen ineengeslagen en presenteert diverse evenementen, waaronder Prinsennacht en de Nacht van Apeldoorn (laatste vrijdag van mei). Op de kalender van 2017 staan veel vaste muziekwaarden, waaronder Drakenboot in Concert, de Kanaalconcerten, De Popronde, Radio NL Zomertoer, de NJO Muziekzomer en de Zondagmiddagconcerten in het Oranjepark. Tevens vinden er 2 dancefestivals plaats; Intercity op Prinsennacht (26 april) op het Stationsplein en Liberazione op Bevrijdingsdag op het Zwitsal.

Culturele evenementen
Cultuurliefhebbers komen deze zomer eveneens volop aan hun trekken met Cultuur bij je Buur, De Culturele Pleinmarkt, Worldproef Indonesië, Theaterstraat Ugchelen en de Open Monumentendagen.

Meer informatie
Op uitinapeldoorn.nl is het actuele overzicht van alle evenementen in Apeldoorn te vinden. De zomerevenementenkalender wordt vanaf medio april verspreid in de toeristische sector, horeca, winkels en culturele instellingen. Daarnaast wordt de kalender op diverse evenementen en festivals in en om Apeldoorn uitgedeeld.

Gepubliceerd in Evenementen

Het college van burgemeester en wethouders komt met een aangepast voorstel voor de locatieprofielen van evenementen in de stad. Het voorstel is aangepast op basis van gesprekken die zijn gehouden met bewonersvertegenwoordigingen en ondernemers uit de binnenstad. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden op verzoek van de raad omdat in de PMA het gevoel was ontstaan dat er onvoldoende rekening was gehouden met de ambities van de binnenstad. Gezamenlijk is gezocht naar de balans tussen leefbaarheid en levendigheid. Ondernemers zochten naar meer ruimte om gezamenlijk te werken aan een Stadsprogramma, bewoners richten zich meer op de behoefte aan goede communicatie, zowel vóór het evenement als tijdens.

Op basis van deze gesprekken zijn de profielen van vier evenementenlocaties aangepast. Locatieprofielen dienen als servicedocument naar organisatoren en geven omwonenden duidelijkheid over de afspraken die zijn gemaakt rond het houden van evenementen. Tijdens de Politieke Markt op 30 november a.s. worden de locatieprofielen behandeld, inclusief de vier profielen die zijn gewijzigd.

Tijdens de dialoog op 26 september jl. hebben de ondernemers hun ambitie uitgesproken voor de beleving in de binnenstad. De bewoners vroegen aandacht voor uitvoeringszaken die meehelpen het gevoel van overlast te verkleinen.

In goed overleg zijn (op hoofdlijnen) deze afspraken gemaakt:

  • De maximale geluidsnorm voor evenementen in de binnenstad is 85 dB(A) voor evenementen binnen het stadsprogramma en een paar aanvullende evenementen.
  • Evenementen op verschillende locaties in de binnenstad worden zoveel mogelijk op hetzelfde moment gehouden. Zo blijft eventuele overlast beperkt.
  • De organisatoren zorgen gezamenlijk voor betere communicatie vooraf en voor een betere eigen bereikbaarheid.
  • Bij grootschalige evenementen is altijd iemand aanwezig vanuit het handhavingsteam THOR.
  • De gemeente werkt aan manieren om meldingen beter te verzamelen zodat bij evaluaties een goed beeld bestaat van de beleving bij bewoners.

Op basis van deze afspraken zijn de locatieprofielen voor Caterplein/Beekpark, Kapelstraat, Leienplein en Raadhuisplein aangepast. De overige locatieprofielen blijven ongewijzigd. Het profiel voor Havenpark/Kanaaloevers komt te vervallen vanwege de huidige bouwwerkzaamheden.

Meer over het evenementenbeleid
Voor het organiseren van een evenement gelden regels. Die gaan bijvoorbeeld over het geluidsniveau van het evenement: hoe hard mag de muziek? Deze regels zijn vastgelegd in het evenementenbeleid van de gemeente Apeldoorn. Zo blijft er een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Op elke evenementenlocatie kan de situatie weer anders zijn. Daarom zijn er het afgelopen jaar zogenaamde locatieprofielen opgesteld: beschrijvingen van evenementlocaties met de verschillende afspraken die per locatie gelden. Deze dienen als bijlage bij het evenementenbeleid.

De locatieprofielen en de nota ‘Geluid bij Evenementen’ worden 30 november besproken tijdens de Politieke Markt.

Gepubliceerd in Gemeente

Na succesvolle lanceringen in verschillende steden is vanaf 20 april de app GoneOut ook in heel Nederland beschikbaar waaronder Apeldoorn. De gratis app geeft een overzicht van alle uitgaansgelegenheden, het programma, de entreeprijs en praktische tips.

“Waar is dat feestje?” Je hoeft het je nooit meer af te vragen met de uitgaansapp GoneOut. Meer dan 12500 gebruikers hebben de app al op hun telefoon staan, maar vanaf 20 april, net op tijd voor koningsdag, kunnen feestbeesten in heel Nederland precies zien waar, wanneer en hoe laat de eerstvolgende fuif in hun omgeving is.

Met meer dan 50 events per maand biedt de app het meest volledige overzicht voor het uitgaan van Apeldoorn. Oprichter en eigenaar Jeroen Maas vertelt: “De app is uniek door de compacte weergave met verschillende zoek- en filterfuncties.  Binnen 3 minuten heb je een leuke party gevonden.” Bovendien: “Met behulp van GPS kun je direct zien welke feestjes dicht bij jou in de buurt zijn. Zo kom je makkelijk op nieuwe plekken terecht.”

Koningsdag is de nationale feestdag waarop vele Nederlanders er op uit trekken. Er is ook een ruim aanbod aan feestjes om uit te kiezen. In de app kun je de events terug vinden, van een intiem jazz optreden in een kleine café op de hoek tot grote festivals met dikke line-ups.

Helemaal los
Maas richtte GoneOut in 2013 op, mede omdat hij zelf vaak in nieuwe steden kwam en niet wist waar hij dat ene leuke feestje kon vinden. De titel staat voor “helemaal losgaan”, licht hij toe. Ondanks dat heel Nederland er in staat is Maas nog niet klaar: “Ik wil het concept verbreden met een website, uitgaansnieuws en leuke winacties. Daarnaast zijn er ook andere landen waar ze gave feesten organiseren. ”

GoneOut is gratis beschikbaar voor Android en iPhone. Meer informatie is te vinden op www.goneout.nl.

Gepubliceerd in Dagje Weg
Deze maand maakte Apeldoorn Marketing haar evenementenprogramma voor de zomer bekend.

Met ruim 200 evenementen is er voor iedereen weer wat wils. Evenementen overigens die steeds beter passen bij het profiel dat Apeldoorn wil uitstralen: een kwalitatief en toeristisch programma met een focus op het gezin. Wethouder Nathan Stukker:”Het aanbod in onze gemeente wordt steeds meer divers en onderscheidend. Nog steeds kloppen er organisatoren en ondernemers bij ons aan die samen met ons willen werken aan het imago van Apeldoorn”.“In 2015 hebben wij samen met ondernemers en evenementenorganisatoren een nieuw evenementenbeleid ontwikkeld. Een beleid waarmee we meer de nadruk hebben gelegd op de strategische doelstellingen voor onze stad en het economisch rendement, onderscheidend vermogen, kwaliteit en belevingswaarde van evenementen”, licht evenementenwethouder Nathan Stukker toe. Het verleggen van de focus werpt zijn vruchten af. “Het evenementenaanbod in onze gemeente wordt steeds meer divers en onderscheidend. Voor de komende zomerperiode al ruim 200 evenementen. Kijk ik naar het hele jaar zelfs meer dan 500 evenementen, waarvan 90% zonder financiële steun van de gemeente. Nog steeds kloppen er organisatoren en ondernemers bij ons aan die samen met ons willen werken aan het imago van Apeldoorn.

Voor die organisatoren die een (financieel) steuntje kunnen gebruiken heeft de gemeente vorig jaar haar subsidieregeling naar aanleiding van het door de raad vastgestelde beleid voor evenementen aangepast. “De regeling paste niet meer bij het nieuwe beleid. Zo was een van de criteria dat een evenement maximaal voor drie jaar financiële steun van de gemeente kon krijgen. Evenementen zijn niet in 1 dag populair, ze moeten de kans krijgen om te groeien. Als ze passen binnen ons evenementenbeleid, is het college van burgemeester en wethouders bereid om ze langer dan drie jaar te steunen. Daar stellen we wel een aantal voorwaarden tegenover, waaronder dat de gevraagde subsidie niet meer mag bedragen dan maximaal 40% van hun begroting, geen essentiële noodzaak is en gebruikt wordt als investering in vernieuwing of kwaliteitsverbetering van het evenement. We merken dat voor veel evenementen deze criteria goed toepasbaar zijn”.

Organisatoren konden tot medio november 2016 subsidie aanvragen voor evenementen in 2017. In totaal hebben 48 evenementenorganisatoren een subsidieaanvraag ingediend voor 15 november 2016, waarvan er 30 zijn toegekend. Er is een totaal subsidiebedrag van € 276.000,- ter beschikking voor publieksevenementen in 2017. Organisatoren hebben een bedrag van € 720.000,- aan subsidie voor publieksevenementen in 2017 aangevraagd.

Evenementensubsidie gekoppeld aan nieuwe beleid
Uitgangspunt om in aanmerking te komen voor subsidietoekenning is het nieuwe evenementenbeleid ‘De levendige stad’. De nieuwe subsidieregeling, die in 2016 is vastgesteld, sluit hierop aan. Evenementen moeten onder andere kunnen aantonen financieel (grotendeels) op eigen benen te kunnen staan. Daarnaast moet een evenement een aanvulling zijn op een evenwichtig jaarprogramma (in tijd, soort, locatie en doelgroep) op de totaalkalender. Ten slotte moeten de evenementen aansluiten bij de strategische doelen van de gemeente. Subsidie is niet een noodzaak maar een middel voor investering, groei en/of kwaliteitsverbetering van het evenement.

Scherpe keuzes
Alle subsidieaanvragen voor publieksevenementen in 2017 zijn met een matrix beoordeeld. Hier speelt de verhouding tussen de gevraagde bijdrage en het rendement/doelstellingen voor de stad een belangrijke rol bij het vaststellen van de toe te kennen bijdrage. Wegens beperkt budget is het niet mogelijk om alle evenementen te honoreren en zijn er scherpe keuzes gemaakt. De aanvragen zijn behandeld in het college van B en W en de stakeholders van Apeldoorn Marketing.

Meer coördinatie en afstemming werpt vruchten af.
Het evenementenaanbod ontwikkelt zich de laatste jaren naar een meer divers en onderscheidend aanbod. En met succes: in 2016 heeft Apeldoorn voor het evenementenprogramma het predicaat ‘Excellente Evenementenstad’ mogen ontvangen. Apeldoorn is goed in het bundelen van krachten, kan rekenen op veel vrijwillige professionals en weet evenementen uit te bouwen tot brede publieksevenementen.

 

 

Verdeling
evenementensubsidie 2017

 

Stoomtreindagen

1/1 - 31/12/17

6.000

Merida City Mountainbike Apeldoorn

02-apr-17

7.500

Het Apeldoorns Parkfestival

21-23 juli 2017

15.000

Stadsoase

16/7-21/8

6.000

Grasnapolsky festivals

10-12/2/17

10.000

Worldproef: viering 150 jr Canada

8/4 - 12/11/17

2.500

Nacht van Apeldoorn

26-mei-17

7.500

Pop & Jazz in de Woods

30-jun-17

7.500

Drakenbootfestival

20-26 juni 2017

39.500

Paardenspektakel Beekbergen

3-6 aug 2017

15.000

Street Art festival

16-sep-17

12.000

Koningsdag 2017

27-apr-17

21.000

Lepeltje Lepeltje

5- 7 mei-2017

3.000

Open Monumentendag 2017

9/10 sept. 2017

5.000

Lumido 2017

14/7 - 3/9/17

5.000

Roots in the Woods festival

12-22 okt 2017

29.500

Kanaalconcerten

25/26 aug 2017

19.500

Skandia Zeepkistenrace Festival

24-26 mei 2017

7.500

Keuken Karavaan

3-5 juni 2017

3.000

Liberazione

5-mei-17

5.000

Cultuur bij je buur

13/14 mei 2017

3.000

Cantharel Internationale Vierdaagse Apeldoorn

10-15 juli 2017

5.000

Popronde Apeldoorn

16-sep-17

5.000

Fietsemerin

19/20 aug 2017

3.000

Harleydag Apeldoorn

5-jun-17

2.500

Gouden Lepel-Veluwe culinair!

4/5 nov 2017

7.500

Swim to fight cancer

17-sep-17

2.500

Theater op 't Zand

15-jul-17

4.000

Bierfestival Apeldoorn

3-sep-17

12.500

Cultuurkwartier open

26-aug-17

2.500

Willem & Mary

mei/juni 2017

3.500

Gepubliceerd in Evenementen
vrijdag, 24 februari 2017 20:56

Er valt meer te beleven in en met de stad

Met ruim 200 evenementen op de zomerkalender 2017 is er voor ieder wat wils in Apeldoorn. Ten opzichte van voorafgaande jaren ligt er dit jaar meer nadruk op afstemming, kwalitatieve invulling van het programma en een goed doorlopend toeristisch programma met focus op gezinsevenementen. Hiermee sluit de kalender beter aan op het door het gemeentelijk vastgestelde evenementenbeleid ‘De levendige stad’.

Vaste waarden
Het zomerevenementenseizoen biedt een aantal vaste waarden op het programma. De zomer wordt traditioneel ingeluid met Prinsennacht en Koningsdag. Op Hemelvaartsdag vinden naast het Zeepkistenracefestival ook weer festival Brapop en de Nationale Stoomtreindag plaats.
Het Drakenbootfestival (laatste weekend juni) verhuist naar een nieuwe locatie: het Zwitsalpark. Met ruim 2,2 hectare biedt dit terrein ruimte aan zowel de races op het water als de rest van het programma. De line-up van ‘Drakenboot in Concert’ bestaat dit jaar o.a. uit Racoon en Douwe Bob.

Autoklassiekersevenement Concours d'Élégance strijkt in het eerste weekend van juli neer op het voorterrein van Paleis Het Loo. Ook Lumido lichtjesfestival, de Kanaalconcerten, de StadsOase, het grootste stoomtreinfestival van Nederland ‘Terug naar toen’, het Openluchtfilmfestival, het Paardenspektakel Beekbergen en Bierfestival Bruisend Apeldoorn zijn weer van de partij.

Vanzelfsprekend zijn er ook weer veel zomermarkten in en om Apeldoorn, waaronder de kofferbakverkopen langs Het Kanaal, de antiek- en curiosamarkt op het Marktplein, de wekelijkse zomermarkten in Loenen en Beekbergen maar ook de zomermarkt en oogstfeest in Uddel.

Culinaire festivals
Op culinair gebied kan je deze zomer proeven van diverse sferen en smaken. Tijdens het Pinksterweekend rollen tientallen bijzondere keukens het Zwitsalpark in om een groot open air pop-up restaurant te vormen: het Keuken Karavaan Festival.

Ook driedaags foodfestival Lepeltje Lepeltje heeft het voornemen om terug te keren naar Apeldoorn. Dit keer is Beekpark het beoogd festivalterrein in het eerste weekend van mei. In het laatste weekend van augustus zijn de Kanaalconcerten terug met culinair preuvenement De Smaakparade.

Muziekfestivals
De horeca Apeldoorn heeft de handen ineengeslagen en presenteert twee grote evenementen: de Nacht van Apeldoorn (laatste vrijdag van mei) en Pop in the Woods (laatste vrijdag van juni). Op dancegebied verwelkomen we o.a. Deciliters Outdoor en Liberazione. Op de kalender van 2017 staan veel vaste muziekwaarden, waaronder Drakenboot in Concert, de Kanaalconcerten, horeca-evenement Popronde, Radio NL Zomertoer, de NJO Muziekzomer en de Zondagmiddagconcerten in het Oranjepark. Ook park Zuidbroek ontpopt zich als evenemententerrein en biedt deze zomer een aantal miniconcerten op de zondagmiddag.

Culturele evenementen
Cultuurliefhebbers komen deze zomer aan hun trekken met o.a. Cultuur bij je Buur, de Culturele Pleinmarkt, Festival Mondial en De Open Monumentendagen. Op Paleis Het Loo vinden diverse culturele evenementen plaats, waaronder het bijzondere openluchtconcert ‘Elisabeth in concert’.

Gezinsevenementen
Nieuw op de kalender is het Apeldoorns Parkfestival. Het festival vindt plaats van vrijdag 21 t/m zondag 23 juli in het Mheenpark. Verwacht een breed opgezet  (familie)festival met diverse muziekpodia. Naast livemuziek zijn er diverse kinderactiviteiten, eten en drinken een uitgebreid randprogramma voor jong en oud.

Het Street Art festival wordt voorzien van een nieuw jasje en verhuist van het Havenpark naar de binnenstad. Laat je tijdens dit festival in het eerste weekend van juli inspireren door kunst in de openbare ruimte en de dynamiek van straatartiesten. Ook op de Stadakkers in Zuidbroek wordt gewerkt aan een nieuw festival in juni: Levenslustig. Een duurzaam en kleinschalig gezinsfestival. Verder maken o.a. het populaire Zeepkistenracefestival en Theater op ‘t Zand onderdeel uit van het aanbod gezinsevenementen in Apeldoorn.

Speciale thema’s
Apeldoorn en Canada hebben een bijzondere band. In het kader van het 150 jarig bestaan van Canada, pakt Apeldoorn dit jaar uit met diverse activiteiten. O.a. het evenement World Proef Canada op 7 mei in het Oranjepark, een taptoe en een unieke fietstocht langs oorlogsmonumenten staan op het programma. Dit jaar viert ook de Hoofdstraat het 100 jarig bestaan. In de maanden juni en juli worden diverse activiteiten hieromheen georganiseerd in de binnenstad.

 

Meer informatie

Het evenementenprogramma wordt gecoördineerd door Apeldoorn Marketing. Op uitinapeldoorn.nl is alle actuele informatie over het evenementenaanbod, festivals, expositie  theatervoorstellingen, sportieve activiteiten, recreatie en overnachten te vinden.

Gepubliceerd in Evenementen
donderdag, 29 september 2016 20:36

Geef uw mening over geluid bij evenementen

Apeldoorn wil een levendige stad zijn waar veel te kiezen valt voor uitgaan en vermaak.

Maar Apeldoorn wil ook een leefbare stad zijn waar mensen met plezier wonen. Vooral als het gaat om evenementen is het goed om de balans te vinden tussen leefbaarheid en levendigheid. Een hulpmiddel daarbij is een goed evenementenbeleid waarin de afspraken staan en de regels waar men zich aan moet houden.

Als onderdeel van dat beleid is het afgelopen jaar gewerkt aan:

  • Een nieuwe nota Geluid bij Evenementen
  • Locatieprofielen voor de plaatsen in Apeldoorn waar regelmatig evenementen zijn

Waar zitten de grootste veranderingen in de nota Geluid bij Evenementen ten opzichte van het bestaande beleid?

  • Er wordt rekening gehouden met de ver doorklinkende bastonen. Er worden maxima genoemd voor het basgeluid. Er wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de stadsdelen. In het centrum wordt bijvoorbeeld meer ruimte gegeven voor levendigheid dan aan de bosrijke randen. Zo zijn er drie ‘ringen’ onderscheiden met onder meer elk eigen maximawaarden voor het geluid.

De locatieprofielen geven informatie over een bepaalde locatie. Hierbij kan gedacht worden aan wat goed past op die plek en wat de parkeermogelijkheden zijn. Daarnaast bevat een locatieprofiel instructies over de straten die moeten worden geïnformeerd bij een evenement en het vat samen welke beperkingen er zijn als het gaat om het geldende bestemmingsplan. In een locatieprofiel vinden de organisatoren instructies over wat er van hen wordt verwacht. Tenslotte is in het profiel per locatie het nieuwe geluidsbeleid en de gevolgen daarvan alvast verwerkt. Denk hierbij aan (geluids)normen, het aantal keer dat een evenement mag plaatsvinden, begin- en eindtijden, en de lengte in dagen.

De locatieprofielen liggen nu klaar voor de inspraak, u kunt dus uw mening kenbaar maken.

U vindt de stukken op de website van de gemeente Apeldoorn: www.apeldoorn.nl/locatieprofielen. Reageren kan tot en met woensdag 26 oktober, via de mail naar of via de post naar: College van B &W, eenheid Publiek Ondernemen en Wijken, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn onder vermelding van ‘Locatieprofielen en de nota Geluid’. Daarnaast kunt u de stukken vanaf vandaag ook inzien bij de receptiebalie van het stadhuis.

Gepubliceerd in Gemeente
De komst van de Giro d’Italia naar Apeldoorn betekent een groots feest voor de hele stad.

Dat houdt echter wel in dat er veel nodig is om de veiligheid te waarborgen. Daarom is besloten af te wijken van de normale behandeltermijn en álle aanvragen voor standplaatsen, terrassen en evenementen die plaatsvinden tussen 29 april en 9 mei op een later tijdstip (na 1 februari 2016) in behandeling te nemen. Op deze manier kunnen alle aanvragen naast elkaar beoordeeld worden.

Aanvragen kunnen tot 31 januari 2016 ingediend worden via www.apeldoorn.nl/evenementenvergunning. Er wordt voorrang verleend aan aanvragen die een link met de Giro d’Italia hebben. Voor de politie en veiligheidsdiensten is het een drukke periode, vanaf Koningsdag tot en met de Giro d’Italia. Dat vraagt om goede afstemming tussen alle betrokken (veiligheids)partijen.

Gepubliceerd in Gemeente

De gemeente Apeldoorn verleent ook volgend jaar subsidie aan diverse evenementen. Het traject hierin is verkort waardoor de gemeente eerder uitsluitsel kan geven en daarmee eerder zekerheid biedt aan de organisator. Er zijn 13 evenement­organisatoren die voor 1 oktober een aanvraag hebben gedaan voor een subsidie boven de € 10.000. Aan tien evenementen heeft de gemeente Apeldoorn voor 1 december financiële steun toegekend.

 

De gemeente Apeldoorn ondersteunt jaarlijks evenementen die bijdragen aan de profilering van Apeldoorn als Buitenstad (gezinsstad, vrijetijdsstad) met regionale tot landelijke uitstraling. Dat zijn dan evenementen die zonder financiële steun van de gemeente niet door kunnen gaan. De gemeente ontving voor 1 oktober jl. 13 subsidieaanvragen met een aanvraag boven de € 10.000. Aan tien organisaties wordt subsidies toegekend waaronder grootschalige evenementen zoals het Drakenbootfestival, Koningsdag en het Paardenspektakel Beekbergen. Met drie organisaties (Jazz in the Woods, Future festival en Open Monumentendag) is de gemeente nog in gesprek omdat er voor de beoordeling nog informatie nodig is.

 

Op advies van de Stichting Apeldoorn Promotie ontvangen de volgende evenementen subsidie: Stationsdance, Koningsdag, Kingsday at the Park, Kinderparade Festijn, Drakenboot festival, Summerloverz, Paardenspektakel Beekbergen, Dancetour, Zeepkistenrace en de Kanaalconcerten. In 2015 is er € 290.000 beschikbaar, waarvan er nu een totaalbedrag van € 121.500 toegekend wordt aan tien evenementen.

 

Over de 22 binnengekomen aanvragen met een subsidieberoep onder de € 10.000 en die voor 1 november zijn binnengekomen, neemt de gemeente voor 1 januari 2015 een besluit. Over alle overige aanvragen die later dan 1 november binnen zijn gekomen, neemt de gemeente in maart een besluit.

 

Gepubliceerd in Gemeente

De Centraal Beheer Achmea Midwinter Marathon heeft de eerste prijs behaald bij de verkiezing Leukste Hardloopevenement van Nederland. In de categorie tot 10.000 deelnemers eindigde de Midwinter Marathon ruim voor andere grote evenementen als de Enschede Marathon en de Bruggenloop in Rotterdam. Een delegatie van het bestuur nam de prijs vanmiddag in Den Haag in ontvangst.

Ruim 16.000 lopers brachten hun stem uit op een van de 3.000 loopevenementen in ons land. De Midwinter Marathon scoorde gemiddeld een 8,6 als gekeken wordt naar bijvoorbeeld parcours, organisatie en sfeer. Bij de verkiezing is uitgegaan van de wedstrijden die in 2011 zijn gehouden. Tijdens de laatste editie dit jaar (5 februari 2012) hadden zich inmiddels al ruim 11.000 deelnemers ingeschreven voor de Midwinter Marathon.

Gepubliceerd in Evenementen
maandag, 03 september 2012 13:38

Het was genieten

Afgelopen weekeind was het overal gezellig druk in de gemeente Apeldoorn op de talloze evenementen die georganiseerd werden.  Apeldoorn Actueel is diverse evenementen af gegaan om onze bezoeker te kunnen laten zien hoe gezellig Apeldoorn eigenlijk wel niet is.
 
Wij waren zaterdag bij de CODA Vrijetijds- en Cursusmarkt waar het gezellig druk was. Daarna zijn we doorgereden naar het Apeldoorns Kanaal om de uitmarkt en het prevelement te bezoeken. De drukte langs de kanaaloevers viel mee, maar de bezoekers die er waren liepen wel allemaal met een glimlach rond. En niet enkel door het mooie weer.
 
Zondag liepen we rond op het marktplein waar enkele honderden mensen aan het genieten waren van diverse soorten bieren op het bierfestival. Bier verbroederd zeggen ze wel eens en op het marktplein was dit gisteren echt het geval. Vanaf het bierfestival zijn we toch weer even naar het kanaal gereden alwaar het Orkest Koninklijke Luchtmacht op het podium stond.
Gepubliceerd in Evenementen
Pagina 1 van 2

Willekeurige afbeelding

f89e7ebf8bb0f62e563f705ec8d1a840_L.jpg

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om het nieuws niet te missen