zondag 18 februari 2018 | Login
Apeldoorn Actueel

Apeldoorn Actueel

“Ik heb hier een brief van mijn moeder, die ook in de hemel is..” is een van de bekendste smartlappen die veel mensen luidkeels mee kunnen zingen.

Maar wie worstelt er soms echt met die vraag? Hopen we niet dat Opa en Oma in “de hemel” zijn? Zou dat echt zo kunnen zijn? Of is het alleen maar valse geruststelling en valse hoop. En moeten we eigenlijk accepteren dat het alleen dit leven is en verder niet? Of is er wel meer?  En zo ja, wat is dan de hoop van het christelijk geloof? Kan dat echt waar zijn?

Eglesia, Kerk van Nu, start op 5 maart de Alpha cursus in Apeldoorn, waarin tijdens tien interactieve bijeenkomsten de belangrijkste aspecten en fundamenten van het  christelijk geloof besproken en bediscussieerd worden. En of je nu gelovig of ongelovig bent, skeptisch of nieuwsgierig, jong of oud; je bent van harte welkom! Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken samen met anderen in een laagdrempelige, leerzame en gezellige setting. Er is ruimte voor al je vragen.

Belangstelling? Kom vrijblijvend naar onze Alpha-startavond op maandag 05 maart, in het restaurant van Scholengemeenschap Sprengeloo. De avond begint om 19.00 uur en start met een goede maaltijd. Deelname aan de maaltijd en de cursus is gratis. Je bent niet de enige; in Nederland volgden ruim 250.000 mensen een Alpha, wereldwijd zelfs al 24 miljoen.

Kijk voor meer informatie of aanmelden op www.alpha-cursus.nl  of www.eglesia.nl/alpha-cursus .

Gemeente Apeldoorn neemt de financiering van het uitstapprogramma voor prostituees in Apeldoorn op zich. Het uitstapprogramma is in 2016 gestart door Veiligheidshuis Noord- en Oost-Gelderland (NOG). Het programma voorziet in een behoefte en daarom zet de gemeente het voort.

Hulp voor prostituees die willen uitstappen
Het Veiligheidshuis NOG heeft voor de gemeente Apeldoorn in 2016 opdracht gegeven om een uitstapprogramma te ontwikkelen voor prostituees boven de 24 jaar. Het programma is ontwikkeld door Rebelz, deze hulpverlener ondersteunt en begeleidt prostituees die willen uitstappen. Het programma voor de gemeente Apeldoorn richt zich op sekswerkers die zelf besluiten de prostitutie te willen verlaten. Naast dit programma bestaat er een ketenaanpak die is ingericht om jongeren tot 24 jaar uit de gedwongen prostitutie op te sporen en te bevrijden. Het Veiligheidshuis NOG is een samenwerking tussen gemeenten, justitie, politie en zorgorganisaties.

Zonder hulp uitstappen niet mogelijk
De resultaten van en ervaringen met het programma zijn vanaf de start in 2016 geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt  onder andere dat er behoefte is aan hulp bij het uitstappen en dat ex-prostituees zeer tevreden zijn over de hulp. Sinds2016 hebben 21 prostituees contact gehad met een maatschappelijk werker over hun voornemen om uit te stappen. Eind 2017 hebben 20 dames de prostitutie verlaten,  7 dames hebben de hulp van Rebelz niet langer nodig, 13 dames krijgen op dat moment nog hulp.  De dames die zijn gesproken, hebben allemaal aangegeven dat het voor hen niet mogelijk was geweest om zonder hulp te stoppen met prostitutie. De hulp wordt ook aan mannelijke sekswerkers aangeboden. Sekswerkers die informatie, advies of ondersteuning nodig hebben, kunnen contact opnemen met Rebelz via of telefonisch via 06-34065480.

Gemeente Apeldoorn neemt financiering op zich
Het Veiligheidshuis NOG heeft de ontwikkeling van het programma gefinancierd. Nu de ontwikkeling rond is, stopt de financiering van het Veiligheidshuis. Omdat de hulp gewaardeerd wordt en er behoefte aan hulp blijkt te zijn, heeft het college van burgemeesters en wethouders besloten dat de gemeente Apeldoorn de  financiering van deze hulp op zich neemt.

donderdag, 15 februari 2018 19:36

Renovatie zwembad De Sprenkelaar noodzakelijk

Het college van burgemeester en wethouders wil een onderzoek naar de (toekomstige) behoefte aan overdekte zwembaden in Apeldoorn. Aanleiding is het verzoek van de stichting zwembad Noord- Oost van circa 500.000 euro voor de renovatie van zwembad De Sprenkelaar. Voor het toekomstbestendig maken van het zwembad is renovatie of nieuwbouw noodzakelijk. 

De Sprenkelaar is inmiddels bijna vijftig jaar oud. Ondanks de renovatie in jaren 2013 tot en met 2015, nadert het zwembad langzaam het einde van zijn levensduur. Het gebouw is verouderd. Het bad is niet toekomstbestendig als het gaat om duurzaamheid. Om het zwembad nog jaren open te kunnen houden, zijn forse investeringen onontkoombaar. Het college heeft daarom opdracht gegeven tot een bouwkundige inspectie van het pand en tot het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan. Daarnaast wil het college inzicht in de (toekomstige) behoefte aan overdekte zwembaden in Apeldoorn. Afhankelijk van de resultaten van beide onderzoeken wil het college met de gemeenteraad bespreken of renovatie of nieuwbouw van het zwembad nodig is.

Eerder onderzoek
Om aan de vraag naar zwemonderwijs en sportverenigingen te kunnen voldoen heeft de gemeente in de periode 2008-2011 eerder onderzoek gedaan naar de behoefte aan openbaar toegankelijk overdekte zwembaden. Er is toen ook gewerkt aan plannen om De Sprenkelaar te vervangen door nieuwbouw op dezelfde locatie. Aan die plannen is vanwege bezuinigingen de jaren daarop geen vervolg aan gegeven.

Apeldoorn kent twee openbaar toegankelijk overdekte zwembaden. Malkander in het zuidwestelijke deel van de stad en de Sprenkelaar in het noordoostelijke deel. Zwembad Malkander is het bezit van de gemeente en wordt geëxploiteerd door Accres.

donderdag, 15 februari 2018 19:20

Wat betekent democratie voor jou?

Het CODA debat – Jongeren & Democratie op 22 februari richt zich dit jaar op de komende gemeenteraadsverkiezingen. De thema’s democratie, identiteit en burgerschap staan centraal. Bij dit nieuwe initiatief gaan twintig Apeldoornse VMBO klassen met elkaar in debat in CODA.

Voorafgaand aan het debat zorgt CODA voor trainingen; 450 leerlingen van het VMBO debatteren in de klas met elkaar over democratie. Hoe verloopt een debat en hoe formuleer je een goed argument? De training eindigt met het formuleren van een stelling. Deze stelling is hun mening over wat democratie voor hen betekent. De docent van het Debat Instituut en de eigen docent zullen in overleg drie leerlingen benoemen die op donderdag 22 februari in CODA naar het Apeldoorns VMBO debat mogen.

Debat in CODA
Vanuit Iedere klas komt een afvaardiging van leerlingen naar het einddebat in CODA om te debatteren. Zij gaan met elkaar in debat over stellingen rondom democratie. Wat is mijn stem straks waard? Hoe kan ik invloed uitoefenen op mijn eigen leefomgeving? Debatreporters doen vanuit het ‘persvak’ verslag van het debat en de uitkomsten. De winnaars van het debat mogen naar de landelijke finale van het VMBO debat. Het debat in CODA wordt geleid door Nick van het Debat Instituut Nederland. Hij presenteert ook het landelijke debat.

CODA Debat
CODA Debat is een nieuw initiatief waarbij CODA. Door CODA als cultuurhuis ook huis van de democratie te laten zijn, stimuleren ze tot het nadenken over identiteit en actualiteit. Centrale vraag hierbij is het verkennen van: “Hoe verhoud ik mijzelf tot de wereld en op welke wijze kan ik mijn standpunt presenteren?”

Ook mensen met een begeleidingsvraag mogen stemmen voor de gemeenteraad op 21 maart aanstaande. Velen van hen kunnen hierbij hulp of uitleg gebruiken. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking.

Politiek Café
Daarom organiseert een aantal maatschappelijk betrokken organisaties in samenwerking met de gemeente op dinsdag 6 maart het Politiek Café in Apeldoorn. Zij vinden het belangrijk dat mensen met een begeleidingsvraag, die hun stem willen gebruiken, hiervoor de gelegenheid krijgen. Veel informatie van de partijen is voor hen ingewikkeld. Ook is het stemproces niet altijd duidelijk.

Begrijpelijke standpunten
Het Politiek Café geeft uitleg over de gemeenteraadsverkiezingen. De aanwezigen kunnen vragen stellen aan politici over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld over het PGB, de zorg, of werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De politici worden uitgedaagd hun antwoorden en standpunten begrijpelijk te verwoorden.

Het stemhokje
Daarnaast krijgen aanwezigen uitleg over het stemproces zelf. Het stemmen is op 21 maart namelijk individueel. In het stemhokje mag geen begeleiding aanwezig zijn. Er staat een stemhokje en er liggen voorbeelden van stemformulieren. Zo kunnen de aanwezigen oefenen hoe zij straks in een hokje met een potlood hun keuze kunnen aankruisen.

Meer informatie
Bent of kent u iemand met een begeleidingsvraag voor wie het Politiek Café iets zou zijn? U bent van harte welkom. Aanmelden is niet nodig en toegang is gratis.

Politiek Café Apeldoorn
Datum:            dinsdag 6 maart 2018
Locatie:           Stadhuis Apeldoorn
Tijd:                 19.00 uur tot 20.30 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

Het Politiek Café is een samenwerkingsverband van: ’s Heeren Loo, De Passerel, Philadelphia, MEE Veluwe, De Klup en GGNet. Met medewerking van de gemeente Apeldoorn.

maandag, 12 februari 2018 20:40

Nieuwe exposities Kunst in dok Zuid

Naast foto’s van Fotoclub Open Focus en schilderijen van Willy Verweij zijn tot en met 20 maart ook verschillende schaalmodellen van Deux Chevaux te zien die Henk Beekman verzameld heeft. Kunst in dok Zuid is tijdens reguliere openingstijden gratis te bezoeken.

Fotoclub Open Focus is een kleine groep amateurfotografen die gepassioneerd bezig is met fotografie. In deze expositie zijn per fotograaf drie foto’s te zien en deze foto’s nemen de bezoeker mee op reis. Een reis van rust naar….. dát is voor iedereen zelf in te vullen.

Wat op een verjaardag als grap begon, is inmiddels uitgegroeid tot een collectie van meer dan 200 schaalmodellen van Deux Chevaux die Henk Beekman in de loop der jaren verzameld heeft. Niet alleen Henk, maar ook familie en vrienden nemen overal vandaan zo’n schaalmodel mee – zelfs uit Paraquay en China. In de vitrine zijn uiteenlopende modellen te zien die een mooi beeld geven van deze auto die rond 1947 op de markt kwam.

Willy Verweij creëert graag en schilderen is voor haar iets waar ze in kan wegdromen en waardoor ze alles om zich heen vergeet. Verweij groeide op in het kunstenaarsdorp Laren (NH) en daar kwam ze al jong in aanraking met kunst. Dertig jaar geleden verhuisde ze naar Apeldoorn waar ze schilderles kreeg bij Lex Quartel in Ugchelen. Een selectie van haar werk is te zien in dok Zuid.

U vindt dok Zuid aan de 1e Wormenseweg 460 in Apeldoorn. Voor openingstijden kunt u kijken op www.coda-apeldoorn.nl/openingstijden of op https://accres.nl/wijkcentra/wijkcentra-apeldoorn/dok-zuid.

maandag, 12 februari 2018 20:30

Het Ouden Huis ook in Apeldoorn

Het Ouden Huis zet stappen om zich ook in Apeldoorn te vestigen met een kleinschalige woonvoorziening voor senioren. Vorige week werd de intentieovereenkomst met twee zorgdragers getekend, en daarmee is tevens de zoektocht naar een geschikt pand geopend.

De zorgdragers liepen al een poos rond met het idee dat het toch anders moest kunnen rond de zorg van ouderen. Kleinschaliger. Met meer écht persoonlijke aandacht. Kunnen leven zoals je wilt in je eigen appartement, maar wel een gezamenlijke huiskamer en de zorg nabij. Ook voor mensen met een lager of middeninkomen. Een plek ook waar echtparen samen kunnen wonen, ook wanneer de één ernstig ziek of beperkt wordt.

Respijtzorg
"Wat we ook belangrijk vinden is dat we een kamer vrij houden voor respijtzorg; vervangende zorg buitenshuis. Zodat de mantelzorger met een gerust hart incidenteel of structureel een dagdeel, weekend of week weg kan gaan of juist even alleen thuis kan zijn..." aldus de Apeldoornse zorgdragers.

Behoefte is er zeker!
“Het Oudenhuis gaat met ons aan de slag om zo’n kleinschalig woon-zorg-huis te realiseren in of vlakbij Apeldoorn. Wij kijken uit naar de opening en hopen dat die snel zal komen, want de behoefte is er zeker! Daar zijn wel van overtuigd” vertellen de zorgdragers.

Het Ouden Huis kan zich vestigen in een bestaand gebouw, of zelf bouwen op een vrije kavel. Er moet er plaats zijn voor circa 28 appartementen.

Mensen die interesse hebben in wonen in Het Ouden Huis in Apeldoorn kunnen contact opnemen voor meer informatie via www.hetoudenhuis.nl

 

vrijdag, 09 februari 2018 20:22

DekaMarkt winkelcentrum de maat overvallen

De politie is een zoektocht gestart naar de overvaller van de DekaMarkt aan de imkersplaats op winkelcentrum de maat. De vermoedelijke man stapte vanavond hier in het zwart binnen en eiste geld onder dreigen van een (vuur)wapen

De burgetneactie die is ingezet rond de klok van 19:45 uur vermelde ook nog dat de man een wit masker droeg en is gevlucht in de richting van de Gruttersrsdreef.

De politie verzoekt bij aantreffen van de man niet zelf actie te ondernemen in het kader van de eigen veiligheid. De dader is in bezit van een (vuur)wapen. Bij aantreffen graag 112 bellen, als u andere tips of informatie heeft kunt u altijd bellen met 0900-8844

Op 17 augustus 2017 was de zelfde winkel ook al het slachtoffer van een overval, of er verband is in beide zaken kan nu nog niet gezegd worden.

De Midwinter Marathon van Apeldoorn is net voorbij en bij AV ’34 beginnen ze op maandag 12 maart met een nieuwe 10-weekse beginnerscursus hardlopen. hardlopen. In deze cursus is het de bedoeling dat we binnen 10 weken een half uur aaneengesloten kunnen hardlopen. Het doel van deze cursus is om op een plezierige manier kennis te maken met de loopsport waarbij blessurepreventie hoog in het vaandel staat.

Dat is dan ook de reden waarom we op de 1e avond van de cursus een inloopspreekuur houden voor lopers met beginnende klachten. Dat zal plaatsvinden in het clubhuis van AV ‘34. Verder wordt er afwisselend op en buiten de baan getraind. Het e.e.a. hangt ook af van de samenstelling van de groep. Verder is er veel aandacht  voor techniek.

* De trainingen start op maandag 12 maart en vrijdag 17 maart om 19.00 uur en duren ong. 1 tot 1,15 uur. en er wordt hardgelopen op en rond de kunststofbaan in het Orderbos
* Er wordt 2x keer in de week training aangeboden zowel op de maandag en de vrijdag.
* De trainingen worden door gediplomeerde trainers gegeven
* Er is ruime douche en kleedruimte aanwezig bij de kunststofbaan in het Orderbos
* * De laatste training loop je mee bij de Kleefrun Paleis het Loo run, waarna een diploma wordt uitgereikt.

De Kleefrun is op zaterdag 26 mei 2018 en voert door het Kroondomeinen van Paleis het Loo.

* Na de cursus kan er doorgestroomd worden naar de loopgroepen binnen AV ‘34
* Prijs € 49,- p.p. inclusief startbewijs Kleefrun, exclusief koffie en thee

Meld je snel aan. De cursussen bij AV ’34 zijn altijd bijzonder snel volgeboekt. Maximale deelname 40 personen.  Voor verdere info kunt u zich richten tot:  

vrijdag, 09 februari 2018 20:10

Dodgeballtoernooi in de voorjaarsvakantie

Sportstimulering organiseert in samenwerking met Bounz Apeldoorn op dinsdagochtend 27 februari een Dodgeball Toernooi voor de jeugd van 11 t/m 14 jaar. Dodgeball is één van de snelst groeiende sporten van Nederland. Het is een soort trefbal, maar dan in een nieuw jasje. Dodgeball is een dynamische vorm van trefbal die je speelt in een arena vol met trampolines. Ontwijk al springend de bal en schiet met scherp om je tegenstanders te raken!

Het toernooi wordt georganiseerd bij Bounz Apeldoorn (Vlijtseweg 106) en teams van 6 tot 8 spelers kunnen zich aanmelden. Een wedstrijd duurt 12 minuten en elk team speelt minimaal 3 wedstrijden. De organisatie houdt bij de poule indeling rekening met de verschillende leeftijden. “Samen met Bounz Apeldoorn hebben we dit spectaculaire evenement opgezet om jeugd kennis te laten maken met Dodgeball. Door het dynamische spelletje ben je continu in beweging en na een try-out vorig jaar rekenen we erop dat veel teams zich gaan inschrijven.” Aldus Thijs Everaars, beweegcoach bij Accres.

Aanmelden
Deelname kost € 20 per team en aanmelden kan tot en met 21 februari 2018 via de website van Sportstimulering, er is ruimte voor maximaal 24 teams. Elk team dient ook een begeleider (16+) te hebben tijdens het Dodgeball Toernooi.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op sportstimuleringapeldoorn.nl   

Pagina 1 van 729

Willekeurige afbeelding

241b1b423feb898a7a9fbf338d4ef8de_M.jpg

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om het nieuws niet te missen