dinsdag 21 augustus 2018 | Login
vrijdag, 15 juni 2018 23:53

Debat in GIGANT: Geluk is een keuze?

Maandag 25 juni vindt het derde debat uit een serie van 3 debatten in GIGANT plaats. De sprekers zijn Wessel ten Boom (theoloog), Johan Kruithof (ex-wethouder PvdA) en Joke van Saane (prof. dr. Verbonden aan de VU). In dit derde debat zijn ook leerlingen van het Christelijk Lyceum en De Heemgaard aanwezig. Zij nemen op het podium deel aan het debat. Ook de aanwezigen in de zaal hebben een actieve rol; middels stellingen wordt de mening van de zaal gepolst. De debatleider is Willem Smouter, een Nederlands predikant, journalist en bestuurder, woonachtig in Apeldoorn.

Geluk is een keuze?
Volgens recent onderzoek behoren Nederlanders tot de gelukkigste mensen van de wereld. Maar wat is geluk en hoe word je gelukkig? Hoe is het te verklaren dat mensen individueel gelukkig zeggen te zijn en er toch maatschappelijk zoveel onvrede is?  Is de vraag naar geluk wel de goede vraag? Kan het ook een last worden (‘gij zult gelukkig zijn’)? Geeft het christelijk geloof ook aanleiding om over geluk te spreken en wat betekent dat dan voor je doen en laten?

Over de debattenserie
Deze debattenserie is een initiatief van een werkgroep betrokken bij De Fontein (PKN) en past in het nieuwe beleid van GIGANT groepen uit de samenleving een podium te bieden. 
Wanneer: 25 juni
Waar: Theaterzaal Gigant
Aanvang: 20.00 uur
Kaarten €5,00 (scholieren/studenten) / €9,00 (volwassenen) via: Gigant.nl

Gepubliceerd in Cultuur
woensdag, 30 mei 2018 20:30

Debat in Gigant: Is de mens zijn brein?

Maandag 11 juni vindt het tweede debat uit een serie van 3 debatten in Gigant plaats. De sprekers zijn Michiel van Elk, ass. professor Universiteit van Amsterdam en Leon de Bruin, ass. Professor aan de Radboud Universiteit. In dit tweede debat zijn ook leerlingen van het Veluws College Walterbosch en het Gymnasium Apeldoorn aanwezig. Zij nemen op het podium deel aan het debat. Tijdens het eerste debat op 28 maart jl. over voltooid leven lieten de aanwezigen al van zich horen. Ook in deze tweede editie hebben de aanwezigen een actieve rol; middels stellingen wordt de mening van de zaal gepolst.

Is de mens zijn brein?
Is de mens uniek? Bestaat er een principieel onderscheid met een dier? Mensen hebben het voorrecht over zichzelf te kunnen nadenken. Op een of andere manier is dat nog lastiger dan denken over het heelal. Als je gelooft in de stelling: ‘de mens is zijn brein’, hoe zit het dan met zoiets als ‘vrije wil’ en ‘verantwoordelijkheid’? Omgekeerd: als je op basis van een levensbeschouwing gelooft in ‘vrije wil’ en ‘verantwoordelijkheid’, hoe rijm je dat dan met recente neurobiologische inzichten? Of ligt het minder zwart-wit dan we denken?

Over de debattenserie
Deze debattenserie is een initiatief van een werkgroep betrokken bij De Fontein (PKN) en past in het nieuwe beleid van GIGANT groepen uit de samenleving een podium te bieden. 

Wanneer: 11 juni
Waar: Theaterzaal Gigant
Aanvang: 20.00 uur
Kaarten €5,00 (scholieren/studenten) / €9,00 (volwassenen) via: Gigant.nl
Gepubliceerd in Algemeen

Wat doen zonneparken met het Apeldoornse landschap? Wat doet een zonneweide met de grond en de biodiversiteit? Hoe zouden we het geld dat met parken in Apeldoorn wordt verdiend willen aanwenden? Hoe passen we de zonneweides in het landschap in? Dinsdag 5 juni om 19.30 houden energiecoöperatie deA, Architectuurcentrum Bouwhuis en Tegenlicht Meet up Apeldoorn een open gespreksavond over de toekomst voor zonneparken.  Tientallen mensen hebben zich reeds aangemeld voor deze bijeenkomst.

Ook in Apeldoorn zijn zonneparken een actuele kwestie. We gebruiken veel energie, en de ontwikkelingen op onze aarde nopen ons over te stappen naar  duurzame energie die onze planeet niet belast. Bedrijven willen deze parken bouwen en exploiteren. Gemeenten, boeren en andere grondeigenaars moeten nu beslissen of ze hun grond willen verkopen of verpachten voor energieopwek.

Biodiversiteit?
Op de gespreksavond komen gevolgen van zonneweides aan de orde. Wat doen grootschalige zonneparken met ons landschap? Levert een zonnepark een positiever effect op de biodiversiteit dan wanneer de grond agrarisch wordt gebruikt? Zouden de financiële opbrengsten van zonneparken kunnen worden gebruikt voor cofinanciering van nieuwe natuur? Hoe passen zonneweides in het landschap?

Informatie en debat
Drie sprekers belichten het onderwerp van diverse kanten op de informatieve debat-avond. Vervolgens gaan we in gesprek met voor- en tegenstanders over de verschillende facetten van grootschalige zonne-energieparken.

Dinsdag 5 juni 20.00 uur, inloop vanaf 19:30 uur in het Acec-gebouw, Roggestraat 44, Apeldoorn.

Aanmelden en meer info: www.de-a.nl/zonneparken5juni/

Gepubliceerd in Algemeen
donderdag, 08 februari 2018 19:39

Heel Apeldoorn naar de stembus

Apeldoornse jongeren massaal naar de stembus krijgen op 21 maart. Dat is het doel van Jong Apeldoorn en Gigant. Op 10 maart organiseren zij samen het jongerendebat Keuzestress. Het debat is een onderdeel van een campagne dat de interesse in politiek moet vergroten.

Bemoei je met politiek
Jongeren en politiek is vaker een lastige combinatie gebleken. Jongeren bemoeien zich steeds minder met politiek. Vooral de lokale politiek en de gemeenteraadsverkiezingen leven niet erg onder jongeren. Maar de politiek bemoeit zich wel met hen. Nu steeds meer verantwoordelijkheden naar de gemeenten gaan, worden steeds meer beslissingen genomen die direct invloed hebben op het dagelijkse leven.

Keuzestressdebat op 10 maart
Op 10 maart organiseren Jong Apeldoorn en Gigant, samen met een groep jongeren uit de stad, het Keuzestress verkiezingsdebat. Raadsleden van alle lokale partijen gaan met elkaar in discussie rondom verschillende thema’s. Het zullen thema’s zijn die jongeren aangaan. Jongeren kunnen daarnaast ook vragen stellen aan raadsleden. Iedereen is welkom en toegang is gratis!

Gepubliceerd in Politiek
donderdag, 12 januari 2012 09:57

IN DEBAT: kunst, kerntaak, CODA en collectie

CODA toont tot 25 maart 2012 een bloemlezing uit de Van Reekum Collectie. Deze tentoonstelling wordt geflankeerd door de aanwinstententoonstelling Niet voor Niets. Beide zijn samengesteld door directeur/bestuurder Carin Reinders en geven niet alleen een beeld van de geschiedenis en ontwikkeling van de CODA collectie, maar zijn ook aanleiding voor discussie. CODA houdt daarom op vrijdag 20 januari een debat met burgemeester Hans Esmeijer, wethouder Kunst en Cultuur Olaf Prinsen, gemeenteraadslid Detlev Cziesso en Carin Reinders over de rol en betekenis van de CODA collectie en CODA Museum nu en in de toekomst.

Naar aanleiding van de kerntakendiscussie en de bezuiniging heeft de gemeente Apeldoorn uitgesproken dat de museumfunctie niet langer een gemeentelijke kerntaak is. CODA draagt niettemin zorg voor een collectie met een geschiedenis die voor wat betreft de historische collectie en de collectie van het voormalig Van Reekum Museum respectievelijk zo’n 100 jaar en 60 jaar teruggaat. Deze beide collecties vormen bovendien de basis van de huidige CODA collectie. CODA organiseert daarom een debat met burgemeester Hans Esmeijer, wethouder Kunst en Cultuur Olaf Prinsen, gemeenteraadslid voor Groen Links Detlev Cziesso en Carin Reinders. Er zal gediscussieerd worden over de vraag of de collectie van CODA in de toekomst de basis moet vormen van het museumbedrijf of dat er alleen een kunsthal met tentoonstelling en activiteiten, geprogrammeerd vanuit een bepaald thema, zou moeten zijn. En is er nog een museum als deze functie geen gemeentelijke kerntaak meer is? Ook zal de rol van de lokale kunstenaar in het lokale museum besproken worden.

De Van Reekum Collectie en de CODA collectie
Het Van Reekum Museum startte in 1978 met het opbouwen van een collectie moderne en hedendaagse kunst en vormgeving. Het Van Reekum Museum ging in 2004, samen met het Historisch Museum Apeldoorn, op in CODA. De opening in datzelfde jaar was niet alleen de start van CODA maar het was ook het begin van een nieuwe museumcollectie. CODA heeft vanaf 2004 de brede verzameling van het Van Reekum Museum aangescherpt door de nadruk te leggen op het hedendaags sieraadontwerp en beeldende kunst waarin papier de hoofdrol speelt. Het Van Reekum Museum wordt in CODA met de wandvitrine Van Reekumgalerij in ere gehouden. Op deze plek is tot 25 maart Niet voor Niets  te zien. Deze aanwinstententoonstelling toont hoe CODA vanaf 2004 de collecties van het Historisch Museum en het Van Reekum Museum verder uitgebouwd en aangescherpt heeft.

Debat
Het debat vindt plaats op vrijdag 20 januari vanaf 15.00 uur en zal rond 17.00 uur afgesloten worden met een borrel in CODA Café. Aan het woord komen Hans Esmeijer, burgemeester van Apeldoorn, Olaf Prinsen, wethouder Kunst en Cultuur Apeldoorn, Detlev Cziesso, gemeenteraadslid en Carin Reinders, directeur/bestuurder CODA . De toegang is gratis.

Programma

Ontvangst: vanaf 14.30 uur in CODA Café

Aanvang debat, welkome en inleiding door Carin Reinders, directeur/bestuurder CODA: 15.00 uur

Afsluitende borrel: vanaf 17.00 uur in CODA Café

Gepubliceerd in Cultuur

Willekeurige afbeelding

25c67ce93e50300ed45a1268ef0e7eca_XS.jpg

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om het nieuws niet te missen