donderdag 22 Maart 2018 | Login
Apeldoorn Actueel

Apeldoorn Actueel

De gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018 hebben een voorlopige definitieve uitslag.
 

Partij

Zetels Percentage
D66 4 9,9
CDA 5 12,8
ChristenUnie 4 8,8
VVD 6 13,5
PvdA 2 6,1
Lokaal Apeldoorn 5 13,0
GroenLinks 3 8,6
Gemeentebelangen 1 4,2
SGP 2 4,7
PvdD 2 4,6
PSA 0 1,3
Vrede en Recht 0 0,3
SP 2 4,9
JezusLeeft 0 0,4
50Plus 3 6,8

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

 
Partij Zetels Percentage
CDA 5 12,7
VVD 5 11,7
PvdA 4 10,4
Leefbaar Apeldoorn 3 7,6
D66 7 16,4
Gemeentebelangen 2 5,7
ChristenUnie 5 12,3
GroenLinks 3 5,9
SGP 2 5,2
PSA 1 2,4
Partij voor de Dieren 1 4,6
Seniorenpartij VSP 1 3,1
Hart voor Apeldoorn 0 1,8
Sleutelpartij 0 0,2

Opkomstpercentage
Deze gemeenteraadsverkiezingen ligt het opkomstpercentage op 55%. Dat cijfer ligt hoger dan de voorgaande verkiezing. Op 19 maart 2014 was het opkomstpercentage in Apeldoorn 53,0%.

Vervolg
Op donderdag 22 maart om 19.00 uur is er een duidingsdebat. Het duidingsdebat is een in Apeldoorn gebruikelijke bijeenkomst waarbij de lijsttrekkers van de gekozen gemeenteraadsfracties in de raadzaal bijeenkomen. Aan de orde komen de duiding van de verkiezingsuitslag alsmede de consequenties daarvan volgens de lijsttrekkers en de thema’s voor het formatieproces. De burgemeester zal als voorzitter van de raad daarbij optreden als gespreksleider. Wanneer partijen bij de verkiezing meer raadszetels behalen, dan kunnen de lijsttrekkers zich tijdens het duidingsdebat laten vergezellen door de eerste twee fractieleden op de lijst.

Vrijdag 23 maart om 10.00 uur is er een openbare vergadering van het Centraal stembureau ter vaststelling van de uitslag gemeenteraadsverkiezingen. Deze vergadering vindt plaats in de Raadzaal.     

Referendum
Het opkomstpercentage voor het referendum ligt op 53,3%. 49,3% zijn voor het referendum en 47,0% zijn tegen het referendum.  

Alle informatie over de gemeenteraadsverkiezingen is te vinden op www.apeldoorn.nl/verkiezingen.

Het klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium (KFTL) van de ziekenhuisapotheek van Gelre ziekenhuizen is uniek in Nederland. Dit komt omdat het sinds kort zowel ISO-15189 als ISO-17025 geaccrediteerd is.

Wat betekent ISO-15189 en ISO-17025?
Vele medische laboratoria zijn ons al voorgegaan met de accreditatie op basis van de internationale standaard ISO-15189. Dit keurmerk houdt voor ziekenhuisapotheken in dat de hoge kwaliteit van geneesmiddelbepalingen en adviezen hierover internationaal worden erkend. Het KFTL heeft daarnaast ook de ISO-17025 accreditatie behaald voor testlaboratoria. De ziekenhuisapotheek is trots dat het KFTL, door het behalen van beide accreditaties, zich aantoonbaar onderscheidt en daarmee een unieke positie in Nederland inneemt.

Wat is de meerwaarde van deze accreditaties?
“Onze diensten voorzien onder meer in farmacotherapie op maat en in de behandeling van vergiftigingen op individueel niveau. De ISO-15189 accreditatie laat zien dat wij voor onze patiënten betrouwbare kwaliteit leveren. De meerwaarde van twee accreditaties is echter dat de analyse van geneesmiddelen en drugs niet alleen in lichaamsmateriaal, maar ook in niet-lichaamsmateriaal geaccrediteerd is”, vertelt ziekenhuisapotheker Lutea van Gendt. “Het KFTL heeft zich bijvoorbeeld gespecialiseerd in de enorme wereld van de nieuwe verdovende middelen, zoals Flakka (alfa-PVP) en 4-FA (4-fluoramfetamine), die inmiddels op de lijst met verdovende middelen staan. Elke week dienen zich weer nieuwe verdovende middelen aan die nog niet verboden zijn. Deze middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade, en kunnen ook een probleem zijn voor bijvoorbeeld waterzuiveringsinstallaties als gevolg van illegale lozingen van drugslaboratoria. Het KFTL bepaalt deze verdovende middelen dus niet alleen in urine of bloed (ISO-15189), maar voert ook onderzoek uit op bijvoorbeeld oppervlaktewater (ISO-17025). De analyse van grondstoffen en eindproducten (geneesmiddelen) van de eigen bereidingsafdeling zijn nu ook geaccrediteerd onder de ISO-17025. De beide behaalde accreditaties sluiten aan bij de ambitie om ons te positioneren als expertisecentrum op het gebied van de klinische en forensische toxicologie, waaronder drugsanalyse. Tevens is onze ziekenhuisapotheek gespecialiseerd in bijzondere geneesmiddelbepalingen voor het vaststellen van de optimale dosering voor de individuele patiënt. Een voorbeeld hiervan is colistine, dat in ons laboratorium wordt bepaald om behandeling van infecties met zeer resistente bacteriën te optimaliseren.”

Het volledige verrichtingenpakket van beide accreditaties is te vinden op de website van de Raad van Accreditatie (www.rva.nl; registratienummers ISO-17025: L628 en ISO-15189: M305).

In 2018 kunnen de 70+ers die woonachtig zijn in stadsdeel Noord en West ( o.a. Orden en Kerschoten) een brief van de gemeente Apeldoorn verwachten met daarin een aanbod voor een informatief huisbezoek van een seniorenvoorlichter. Tijdens zo’n huisbezoek wordt vrijblijvend informatie gegeven over regelingen en voorzieningen op het gebied van wonen, zorg, financiën, activiteiten, hulp en dienstverlening.

Dit huisbezoek wordt afgelegd door een vrijwillige seniorenvoorlichter van Stimenz. De voorlichter kan zich legitimeren met een kaart van deze organisatie.  De voorlichter is onafhankelijk en geeft alleen informatie over de mogelijkheden of verwijst zo nodig door.  Men is zelf vrij om te bepalen wat men met de informatie doet.

Vaak geven mensen aan dat het bezoek niet nodig is omdat ze er nu ‘goed bij zitten’. Uit de praktijk blijkt dat in dit soort situaties toch de informatie die gegeven wordt achteraf wel nuttig kan zijn als er later wat verandert. Omdat we  allemaal geacht worden langer zelfstandig te blijven wonen, is een goede voorbereiding daarop van belang. De seniorenvoorlichters staan daar alvast bij stil en geven tips. Ook denken veel mensen bijvoorbeeld geen recht te hebben op huurtoeslag of andere tegemoetkomingen, terwijl dit wel zo blijkt te zijn. De voorlichter kan nagaan of men toch aanspraak kan doen op bepaalde voorzieningen

Brief ontvangen?
Wie de brief van de gemeente ontvangt en graag een bezoek wil, hoeft niets te doen. Men ontvangt dan na enige weken een afspraak voor een huisbezoek via Stimenz. Wie geen bezoek wenst, dit via een antwoordenvelop doorgeven. Voor vragen over de brief of het huisbezoek, kan men contact opnemen met Stimenz, Afdeling Seniorenvoorlichting, mevrouw G. Tabak (088 7846464 of via ).

Zelf vrijwillige seniorenvoorlichter worden?
Stimenz komt graag in contact met mensen die geïnteresseerd zijn om aan de slag te gaan als vrijwillige seniorenvoorlichter. Men kan hiervoor contact opnemen met Getty Tabak (g.tabak@stimenz) of telefonisch contact opnemen tijdens kantooruren.

dinsdag, 20 Maart 2018 21:20

Oranjerie voor 14 miljoen verbouwd

In het hart van Apeldoorn ligt winkelcentrum Oranjerie. Het twee verdiepingen tellende winkelcentrum ondergaat een herontwikkeling van € 14 miljoen. Naast een herindeling en renovatie van de winkels komt er extra ruimte voor horeca. Nieuwe roltrappen en liften zullen het winkelen nog aangenamer maken. De vernieuwde, grotere ingangen zorgen voor een betere bereikbaarheid vanuit de Hoofdstraat en Mariastraat.

Toonaangevende modeketens zoals TK Maxx en Mango hebben reeds getekend voor flagship winkelruimtes. Zij sluiten zich aan bij bestaande winkels zoals Zara en New Yorker, waarbij laatstgenoemde zijn aanwezigheid in het centrum verder uitbreidt. Er zijn gesprekken gaande met meerdere retail- en foodmerken die het voorbeeld van deze modeketens zullen gaan volgen.

Comfortabel en duurzaam
Bij een gastvrij winkelcentrum hoort een aangenaam klimaat. Naast een eigentijdse uitstraling en een betere winkelervaring, richten de eigenaren zich op het verbeteren van duurzaamheid en het verhogen van comfort voor bezoekers en personeel. Led verlichting, geavanceerde installaties en slimme bouwkundige ingrepen zorgen voor koeling, verwarming en frisse lucht. Bovendien zorgen deze duurzame verbeteringen voor een lagere CO2-uitstoot en minder energieverbruik.

Klaar voor een nieuwe uitstraling
Een woordvoerder van de Oranjerie vertelt: "Op 25-jarige leeftijd is de Oranjerie klaar voor een nieuwe uitstraling. We zijn ervan overtuigd dat de verbeterde faciliteiten van het centrum een fijne winkelervaring bieden voor zowel lokale klanten als toeristen. Het is bemoedigend dat de herontwikkeling nu al nieuwe retailers trekt. We kijken ernaar uit om meer toonaangevende merken in het centrum te verwelkomen.”

"Tijdens de renovatie willen we de lokale gemeenschap op de hoogte houden en betrekken bij de ontwikkelingen in de Oranjerie. Terwijl we werken aan de upgrade van hun centrum, nodigen we klanten uit om deel te nemen aan verschillende activiteiten en evenementen rondom het thema 'verbouwing'."

Oranjerie tijdens renovatie geopend voor bezoekers
De voorbereidende werkzaamheden zijn in februari 2018 gestart. In het najaar van 2019 wordt de volledig vernieuwde Oranjerie geopend. De renovatiewerkzaamheden verlopen in verschillende fasen om minimale overlast voor klanten en bedrijven te garanderen. Alle winkels blijven open tijdens de herontwikkeling van het winkelcentrum.

dinsdag, 20 Maart 2018 21:14

Nieuwe gorillaleider Apenheul gearriveerd

De nieuwe gorillaleider van Apenheul is op 19 maart gearriveerd. De 33-jarige Bao Bao uit Taipei Zoo in Taiwan gaat de huidige gorillaleider Jambo opvolgen. Dit heeft alles te maken met het internationale fokprogramma voor gorilla’s in dierentuinen, waar Apenheul onderdeel van is. Bao Bao heeft nog niet eerder voor nakomelingen gezorgd. Hij kan daarom een belangrijke rol spelen binnen het fokprogramma, dat als doel heeft om genetisch gezonde groepen gorilla’s in dierentuinen te houden. Voorlopig verblijft de nieuwe man nog achter de schermen. Hij is inmiddels geïntroduceerd met de eerste gorillavrouw en zal de komende tijd stap voor stap kennismaken met de andere gorillavrouwen.

Nieuwe hoop voor fokprogramma
Apenheul, expert op het gebied van apen sinds 1971, maakt een belangrijke, maar ook spannende keuze door de onervaren Bao Bao te introduceren als de nieuwe leider van de gorillagroep. Bao Bao heeft nog nooit eerder een gorillagroep geleid en niet eerder voor nakomelingen gezorgd. Toch zijn dit juist belangrijke redenen voor zijn komst naar het apenpark. Frank Rietkerk, zoölogisch directeur van Apenheul en coördinator van het fokprogramma voor gorilla’s: “Bao Bao heeft in Taipei Zoo jarenlang alleen geleefd. In Apenheul kan hij onderdeel worden van een grote, sociale groep gorilla’s en zich gaan voortplanten. Bao Bao speelt een heel belangrijke rol binnen het fokprogramma. Zijn genen komen nog niet voor onder de gorilla’s in dierentuinen wereldwijd en zijn erg belangrijk om genetisch gezonde groepen gorilla’s in dierentuinen stand te houden. We zijn dus ontzettend benieuwd hoe hij zich de komende tijd gaat ontwikkelen.”

De keuze voor Bao Bao is niet zomaar gemaakt. Frank: “Daar zijn jaren overheen gegaan. Onze gorillaverzorgers zijn in 2017 al naar Taipei Zoo gereisd om Bao Bao te observeren en te helpen met zijn dagelijkse verzorging. Dit was belangrijk om meer te weten te komen over Bao Bao en zijn achtergrond. Dat neemt niet weg dat de introductie spannend zal worden. Gelukkig hebben we in Apenheul sinds 1976 ervaring met het houden van gorilla’s. Als echte apenexpert zien wij deze uitdaging er daarom als één die voor ons is weggelegd.”

Vertrek Jambo
Ook de reden van het vertrek van huidige gorillaleider Jambo heeft alles te maken met het fokprogramma voor gorilla’s. In de afgelopen 13 jaar zorgde de 23-jarige zilverrug voor maar liefst 8 gezonde kinderen. Frank: “Jambo’s genen zijn goed vertegenwoordigd onder de gorilla’s in dierentuinen wereldwijd. Ook willen we voorkomen dat Jambo met zijn dochters gaat paren. De gorillavrouwen in Apenheul krijgen nu al een tijdje de anticonceptiepil, maar voor het welzijn van de groep is het niet goed als er te lang geen kinderen worden geboren. Daarom is het tijd voor een nieuwe man in de groep. Wanneer en waarheen Jambo zal verhuizen, is nog niet bekend. Het toekomstige verblijf moet eerst voldoen aan alle richtlijnen die het fokprogramma hieraan stelt. Wat vaststaat, is dat Jambo’s zonen Wimbé, Mapasa en M’Zungu met hem meegaan. Zij zullen verder leven als mannengroep.  Dit komt zowel in het wild als in andere dierentuinen vaker voor.

In het wild
Gorilla’s worden in het wild ernstig bedreigd. Met fokprogramma’s houden dierentuinen gezonde groepen gorilla’s in stand. Frank: “Apenheul heeft als missie om liefde voor dieren en natuur bij bezoekers te stimuleren. Wij zien de gorilla’s als de ambassadeurs voor hun soortgenoten in het wild. Door bezoekers meer over de gorilla’s te leren, hopen wij bij te dragen aan bewustzijn om zuinig te zijn op de aarde, zodat deze prachtige dierensoort in het wild behouden blijft.”

Kijk voor meer informatie over de ‘wisseling van de macht’ bij de gorilla’s in Apenheul op: www.apenheul.nl/gorillas

De gemeente Apeldoorn blijft onverminderd bezorgd over de consequenties van de intensivering van het vliegverkeer van en naar vliegveld Lelystad. “De voorgestelde routes veroorzaken onacceptabele hinder voor onze bewoners en de vele honderdduizenden die jaarlijks op de Veluwe hun vakantie door brengen. Dat moet echt anders”, zo hield wethouder Detlev Cziesso minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vanmorgen voor.

De minister bracht vandaag een bezoek aan Gelderland om met bewoners, belanghebbenden en bestuurders van de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Ede, Lochem, Renkum, Voorst, Wageningen en Zutphen te praten over de consequenties van ‘Lelystad’.

Wethouder Cziesso is blij met de betrokkenheid van de minister. “Ik heb mijn waardering voor het komst uitgesproken. Een prima initiatief van de minister. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat er wat met onze zorgen worden gedaan. Wat ons betreft wordt opening van Lelystad uitgesteld tot na de herindeling van het luchtruim”.

Cziesso heeft tijdens het overleg met de minister ook een lans gebroken voor vliegveld Teuge. “Teuge is voor Apeldoorn en voor de regio van een groot economisch, toeristisch en recreatief belang. Wij willen dat Den Haag daar rekening mee houdt”.

Apeldoorn is genomineerd voor de titel “Evenementenstad van het jaar” van de Nationale Evenementenprijzen 2018. Apeldoorn is in de race met vier andere gemeentes met meer dan 100.000 inwoners.

Bij de nominaties wordt naar verschillende onderdelen gekeken, onder andere het aantal evenementen, de bezoekersaantallen, de diversiteit van het aanbod en het evenementenbeleid. Wethouder Nathan Stukker is blij met de nominatie: “Wat een eer genomineerd te zijn. We werken in Apeldoorn hard aan onze evenementen en kijken de afgelopen jaren terug op een grote positieve ontwikkeling op dit vlak. En het stopt hier niet. Ook de komende jaren zetten wij in op een gevarieerd aanbod van events in onze stad.”

Maandag 19 maart presenteert Apeldoorn zich in Rotterdam voor een jury. Dit jaar bestaat de jury uit Lian Duif (winnaar Beste Publieksevenement 2016, gemeente ’s-Hertogenbosch), Johan Moerman (winnaar Evenementenstad van het Jaar >100.000 inwoners 2016, directeur Rotterdam Festivals), Eltje de Klerk (juryvoorzitter, Alpha Adviseurs), Martijn Mulder (jurylid onderwijs, Hogeschool Rotterdam) en Erik Ruts (onafhankelijk jurylid, manager sponsorzaken NOC*NSF). De winnaar wordt bekendgemaakt op maandag 16 april.

In 2016 was Apeldoorn ook genomineerd voor Evenementenstad van het jaar, wat de stad een jaar lang het predicaat Excellente Evenementenstad opleverde. Rotterdam ging er destijds met de winst vandoor.

Vanaf 16 maart is de fietsenstalling van de NS onder het station voor iedereen de eerste 24 uur gratis! Beheerders bewaken de fietsen in deze stalling vanaf een kwartier voor het vertrek van de eerste trein tot een kwartier na aankomst van de laatste trein. De gemeente Apeldoorn, NS en de provincie gaan samen de exploitatiekosten betalen.

Bij de ingang van de stalling staan incheckpunten waarmee je met een OV-chipkaart toegang krijgt tot de stalling. Na het eerste gratis etmaal kost het stallen €1,25 per 24 uur.

Vandaag tekenden de NS en wethouder Johan Kruithof van de gemeente Apeldoorn de overeenkomst over de exploitatie van de fietsenstalling. De intentie is langdurige samenwerking, met een proeftijd van twee jaar. De doelstelling is minimaal verdubbeling van het aantal gestalde fietsen in deze stalling: van een bezetting van net boven de 30% naar 65%. In fietsen uitgedrukt: grofweg van ruim 500 naar ongeveer 1000 fietsen.

Wethouder mobiliteit Johan Kruithof: “Dit is een heel mooi resultaat voor iedereen die vanaf of naar Apeldoorn reist met de trein! Met de fiets en het openbaar vervoer reizen is natuurlijk hartstikke duurzaam. In Apeldoorn doen we er alles aan om duurzame mobiliteit maximaal te ondersteunen. Zo is onlangs de capaciteit van de stalling aan de zuidzijde van het station al verdubbeld en zijn we heel blij dat nu ook deze stalling een stuk aantrekkelijker is om te gebruiken.”

Beheerders
Extra pluspunt is dat nu de hele dag en avond een beheerder aanwezig is in de stalling. Wethouder Kruithof: “Ik heb me daar persoonlijk hard voor gemaakt, want we scheppen hiermee banen in Apeldoorn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijkomend voordeel, het is goed voor het veiligheidsgevoel van reizigers.”

Nieuwe app: FietsPlek
De gemeente heeft nog meer goed nieuws voor fietsers. Met een nieuwe app - onder de naam FietsPlek Apeldoorn - kunnen fietsers in Apeldoorn voortaan precies zien waar fietsenstallingen zijn, hoeveel vrije plekken de gemeentelijke stallingen op dat moment hebben en welke voorzieningen ze bieden. De app was onlangs al beschikbaar gekomen voor Android toestellen, maar nu ook beschikbaar in de iOS versie voor Apple telefoons.

De app toont automatisch de dichtstbijzijnde stalling het eerst. Ook is er is een route naar elke stalling op te vragen. De gemeente liet de app ontwikkelen omdat zij zoveel mogelijk wil stimuleren dat mensen die het centrum of een station bezoeken hun fiets in een stalling parkeren, in plaats van ‘wild’ parkeren. Dit laatste zorgt zeker in de binnenstad regelmatig voor overlast, voor zowel winkeliers als winkelend publiek.

De stallingen in de binnenstad en die bij de drie treinstations in Apeldoorn zijn allemaal opgenomen in de app. Voor de stallingen bij de stations geldt dat te zien is waar de stalling zich bevindt, en is een route er naartoe op te vragen. Informatie over het aantal vrije plekken in deze stallingen, en het aantal beschikbare OV fietsen, is alleen te bekijken via de app van de NS. 

E-bikespecialist Stella opent per 16 maart een nieuw E-bike Testcenter, dit keer in Apeldoorn. De Nunspeetse fietsenfabrikant opent aan de Koninginnelaan 99, in een sfeervolle winkelstraat met veel diversiteit aan winkels.

E-bike populair in het oosten van Nederland
Dat de e-bike populair is in het oosten van het land, blijkt uit het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland van het CBS. Gelderlanders fietsen veel en er is een stijgende vraag naar elektrische fietsen. Om deze reden opende Stella al eerder dit jaar twee vestigingen in de provincie Gelderland, namelijk in Tiel en Doetinchem. Samen met de vestiging in Nunspeet, waar tevens de fietsenfabriek van Stella gevestigd is, heeft Stella nu in totaal vier fietsenwinkels in Gelderland. “We weten dat de vraag naar elektrische fietsen groot is in Gelderland. Dit is voor ons een reden om het aantal vestigingen in de Gelderse provincie uit te breiden”, aldus Johan Makaske, woordvoerder Stella.

Officiële feestelijke opening in Apeldoorn
Het nieuwe E-bike Testcenter gaat op 16 maart open, maar wordt op 24 maart officieel geopend. Stella pakt uit, want op 24 maart wordt er een gratis e-bike weggegeven. Bezoekers maken kans op de gratis e-bike door een coupon in te vullen en voor zaterdag 24 maart 14.00 uur in te leveren in de vestiging in Apeldoorn. Rond 14.00 uur is er een live loting en wordt de winnaar bekendgemaakt.

Daniel Cavanagh is de drijvende kracht achter de succesvolle Britse rockband Anathema. In 2017 kwam hij met zijn eerste soloalbum Monochrome. In het kader van die plaat komt de muzikant op 24 maart naar de popzaal van Gigant! Verwacht tijdens dit solo-optreden een verrassende combinatie van solowerk en nummers van Anathema. De deuren van de zaal openen om 19:30 en het concert start om 20:00. Tickets kosten €17,00, Vrienden van Gigant betalen €15,00. Tickets zijn te koop aan de kassa van Gigant en via www.gigant.nl.

Monochrome, het eerste soloalbum van Daniel Cavanagh, krijgt lovende recensies. Het is een persoonlijk album dat je raakt. De overeenkomsten met de muziek van Anathema zijn groot en de plaat bewijst hoe belangrijk Daniel's invloed binnen de band is. “Dit is een album om te koesteren. Het bevat zoveel schoonheid en intensiteit en het geheel voelt persoonlijk en intiem aan. Een schijf om te beleven.”, aldus Progwereld.

Pagina 1 van 734

Willekeurige afbeelding

baff6fdd48e83d808c46ad95e0e57579_S.jpg

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om het nieuws niet te missen