maandag, september 25Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Tag: Henk van den Berge

Insecten, van harte welkom in Wenum Wiesel !

Insecten, van harte welkom in Wenum Wiesel !

Algemeen
Met hulp van een aantal enthousiaste vrijwilligers uit het dorp zijn in het afgelopen najaar op twee locaties in Wenum en Wiesel insectenhotels gebouwd. Op woensdag 15 maart zal wethouder Henk van den Berge samen met leerlingen van de Prinses Beatrixschool het insectenhotel in het hooiland bij de Wenumse Watermolen onthullen. De wethouder krijgt het verzoek het laatste gaatje in een boomschijf te boren. De werkgroep Natuur en Landschap van de Dorpsraad nam het initiatief voor de bouw van beide insectenhotels naar aanleiding van verontrustende berichten in de pers dat de insecten populatie met 70% was afgenomen. Dat gaat ons in Wenum Wiesel niet gebeuren, dacht de werkgroep. Het uitgangspunt is om diverse wilde bijensoorten, hommels en vlinders een schuil- , broed- en overwinte...
Apeldoorn en ministerie BZK slaan handen ineen voor extra woningen

Apeldoorn en ministerie BZK slaan handen ineen voor extra woningen

Gemeente
Vanwege de woningnood is zowel de landelijke overheid als de gemeente Apeldoorn op zoek naar nieuwe en creatieve oplossingen voor het versneld bouwen van woningen. Eén van de oplossingen daarvoor is het bouwen van mooie en betaalbare flexwoningen. Daarvoor is er nu een gezamenlijk project met de naam Host-City. Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, was vandaag op werkbezoek in Apeldoorn. Hij zette bij deze gelegenheid zijn handtekening onder dit initiatief. Apeldoorn en de gemeente Doetinchem zijn de eerste gemeenten die meedoen aan dit project. Namens de gemeente Apeldoorn tekenden de wethouders de wethouders Henk van den Berge en Peter Messerschmidt. Tijdens de bijeenkomst zei Minister de Jonge: “Modulair bouwen heeft veel voordelen: minder u...
Apeldoorn investeert in armoedebestrijding, duurzaamheid en woningbouw

Apeldoorn investeert in armoedebestrijding, duurzaamheid en woningbouw

Gemeente
Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om de komende jaren te investeren in onder andere armoedebestrijding, duurzaamheid, bedrijventerreinen, welzijn en woningbouw. Daarnaast stelt het college voor om de gemeentelijke woonlasten voor huishoudens en ondernemers eenmalig te verlagen met € 75,- . Door deze tegemoetkoming dalen de gemeentelijke woonlasten van Apeldoorners volgend jaar met gemiddeld 7 %. Deze tegemoetkoming van € 75,- wordt betaald uit het geld dat de gemeente dit jaar gaat overhouden als gevolg van uitgestelde investeringen en een hogere uitkering van het Rijk. Wethouder financiën Henk van den Berge licht toe: “De gemeente heeft zich altijd gesteund gevoeld door ondernemers en inwoners toen wij krap bij kas zaten. Het ...
Van den Berge opnieuw lijsttrekker SGP

Van den Berge opnieuw lijsttrekker SGP

Politiek
Henk van den Berge (60) is door de Apeldoornse SGP opnieuw aangewezen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Sinds 2002 vertegenwoordigt hij deze partij in de raad. Het is dan ook de zesde keer dat hij als lijstaanvoerder optreedt. Binnen de SGP-fractie houdt Van den Berge, in het dagelijks leven adjunct-hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, zich onder meer bezig met veiligheid, zorg, werk en inkomen en de gemeentelijke financiën. Hij was deze raadsperiode lid van werkgroepen over mantelzorg, eenzaamheid, vuurwerk en landbouw en veehouderij. Ook in het verleden liet Van den Berge zien zeer betrokken te zijn bij de ontwikkelingen in Apeldoorn. Zo was hij bijvoorbeeld voorzitter van een onderzoekscommissie van de gemeenteraad naar de problemen bij het...