De gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018 hebben een voorlopige definitieve uitslag.
 

Partij

Zetels Percentage
D66 4 9,9
CDA 5 12,8
ChristenUnie 4 8,8
VVD 6 13,5
PvdA 2 6,1
Lokaal Apeldoorn 5 13,0
GroenLinks 3 8,6
Gemeentebelangen 1 4,2
SGP 2 4,7
PvdD 2 4,6
PSA 0 1,3
Vrede en Recht 0 0,3
SP 2 4,9
JezusLeeft 0 0,4
50Plus 3 6,8

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

 
Partij Zetels Percentage
CDA 5 12,7
VVD 5 11,7
PvdA 4 10,4
Leefbaar Apeldoorn 3 7,6
D66 7 16,4
Gemeentebelangen 2 5,7
ChristenUnie 5 12,3
GroenLinks 3 5,9
SGP 2 5,2
PSA 1 2,4
Partij voor de Dieren 1 4,6
Seniorenpartij VSP 1 3,1
Hart voor Apeldoorn 0 1,8
Sleutelpartij 0 0,2

Opkomstpercentage
Deze gemeenteraadsverkiezingen ligt het opkomstpercentage op 55%. Dat cijfer ligt hoger dan de voorgaande verkiezing. Op 19 maart 2014 was het opkomstpercentage in Apeldoorn 53,0%.

Vervolg
Op donderdag 22 maart om 19.00 uur is er een duidingsdebat. Het duidingsdebat is een in Apeldoorn gebruikelijke bijeenkomst waarbij de lijsttrekkers van de gekozen gemeenteraadsfracties in de raadzaal bijeenkomen. Aan de orde komen de duiding van de verkiezingsuitslag alsmede de consequenties daarvan volgens de lijsttrekkers en de thema’s voor het formatieproces. De burgemeester zal als voorzitter van de raad daarbij optreden als gespreksleider. Wanneer partijen bij de verkiezing meer raadszetels behalen, dan kunnen de lijsttrekkers zich tijdens het duidingsdebat laten vergezellen door de eerste twee fractieleden op de lijst.

Vrijdag 23 maart om 10.00 uur is er een openbare vergadering van het Centraal stembureau ter vaststelling van de uitslag gemeenteraadsverkiezingen. Deze vergadering vindt plaats in de Raadzaal.     

Referendum
Het opkomstpercentage voor het referendum ligt op 53,3%. 49,3% zijn voor het referendum en 47,0% zijn tegen het referendum.  

Alle informatie over de gemeenteraadsverkiezingen is te vinden op www.apeldoorn.nl/verkiezingen.

Gepubliceerd in Politiek
Gisteravond ontving de campagneleider van CDA Apeldoorn, Peter Buijserd, het bericht dat de verkiezingsposter van CDA Apeldoorn genomineerd is voor beste verkiezingsposter door magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Uit de bijna honderd inzendingen werden door de jury vijf posters genomineerd. Op het affiche staat de beeltenis van lijsttrekker Nathan Stukker van heel dichtbij, in bijzondere stijl gefotografeerd en voorzien van een oproep om CDA te stemmen. “Dichtbij” is het centrale thema in de campagne van CDA Apeldoorn. Er vindt nu een verkiezing plaats via de website van het VNG magazine. Iedereen kan daar tot 19 maart zijn stem uitbrengen op één van de genomineerde affiches. 

“Toen we niet in Zondag met Lubach zaten wist ik dat we zeer kansrijk waren”, aldus Buijserd. “We hebben veel aandacht besteed aan het ontwerp, de combinatie van beeld en tekst.” “Politici denken vaak alleen maar in brokken inhoud. Om ons idee in beeld te brengen hebben we de hulp van fotograaf Rob Voss ingeroepen. Rob is een zeer bevlogen fotograaf. Zijn inzet, kennis en kunde heeft geleid tot een zeer vruchtbare samenwerking, met onze poster als resultaat.”

Stemmen kan op de website van de VNG: verkiezing beste verkiezingsposter
Gepubliceerd in Politiek
woensdag, 07 Maart 2018 16:19

50Plus op campagne

Op zaterdag 10 maart en 17 maart 2018 voert 50PLUS campagne op het Raadhuisplein in Apeldoorn. De inwoners van Apeldoorn en de omliggende dorpen kunnen dan bij het lokale 50PLUS campagneteam terecht met vragen over ons verkiezingsprogramma en de eventuele problemen die ze ondervinden met de gemeentelijke dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan uitvoerende instanties zoals het Activerium, zorgaanbieders en PlusOV. Wij willen graag horen wat er onder de inwoners leeft!

Op zaterdag 17 maart wordt het campagneteam ondersteund door Leonie Sazias. Leonie Sazias was sinds 2006 zelf gemeenteraadslid in Hilversum en is de laatste jaren Tweede Kamerlid voor 50PLUS. Zij gaat graag in gesprek met de kiezers en flyert samen met de Apeldoornse leden van het 50PLUS campagneteam op zowel het Raadhuisplein als het Markplein.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij onze kraam en met ons te discussiëren over ons verkiezingsprogramma. Of gewoon een praatje te maken en te vertellen wat u bezighoudt. Heel graag tot ziens op zaterdag 10 maart of 17 maart. 50PLUS… dus!
Gepubliceerd in Politiek
donderdag, 15 februari 2018 19:20

Wat betekent democratie voor jou?

Het CODA debat – Jongeren & Democratie op 22 februari richt zich dit jaar op de komende gemeenteraadsverkiezingen. De thema’s democratie, identiteit en burgerschap staan centraal. Bij dit nieuwe initiatief gaan twintig Apeldoornse VMBO klassen met elkaar in debat in CODA.

Voorafgaand aan het debat zorgt CODA voor trainingen; 450 leerlingen van het VMBO debatteren in de klas met elkaar over democratie. Hoe verloopt een debat en hoe formuleer je een goed argument? De training eindigt met het formuleren van een stelling. Deze stelling is hun mening over wat democratie voor hen betekent. De docent van het Debat Instituut en de eigen docent zullen in overleg drie leerlingen benoemen die op donderdag 22 februari in CODA naar het Apeldoorns VMBO debat mogen.

Debat in CODA
Vanuit Iedere klas komt een afvaardiging van leerlingen naar het einddebat in CODA om te debatteren. Zij gaan met elkaar in debat over stellingen rondom democratie. Wat is mijn stem straks waard? Hoe kan ik invloed uitoefenen op mijn eigen leefomgeving? Debatreporters doen vanuit het ‘persvak’ verslag van het debat en de uitkomsten. De winnaars van het debat mogen naar de landelijke finale van het VMBO debat. Het debat in CODA wordt geleid door Nick van het Debat Instituut Nederland. Hij presenteert ook het landelijke debat.

CODA Debat
CODA Debat is een nieuw initiatief waarbij CODA. Door CODA als cultuurhuis ook huis van de democratie te laten zijn, stimuleren ze tot het nadenken over identiteit en actualiteit. Centrale vraag hierbij is het verkennen van: “Hoe verhoud ik mijzelf tot de wereld en op welke wijze kan ik mijn standpunt presenteren?”

Gepubliceerd in Politiek

Ook mensen met een begeleidingsvraag mogen stemmen voor de gemeenteraad op 21 maart aanstaande. Velen van hen kunnen hierbij hulp of uitleg gebruiken. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking.

Politiek Café
Daarom organiseert een aantal maatschappelijk betrokken organisaties in samenwerking met de gemeente op dinsdag 6 maart het Politiek Café in Apeldoorn. Zij vinden het belangrijk dat mensen met een begeleidingsvraag, die hun stem willen gebruiken, hiervoor de gelegenheid krijgen. Veel informatie van de partijen is voor hen ingewikkeld. Ook is het stemproces niet altijd duidelijk.

Begrijpelijke standpunten
Het Politiek Café geeft uitleg over de gemeenteraadsverkiezingen. De aanwezigen kunnen vragen stellen aan politici over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld over het PGB, de zorg, of werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De politici worden uitgedaagd hun antwoorden en standpunten begrijpelijk te verwoorden.

Het stemhokje
Daarnaast krijgen aanwezigen uitleg over het stemproces zelf. Het stemmen is op 21 maart namelijk individueel. In het stemhokje mag geen begeleiding aanwezig zijn. Er staat een stemhokje en er liggen voorbeelden van stemformulieren. Zo kunnen de aanwezigen oefenen hoe zij straks in een hokje met een potlood hun keuze kunnen aankruisen.

Meer informatie
Bent of kent u iemand met een begeleidingsvraag voor wie het Politiek Café iets zou zijn? U bent van harte welkom. Aanmelden is niet nodig en toegang is gratis.

Politiek Café Apeldoorn
Datum:            dinsdag 6 maart 2018
Locatie:           Stadhuis Apeldoorn
Tijd:                 19.00 uur tot 20.30 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

Het Politiek Café is een samenwerkingsverband van: ’s Heeren Loo, De Passerel, Philadelphia, MEE Veluwe, De Klup en GGNet. Met medewerking van de gemeente Apeldoorn.

Gepubliceerd in Politiek

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 heeft de gemeente Apeldoorn een oproep gedaan voor extra stembureauleden. De respons op deze oproep was overweldigend. Burgemeester John Berends: “Ruim 450 mensen hebben zich aangemeld om stembureaulid te worden. Dit is meer dan het dubbele van het aantal waarop wij hadden gehoopt. Wat mooi dat zoveel Apeldoorners een bijdrage aan vrijheid en democratie wil leveren”.

Alle 96 stembureaus bemenst
Door deze nieuwe aanmeldingen zijn alle 96 stembureaus nu voorzien van voldoende menskracht voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Ook de reservelijst kent een flinke aanvulling.

Reservelijst
Het indrukwekkende aantal inschrijvingen kent ook een keerzijde. Er zal een schifting plaats moeten vinden. Dat betekent dat niet iedereen al tijdens de verkiezingen van dit jaar zal worden ingezet. Alle aangemelde en geschikt bevonden vrijwilligers komen wel op een reservelijst. Bij toekomstige verkiezingen zal zeker uit deze lijst geput worden.

 

Gepubliceerd in Gemeente

Tijdens de Ledenvergadering van PvdA Apeldoorn op 1 november j.l. is het verkiezingsprogramma ‘Werk aan de winkel’ van de PvdA Apeldoorn vastgesteld. Dit zorgvuldig samengestelde programma omvat de koers die Apeldoorn de komende jaren zou moeten varen. Het besturen van een gemeente als Apeldoorn met een grote stad, een groot aantal dorpen en een omvangrijk buitengebied is veelomvattend. De PvdA geeft in haar programma haar visie op de ontwikkeling van onze gemeente en de ambities die we hebben voor de komende jaren. Die gaan verder dan alleen de komende vier jaar.

Vasthouden aan strategische doelstellingen uit structuurvisie ‘Apeldoorn biedt ruimte’
Het kiezen van strategische doelstellingen voor de gemeente werkt alleen als je er gedurende een langere periode aan werkt en niet om de zoveel jaar een nieuwe lijn kiest. De PvdA wil daarom voor de periode 2018 – 2022 vasthouden aan de drie gemeentelijke doelstellingen uit de structuurvisie, met duurzaamheid als rode draad. Duurzaamheid is en blijft een belangrijk speerpunt van de Gemeente Apeldoorn, dat vanzelfsprekend is en in elk beleid een plek heeft.

 1. Het versterken van onze veelzijdige en innovatieve economie.
  2. Het versterken van het toeristisch toplandschap.
  3. Het versterken van de comfortabele gezinsstad.
  4. We voegen daar de ambitie van de sociale gemeente aan toe, want de economie, toerisme en een comfortabele gezinsstad floreren optimaal in een stad waar solidariteit voorop staat! In het nieuwe omgevingsplan voor Apeldoorn moet de sociale gemeente een belangrijke plek krijgen.

Speerpunten en ambities van de PvdA
Het besturen van een grote stad met een aantal dorpen en een groot buitengebied is een immense opgave. Dat blijkt wel uit de vele onderwerpen en portefeuilles die er zijn. Het is daarom belangrijk om te kiezen en focus aan te brengen. De PvdA Apeldoorn legt om die reden voor de periode 2018 – 2022 de focus op de volgende thema’s. Dit zijn onze ambities.

 1. Werk voor iedereen en een solide sociaal vangnet voor hen die daar op zijn aangewezen.
  2. Toegankelijke en betaalbare zorg in de wijken en de dorpen.
  3. Betaalbaar en fijn wonen, met nadruk op het goedkope en middensegment.
  4. Onderwijs met toekomst en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.
  5. Op naar een echt duurzame samenleving en een circulaire economie.

Het volledige verkiezingsprogramma
Het volledige verkiezingsprogramma ‘Werk aan de winkel!’ vindt u hier.

Gepubliceerd in Politiek
De leden van de Leefbaar Apeldoorn en dorpen hebben Wim Willems gekozen tot lijsttrekker bij de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. “Wim is betrokken en zit vol ambitie. Na de komende verkiezing zal hij, samen met de nieuwe fractie, veel kunnen betekenen voor Apeldoorn.

We zijn blij dat hij dé lokale partij van Apeldoorn wil leiden ”, aldus verenigingsvoorzitter Hans Brouwer. Wim is sinds 2001 lid van Leefbaar Apeldoorn en was al campagneleider voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 en 2010. Vanaf 2005 heeft hij zitting in de gemeenteraad van Apeldoorn. Sinds 2011 is hij fractievoorzitter van Leefbaar Apeldoorn, nadat hij Henk Schutte heeft opgevolgd.
 
Wim Willems: “Ik wil me als lijsttrekker van Leefbaar Apeldoorn en dorpen sterk maken voor het verenigingsleven, de wijken en dorpen en de openbare ruimte. Sinds de oprichting van Leefbaar Apeldoorn zijn dat belangrijke thema's. Deze koers wil ik de komende tijd vast houden, want een goed onderhouden leefomgeving verhoogd het woongenot en de veiligheid. Ik blijf net als voorgaande jaren, luisteren naar de samenleving. Dat doe ik, samen met de voltallige fractie, door me goed te laten informeren door de verschillende groepen uit de samenleving, maar vooral door bij hen op bezoek te gaan. Als lokale partij van Apeldoorn wil ik bij elk voorstel de afweging maken of het goed is voor de inwoners van Apeldoorn of de dorpen, zonder landelijke sturing.”
Gepubliceerd in Politiek
Op de algemene ledenvergadering van dinsdag 5 november 2013 is Detlev Cziesso door de leden gekozen tot lijsttrekker voor GroenLinks Apeldoorn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.
 
Detlev was van 2006 tot 2010 fractievertegenwoordiger voor GroenLinks. Van 2010 tot 2012 was hij raadslid, sinds maart 2012 heeft hij als wethouder zitting in het college.
 
Detlev is blij met zijn verkiezing tot lijsttrekker. Hij wil zich inzetten voor een sociaal, (financieel) gezond en toekomstgericht Apeldoorn. Apeldoorn was en is een sociale stad, hij wil zich er sterk voor maken dat dit zo blijft.
Gepubliceerd in Politiek

Willekeurige afbeelding

d4a3bba603e988719a688d528b8a0ee5_XL.jpg

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om het nieuws niet te missen