dinsdag, februari 27Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Informatieavond voor eigenaren met een poel op 21 februari

Foto: SLG

Poelen vormen cruciale habitats voor biodiversiteit, maar ze vereisen regelmatig onderhoud. In de gemeente Apeldoorn zijn 648 poelen aanwezig, waarvan er 245 zijn beoordeeld. Bij veel van deze poelen is onderhoud nodig. Om poeleigenaren te ondersteunen, organiseren de gemeente Apeldoorn en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een informatieavond over het beheer en onderhoud van poelen, evenals het monitoren van hun staat. Deze avond vindt plaats op woensdag 21 februari 2024 van 19.30 tot 21.30 uur in de Wenumse Watermolen aan de Oude Zwolseweg 160 in Wenum-Wiesel. Aanmelden kan via slgelderland.nl.

Poelen zijn van groot belang voor zowel natuurlijke als agrarische landschappen. Gelderland herbergt meer dan 11.500 poelen, die dienen als leefomgeving voor diverse flora en fauna, zoals amfibieën, libellen en waterplanten. Veel poelen zijn echter achterstallig in onderhoud, waardoor ze dichtgroeien en verlanden. De gemeente, SLG en de Poelenwerkgroep Apeldoorn willen deze poelen herstellen en poeleigenaren ondersteunen.

Tijdens de informatieavond op 21 februari krijgen poeleigenaren uitleg over het beheer en onderhoud van poelen, de habitatvoorwaarden voor amfibieën, en kunnen ze zich aanmelden voor het poelenherstelproject. Een adviseur van SLG zal vervolgens erfbezoeken afleggen en op basis van de situatie van de poel en de wensen van de eigenaar een herstel- en onderhoudsplan opstellen. Dit plan omvat ook voorwaarden voor toekomstig beheer en instandhouding.

In Apeldoorn is onlangs een poelenwerkgroep opgericht, bestaande uit vrijwilligers met expertise op het gebied van poelenbeheer en -onderhoud. Deze groep zal het beheer en onderhoud van poelen in de gemeente op zich nemen, evenals het monitoren van de onderhoudsstaat.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de informatieavond en het poelenherstelproject via de website van SLG. Voor vragen over het project kunnen zij contact opnemen met projectleider Erwin Reinhard van SLG via telefoonnummer 06-25224952 of per e-mail: e.reinhard@slgelderland.nl