zondag, juli 14Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Internist-geriater Barbara van Munster benoemd tot bijzonder hoogleraar

Munster_B_Geriater
Foto: medische fotografie Gelre Ziekenhuizen

De Raad van Bestuur van Gelre ziekenhuizen heeft dr. Barbara van Munster benoemd tot bijzonder hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder geriatrie. Deze leerstoel is ingesteld door de Rijksuniversiteit Groningen vanwege de Stichting Gelre ziekenhuizen. Ze is als internist ouderengeneeskunde en klinisch geriater verbonden aan Gelre ziekenhuizen en aan Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het hoogleraarschap wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden Gelre Apeldoorn, die financiële steun verleent aan uitgaven die niet uit het reguliere budget kunnen worden bekostigd.

Achtergrond
Barbara van Munster (Amstelveen, 1970) studeerde in de jaren negentig cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam/AMC en specialiseerde zich in de interne geneeskunde, met als aandachtsgebied ouderengeneeskunde. Ze werkt vanaf 2010 in Gelre ziekenhuizen en is destijds betrokken geweest bij de opzet van de klinische afdeling geriatrie. Ook is ze voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van Gelre, die wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis bevordert. In 2017 was ze een van de oprichters van het Expertisecentrum Ouderengeneeskunde.

 

Onderzoeksthema’s
In haar werk als bijzonder hoogleraar zal Van Munster zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek onder kwetsbare ouderen. Hierbij gaat het om de volgende vier thema’s:

  • Screening op kwetsbaarheden en functionele beperkingen: hoe zorg je ervoor dat specialisten behalve bijvoorbeeld het hart of de darm, ook andere factoren in kaart brengen en meenemen in hun behandeladvies?
  • Optimaliseren rondom ingewikkelde behandelingen: hoe kun je oudere patiënten in een zo goed mogelijke conditie brengen vóór een ingreep, zodat de kans op complicaties wordt beperkt?
  • Complexe besluitvorming: hoe zorg je ervoor dat de juiste behandelbeslissing wordt genomen, bijvoorbeeld wel of niet dialyseren, wel of niet deze kanker behandelen, wel of niet deze operatie doen?
  • Regievoering bij multimorbiditeit: hoe kan de samenwerking tussen specialisten verbeterd worden in de zorg voor patiënten met meerdere aandoeningen?

Screening op geheugenproblemen
Een mooi voorbeeld komt van de hartfalenpoli. Daar deed Van Munster onderzoek naar ouderen met hartfalen. “We ontdekten dat 30 procent van hen geheugenproblemen heeft en dat zorgverleners dit niet altijd herkennen. Dit betekent dat het gebruikelijke behandeladvies, namelijk een vochtbeperking, bij deze groep meer aandacht vraagt, omdat patiënten zelf niet goed in de gaten kunnen houden hoeveel ze op een dag drinken.” Dit onderzoek laat volgens Van Munster zien hoe belangrijk het is om ouderen te screenen op kwetsbaarheden.

Onderzoek en onderwijs
Naast haar werk in de patiëntenzorg zal ze zich in haar nieuwe functie meer kunnen toeleggen op wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Ze verzorgt onderwijs en begeleidt onderzoekers die promotieonderzoek doen, onder andere in Gelre. Bijvoorbeeld naar het effect van beweging rondom een operatie. Ook zou ze de eerstelijnszorg meer willen betrekken bij onderzoek onder ouderen en staat ze open voor hun onderzoeksvragen.”

Beste behandeling op maat
De kersverse hoogleraar wil zich optimaal inspannen voor kwetsbare ouderen. “Zij vormen een groep die niet altijd goed voor zichzelf kan opkomen, terwijl er nog veel voor hen te verbeteren valt, zeker in het huidige zorgstelsel. In Gelre is de zorg voor ouderen een speerpunt en zet iedereen zich naar beste kunnen in voor deze complexe groep. Wat ik uiteindelijk wil bereiken, is dat kwetsbare ouderen de beste behandeling op maat krijgen. Dat betekent dat je onnodige zorg voorkomt, complicaties vermijdt en een eensluidend behandeladvies geeft dat aansluit bij de doelen die de patiënt heeft.”

Meer informatie: