zondag 18 februari 2018 | Login
Politiek

Politiek (178)

Apeldoorn kent net als andere gemeentes in Nederland politieke partijen. Deze partijen strijden om de 4 jaar om de gunst van de kiezer. Maar ook buiten deze periodes om zijn de politieke partijen zichtbaar in onze gemeente

Laatste Nieuws

Heel Apeldoorn naar de stembus

donderdag, 08 februari 2018 19:39 Geschreven door Apeldoorn Actueel

Apeldoornse jongeren massaal naar de stembus krijgen op 21 maart. Dat is het doel van Jong Apeldoorn en Gigant. Op 10 maart organiseren zij samen het jongerendebat Keuzestress. Het debat is een onderdeel van een campagne dat de interesse in politiek moet vergroten.

Bemoei je met politiek
Jongeren en politiek is vaker een lastige combinatie gebleken. Jongeren bemoeien zich steeds minder met politiek. Vooral de lokale politiek en de gemeenteraadsverkiezingen leven niet erg onder jongeren. Maar de politiek bemoeit zich wel met hen. Nu steeds meer verantwoordelijkheden naar de gemeenten gaan, worden steeds meer beslissingen genomen die direct invloed hebben op het dagelijkse leven.

Keuzestressdebat op 10 maart
Op 10 maart organiseren Jong Apeldoorn en Gigant, samen met een groep jongeren uit de stad, het Keuzestress verkiezingsdebat. Raadsleden van alle lokale partijen gaan met elkaar in discussie rondom verschillende thema’s. Het zullen thema’s zijn die jongeren aangaan. Jongeren kunnen daarnaast ook vragen stellen aan raadsleden. Iedereen is welkom en toegang is gratis!

CDA Apeldoorn: laat pleegkinderen tot hun 21ste bij pleeggezin wonen.

woensdag, 07 februari 2018 19:43 Geschreven door Apeldoorn Actueel
Het CDA wil dat de gemeente Apeldoorn de pleegzorg voor pleegkinderen verlengt totdat ze 21 jaar oud zijn. De overgang van 18- naar 18+ in de jeugdzorg vindt het CDA al langere tijd voor verbetering vatbaar. Dat geldt zeker ook voor de pleegzorg. De partij vindt het zeer belangrijk dat pleegkinderen een veilig en stabiel thuis hebben, ook als ze 18 zijn. 

Wettelijk is geregeld dat de pleegzorg en de vergoeding na het 18e jaar ophoudt. Voor sommige jongeren betekent dat zij het pleeggezin verlaten en daardoor opnieuw in de problemen komen.
 
Jongeren zijn niet opeens volwassen als de kalender vertelt dat ze 18 jaar zijn geworden. Wel worden er op dat moment worden allerlei volwassen keuzes verwacht. Over wonen, opleiding, over inkomen, over werk, over zorg en ondersteuning.  De meeste jongeren kunnen nog jaren na hun 18e verjaardag terugvallen op hun ouders, maar dat geldt vaak niet voor pleegkinderen.
 
Sinds de decentralisatie van de Jeugdwet hebben gemeenten de mogelijkheid om de pleegzorg te verlengen. CDA Apeldoorn wil dat de gemeente daar gebruik van maakt. 

Jacomijn Zeijl heeft namens de CDA-fractie vragen gesteld over dit onderwerp.

CDA eist transparantie in proces Lelystad Airport

maandag, 08 januari 2018 21:47 Geschreven door Apeldoorn Actueel

Het CDA wil meer transparantie in de besluitvorming rond Lelystad Airport. Sinds het besluit net voor de zomer over de aanvliegroutes van en naar het vliegveld, zijn veel mensen telkens weer overvallen door de gevolgen hiervan.

Vliegtuigen vliegen veel lager dan van te voren werd verwacht en doen dit ook over zeer lange stukken. Hierdoor wordt een groot deel van de inwoners van Gelderland geconfronteerd met geluidsoverlast en zijn er zorgen op het gebied van de veiligheid. De gebrekkige communicatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het niet betrekken van inwoners, ondernemers en overheden bij deze besluiten heeft ervoor gezorgd dat het wantrouwen bij inwoners groot is.

Op dit moment vinden er bestuurlijke overleggen plaats tussen de minister en bestuurders uit de regio. Deze overleggen zijn vertrouwelijk. Dat moet anders, aldus Kees van Baak. “Wij eisen transparantie. Bij dit soort grote, ingrijpende besluiten, die een groot maatschappelijk effect hebben, moet helder zijn wat er besproken en besloten wordt. Het past niet om dit in ‘achterkamertjes’ te doen. Van de bestuurlijke overleggen zijn geen verslagen bekend. Ook is niet helder welke besluiten er genomen worden en met welke inzet de bestuurders aan tafel zitten.”

Vandaar dat het CDA Gelderland, gelijktijdig met het CDA Overijssel, CDA Flevoland, CDA Drenthe, CDA Friesland en de CDA-Tweede Kamerfractie schriftelijke vragen heeft gesteld. Van Baak: “Wij willen allemaal openheid en transparantie, voor alle betrokkenen”.

Daarnaast is gevraagd naar meer en concretere informatie over de belevingsvluchten, zodat inwoners ook zelf kunnen ervaren wat er staat te gebeuren met de opening van Lelystad Airport.

“Werk aan de Winkel”: Verkiezingsprogramma PvdA Apeldoorn

dinsdag, 07 november 2017 21:39 Geschreven door Apeldoorn Actueel

Tijdens de Ledenvergadering van PvdA Apeldoorn op 1 november j.l. is het verkiezingsprogramma ‘Werk aan de winkel’ van de PvdA Apeldoorn vastgesteld. Dit zorgvuldig samengestelde programma omvat de koers die Apeldoorn de komende jaren zou moeten varen. Het besturen van een gemeente als Apeldoorn met een grote stad, een groot aantal dorpen en een omvangrijk buitengebied is veelomvattend. De PvdA geeft in haar programma haar visie op de ontwikkeling van onze gemeente en de ambities die we hebben voor de komende jaren. Die gaan verder dan alleen de komende vier jaar.

Vasthouden aan strategische doelstellingen uit structuurvisie ‘Apeldoorn biedt ruimte’
Het kiezen van strategische doelstellingen voor de gemeente werkt alleen als je er gedurende een langere periode aan werkt en niet om de zoveel jaar een nieuwe lijn kiest. De PvdA wil daarom voor de periode 2018 – 2022 vasthouden aan de drie gemeentelijke doelstellingen uit de structuurvisie, met duurzaamheid als rode draad. Duurzaamheid is en blijft een belangrijk speerpunt van de Gemeente Apeldoorn, dat vanzelfsprekend is en in elk beleid een plek heeft.

 1. Het versterken van onze veelzijdige en innovatieve economie.
  2. Het versterken van het toeristisch toplandschap.
  3. Het versterken van de comfortabele gezinsstad.
  4. We voegen daar de ambitie van de sociale gemeente aan toe, want de economie, toerisme en een comfortabele gezinsstad floreren optimaal in een stad waar solidariteit voorop staat! In het nieuwe omgevingsplan voor Apeldoorn moet de sociale gemeente een belangrijke plek krijgen.

Speerpunten en ambities van de PvdA
Het besturen van een grote stad met een aantal dorpen en een groot buitengebied is een immense opgave. Dat blijkt wel uit de vele onderwerpen en portefeuilles die er zijn. Het is daarom belangrijk om te kiezen en focus aan te brengen. De PvdA Apeldoorn legt om die reden voor de periode 2018 – 2022 de focus op de volgende thema’s. Dit zijn onze ambities.

 1. Werk voor iedereen en een solide sociaal vangnet voor hen die daar op zijn aangewezen.
  2. Toegankelijke en betaalbare zorg in de wijken en de dorpen.
  3. Betaalbaar en fijn wonen, met nadruk op het goedkope en middensegment.
  4. Onderwijs met toekomst en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.
  5. Op naar een echt duurzame samenleving en een circulaire economie.

Het volledige verkiezingsprogramma
Het volledige verkiezingsprogramma ‘Werk aan de winkel!’ vindt u hier.

populair Nieuws

Het CODA debat – Jongeren & Democratie op 22 februari…
Ook mensen met een begeleidingsvraag mogen stemmen voor de gemeenteraad…
Apeldoornse jongeren massaal naar de stembus krijgen op 21 maart.…
Het CDA wil dat de gemeente Apeldoorn de pleegzorg voor…

Myrthe Kuiper (CDA) verlaat gemeenteraad

dinsdag, 05 september 2017 16:27 Geschreven door Apeldoorn Actueel

Myrthe Kuiper stopt als gemeenteraadslid van CDA Apeldoorn. Een nieuwe werkomgeving maakt voor haar de combinatie werk met het raadslidmaatschap, op dit moment, niet goed mogelijk. Per 14 september 2017 wordt ze opgevolgd door fractievertegenwoordiger Jacomijn Zeijl-Sint Nicolaas.

Myrthe Kuiper is, met een korte onderbreking, sinds 2010 actief voor de fractie van CDA Apeldoorn. Eerst als fractievertegenwoordiger en daarna, vanaf 2014, als gemeenteraadslid. Zij heeft zich ingezet voor Apeldoorn op onder andere de portefeuilles ruimtelijke ordening, grondzaken, financiën en wonen. Ze was lid van de rekenkamercommissie, had bijzondere aandacht voor het betrekken van jongeren bij de politiek en maakte zich sterk voor het behoud van de invloed van de gemeenteraad van Apeldoorn binnen de steeds meer voorkomende regionale samenwerkingen. CDA Apeldoorn is Myrthe dankbaar voor haar inzet. We wensen haar veel succes met haar nieuwe baan.
 
Myrthe wordt opgevolgd door Jacomijn Zeijl-Sint Nicolaas. Jacomijn is op dit moment fractievertegenwoordiger voor CDA Apeldoorn. Ze is politiek ingewerkt en zal haar “eigen” portefeuilles blijven behartigen. Deze liggen in het sociale domein. Hierdoor krijgen haar collega’s in de fractie ruimte om de portefeuilles van Myrthe in te vullen. We wensen Jacomijn veel succes toe in haar werk als raadslid.

Wim Willems wordt lijsttrekker van Lokaal Apeldoorn

donderdag, 29 juni 2017 21:31 Geschreven door Apeldoorn Actueel

De ledenvergadering van Lokaal Apeldoorn heeft Wim Willems unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Wim zit sinds 2005 in de Apeldoornse gemeenteraad. In 2011 volgde hij Henk Schutte op als fractievoorzitter van Leefbaar Apeldoorn.

Lokaal Apeldoorn ontstond in september 2015 door samenvoeging van de fractie Leefbaar Apeldoorn en de voormalige raadsleden van de fractie Gemeentebelangen. Hierdoor werd Lokaal Apeldoorn in grootte de tweede partij in de Apeldoornse gemeenteraad

Nathan Stukker lijsttrekker CDA Apeldoorn

donderdag, 01 juni 2017 18:25 Geschreven door Apeldoorn Actueel
Op woensdag 31 mei hebben de leden van het CDA Apeldoorn Nathan Stukker gekozen als lijsttrekker voor het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Stukker (37) is sinds 2011 wethouder voor het CDA Apeldoorn en was daarvoor vanaf 2006 gemeenteraadslid en vanaf 2010 fractievoorzitter.

Jacqueline van Leeuwen (voorzitter CDA Apeldoorn): “Nathan Stukker heeft de afgelopen jaren laten zien dat hij veel voor Apeldoorn betekent. Met Nathan gaan we voor lef en elan en kiezen we voor continuïteit en kwaliteit. Hij is zeer gemotiveerd om zich ook de komende periode in te zetten voor onze mooie stad en onze inwoners.”
 
Nathan Stukker: “Ik vind het een voorrecht om de CDA lijst opnieuw aan te mogen voeren! Apeldoorn is een prachtige stad, omringt door schitterende dorpen. Als wethouder, maar zeker ook als vader van 3 jonge kinderen, is Apeldoorn een fijne gemeente om in het wonen. De afgelopen jaren heb ik in mijn rol als wethouder een bijdrage geleverd aan het financiële herstel van de gemeente. Apeldoorn is gekozen tot excellente evenementenstad, is de MKB-vriendelijkste stad van Nederland geworden en staat in de top 10 van meest gelukkige gemeenten. Wij staan er goed op! Maar tegelijkertijd is Apeldoorn niet af. Een deel van onze inwoners kan het tempo van onze samenleving niet bijhouden. Voor die groep blijf ik, blijft het CDA zich onverminderd sterk maken. En dat doen wij ook voor goed onderwijs, voor een uitdagend cultureel aanbod en voor kwalitatieve sportvoorzieningen. Kortom er is nog genoeg doen!"

Nieuwe cursus Politiek actief voor inwoners van gemeenten Apeldoorn

dinsdag, 11 april 2017 19:50 Geschreven door Apeldoorn Actueel

Op 31 mei start een nieuwe cursus Politiek Actief in de gemeentehuizen van de samenwerkende gemeenten. Deze gratis cursus biedt inwoners de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek.

In november van 2016 en in januari van dit jaar gaven de gemeenten in totaal al 5 cursussen, maar de aanvragen blijven binnenkomen. De cursus is een mooie manier om meer te weten te komen over de werkzaamheden van de gemeenteraad, de manier waarop besluitvorming tot stand komt en de invloed die inwoners kunnen uitoefenen op deze lokale besluitvorming.

Quillermo Iglesias Patiño, één van de cursisten van vorig jaar: In november vorig jaar heb ik meegedaan aan de eerste cursus Politiek Actief. Ik heb hierdoor veel meer besef gekregen over hoe je "het spel" speelt met "medestanders"en "tegenstanders" om doelen te kunnen  bereiken. Doordat ik de cursus heb gevolgd ben ik nu bewust geworden van het gegeven dat er écht meerdere wegen naar Rome leiden.

Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook daarvoor is de cursus zeer geschikt.

Hoe werkt de politiek?
Welke actieve rol kunt u als inwoner spelen? Wat is aan de Rijksoverheid, wat aan de gemeente? Wanneer is het College aan zet en wat zijn de bevoegdheden van de gemeenteraad? Tijdens de cursus Politiek Actief komen dit soort vragen aan bod.

Programma
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Naast theoretische kennis, verbeteren de deelnemers ook hun vaardigheden, zoals debatteren, en krijgen ze een training over lobbyen bij een gemeente. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen.

Het programma ziet er als volgt uit:

–  woensdag 31 mei:  Introductie en kennismaking, algemene staatsinrichting
–  woensdag 7 juni:  De gemeente
–  woensdag 14 juni:  Lobbyen bij de gemeente
–  woensdag 21 juni:  De gemeenteraad
–  woensdag 28 juni:  Debatteren
–  datum nader te bepalen per gemeente: Raadsvergadering bijwonen

De cursusdagen zijn verspreid over de 3 gemeenten. Het bijwonen van de raadsvergadering gebeurt voor alle deelnemers in hun eigen gemeente. U kunt kosteloos aan de cursus deelnemen. Wanneer een bijeenkomst in een andere gemeente wordt gehouden, bestaat de mogelijkheid om uw reiskosten te declareren. Voorafgaand aan de start van de cursus is er per gemeente een kennismakingsbijeenkomst.

Aanmelden
Heeft u interesse? Inwoners van de gemeente Apeldoorn kunnen zich tot 24 mei 2017 aanmelden via  e-mail: . Gelieve bij de aanmelding uw naam, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Aangezien er een beperkt aantal cursusplaatsen beschikbaar is geldt de volgorde van inschrijving.

Willekeurige afbeelding

84ba3d43f2d9c97ae0b2dbce27901e0d_S.jpg

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om het nieuws niet te missen