maandag 20 augustus 2018 | Login

Op maandag 25 juni jongstleden vond de buitengewone vergadering van aandeelhouders Orpheus plaats. Daarin is de voorgedragen kandidaat Mirjam Barendregt door de vergadering van aandeelhouders met veel enthousiasme officieel benoemd tot Directeur-bestuurder van Theater & Congres Orpheus. Mirjam Barendregt neemt hiermee met ingang van 17 september 2018 het stokje over van haar voorgangster Meta Neeleman.

Voorzitter Roy Lantain van de raad van commissarissen:
“We zijn erg blij met de aanstelling van Mirjam. Haar ervaring in het bedrijfsleven, de culturele sector en politiek-bestuurlijke omgeving zal haar als directeur goed van pas komen. Belangrijkste taken worden het voortzetten van het goede werk van haar voorgangster en het verder verstevigen van de positionering van Orpheus als theater en congreslocatie. We hebben er alle vertrouwen in dat zij dit samen met haar team voortvarend gaat oppakken.”

Wethouder Sandmann namens gemeente Apeldoorn, aandeelhouder Orpheus:
“Orpheus heeft als theater en congrescentrum een belangrijke functie in Apeldoorn met regionale en ook landelijke uitstraling. Het is van belang dat Orpheus geleid wordt door een directeur, die de positieve lijn van de laatste jaren door kan zetten en mogelijk nieuwe impulsen kan geven. In onze ogen is Mirjam Barendregt zo’n directeur”.

Mirjam Barendregt:
“Ik kijk er naar uit om in Orpheus en in Apeldoorn aan de slag te gaan. De gesprekken met de raad van commissarissen, maar ook met een vertegenwoordiging van de medewerkers hebben mij een goed gevoel gegeven. De combinatie van theater en congrescentrum vind ik uitdagend. Ik hoop te bereiken dat alle Apeldoorners en bezoekers uit de regio trots zijn op Orpheus”

Gepubliceerd in Cultuur

Apeldoorn is genomineerd voor European City of Trees 2018. Naast Apeldoorn zijn ook Dordrecht en Breda in de race voor de titel ”bomenstad van Europa”. Op vrijdag 6 april ontvangt wethouder Mark Sandmann de vakjury. Deze bestaat uit acht leden van de Europese koepelorganisatie van boomspecialisten en zij worden vergezeld door een afvaardiging van de Branchevereniging VHG (Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners). Speciale gast is burgemeester Peter Brocka van de Slowaakse stad Trnava. Trnava was vorig jaar de winnaar van ‘European City of Trees’.

De vakjury zal onder andere het Stationsplein van Apeldoorn bezoeken. De bomen op het Stationsplein staan symbool voor de unieke verbinding van de stad met de Veluwe. Landelijk staat het plein bekend als een bijzondere combinatie van groen verweven met kunst en innovatie.

Al in de jaren negentig experimenteerde de gemeente Apeldoorn als één van de eersten met ondergrondse boomconstructies. Deze voorzien bomen in de stenige stad van goede grond, lucht en water. Een soort grote bloempot onder de grond die de boomwortels alle groeiruimte geeft en tegelijk sterk genoeg is om boven de grond een vrachtwagen te kunnen dragen. Kabels, leidingen en riolering krijgen een eigen plek buiten de groeiplaats om zodat de functies elkaar niet verstoren. Een succesvolle formule: Apeldoorn telt inmiddels ruim 350 van deze ondergrondse groeiplaatsconstructies.

Op 8 juni 2018 vindt de prijsuitreiking plaats en wordt bekendgemaakt welke Europese stad de titel ‘European City of Trees’ in de wacht heeft gesleept.

Gepubliceerd in Gemeente

De gemeente Apeldoorn introduceert het energiefonds Apeldoorn. Speciaal voor bedrijven, instellingen of organisaties met concrete wensen om te investeren in energiebesparing of opwekking van duurzame energie. Wethouder duurzaamheid Mark Sandmann is ontzettend blij dat het energiefonds nu een feit is en hoopt op veel aanvragen. “De energietransitie is één van de grootste uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Om onze ambities te realiseren is het heel belangrijk dat duurzame, innovatieve projecten in onze gemeente niet stranden op een financieringsdrempel. We hopen dat we via het Energiefonds veel organisaties juist over deze drempel heen kunnen helpen!”

Het Energiefonds is opgericht omdat de gemeente Apeldoorn op termijn energieneutraal wil zijn. Dat betekent dat we in de toekomst in Apeldoorn evenveel energie opwekken als we gebruiken. Om deze energietransitie te realiseren zoekt de gemeente continu naar manieren om duurzame energieprojecten aan te jagen of te ondersteunen.

Noodzaak energiefonds                                                                                                           
Veel bedrijven en organisaties (bijvoorbeeld een instelling, sportclub, kerk of energiecoöperatie) vinden duurzaam ondernemen belangrijk. Omdat het op termijn geld oplevert, of vanuit de overtuiging dat het belangrijk is om voor toekomstige generaties een leefbare aarde achter te laten. Duurzame investeringen zoals zonnepanelen, een warmtepompinstallatie, een ledverlichtingssysteem of energiezuinige apparatuur zorgen uiteindelijk voor een lagere energierekening. Maar de startinvestering die ervoor nodig is kan behoorlijk groot of lastig te financieren zijn. Als het niet lukt om bij een bank of andere financiële instelling financiering te krijgen schiet de gemeente Apeldoorn via het Energiefonds graag te hulp. Zodat bedrijven en organisaties toch een lening kunnen afsluiten om hun investering mogelijk te maken. Wel is één van de voorwaarden dat een aanvrager ook zelf een deel van de investering betaalt of elders financiert.

Lening online aanvragen                                                                                                         
Op www.apeldoorn.nl/energiefonds staan alle voorwaarden en alle rentetarieven. Als een ondernemer of vertegenwoordiger van een organisatie al concrete plannen en ook al een offerte heeft, kan hij of zij op deze pagina direct online een lening aanvragen. Belangstellenden kunnen natuurlijk ook eerst vragen stellen, of een oriënterend gesprek aanvragen. Dat kan via

Gepubliceerd in Gemeente
donderdag, 08 februari 2018 19:41

Apeldoorn sluit zich aan bij Statiegeldalliantie

Met de Statiegeldalliantie slaan organisaties uit Nederland en België de handen ineen voor de uitbreiding van statiegeld. De invoering van statiegeld op blikjes en flesjes is een belangrijke maatregel om zwerfafval tegen te gaan. Inmiddels zijn er 72 Nederlandse gemeenten die zich hebben aangesloten bij het initiatief.

“Wij hebben meerdere projecten op dit vlak gedaan en we zien dat een financiële prikkel werkt”, zo legt wethouder Mark Sandmann de betrokkenheid van Apeldoorn uit. “Het uitbreiden van statiegeld is een goede manier om zwerfafval tegen te gaan. Daarbij draagt de recycling van blikjes en plastic flesjes bij aan onze ambities op het gebied van circulaire economie”.

Oproep aan het kabinet
Via de Statiegeldalliantie roepen de Nederlandse deelnemers het kabinet-Rutte op om statiegeld dit jaar uit te breiden naar blikjes en plastic flesjes. Het draagvlak voor dit standpunt groeit snel: sinds de start van de Statiegeldalliantie in november 2017 heeft het Nederlands-Belgische initiatief al 216 partners gekregen, waaronder organisaties, bedrijven en gemeenten. Ook de eerste provincie is aangehaakt, Noord-Brabant, evenals de eerste supermarktketen, Ekoplaza.

Meer informatie: www.statiegeldalliantie.org

Gepubliceerd in Gemeente

Een groot aantal Apeldoornse verenigingen komt in actie tegen zwerfafval. In totaal houden 77 verenigingen een eigen ‘geadopteerd’ gebied schoon. In 2017 is hiermee een recordaantal van 988.179 blikjes en flesjes ingezameld. Om de waardering voor de inzet en het enthousiasme uit te spreken, kregen acht verenigingen een prijs uit handen van wethouder Mark Sandmann.

Grote winnaar was Geloofsgemeenschap De Drie Ranken met 64.991 ingezamelde blikjes en flesjes. Naast De Drie Ranken, vielen ook Sv Groen-Wit ‘62 en Zwemvereniging Aquapoldro in de prijzen. Daarbij werd een aantal verenigingen in het zonnetje gezet voor hun bijzondere prestaties. Zo maakte Muziektheater Tabula Rasa een filmpje over zwerfafval en zorgt de Stichting Vrienden van Park Zuidbroek ervoor dat het park er schoon bij ligt. Ook Christelijk Gereformeerde Andreaskerk, Brassband Apeldoorn en Paardrijvereniging De Hunneruiters kregen een prijs voor hun intensieve schoonmaakacties als relatief kleine verenigingen.

De actie is goed voor de clubkas, want verenigingen krijgen een vergoeding van € 0,05 per blikje of flesje (met een maximum van 20.000 stuks per kalenderjaar). Nog steeds melden verenigingen zich aan als deelnemer aan de actie. Wethouder Mark Sandmann is blij met deze inzet. “We zien dat verenigingen heel actief zijn in het opruimen van zwerfafval. En dat enthousiasme werkt aanstekelijk! De actie zorgt niet alleen voor bewustwording over zwerfafval maar de ingezamelde blikjes en flesjes krijgen ook een tweede leven door recycling. Een win-win situatie dus.”

De GO€DBEZIG-actie maakt onderdeel uit van de campagne Heel Apeldoorn is Rein. Meer informatie is te vinden via de website www.apeldoorn.nl/rein.  

Gepubliceerd in Gemeente

Met een symbolische druk op de knop lanceert wethouder Mark Sandmann van economische zaken maandag 22 januari a.s. de website van het Ondernemershuis Apeldoorn (www.ondernemershuisapeldoorn.nl).

Dit gebeurt tijdens een bijeenkomst van de Economische Alliantie (BKA, VNO-NCW Stedendriehoek en de gemeente Apeldoorn) en het bestuur van het Ondernemershuis Apeldoorn, in het Ondernemershuis op het Zwitsalterrein. Via de website kunnen vanaf dan starters en mkb'ers uit Apeldoorn hun (ondernemers)vragen stellen
op het gebied van onder meer financiën, marketing, sales en juridische zaken. Het Ondernemershuis koppelt vervolgens een specialist aan de vraagsteller. In het Ondernemershuis op het Zwitsalterrein vindt dan een persoonlijk gesprek plaats om de vragensteller met raad én daad bij te staan en verder te helpen.

Doelstelling Ondernemershuis
Het Ondernemershuis Apeldoorn op het Zwitsalterrein is op 29 november 2017 officieel geopend. Het is opgericht vanuit de vraag naar één loket waar startende ondernemers en mkb'ers met hun vragen terecht kunnen. De doelstelling van de Stichting Ondernemershuis Apeldoorn is het zich inzetten voor het versterken en stimuleren van het ondernemersklimaat in Apeldoorn op een laagdrempelige en duurzame manier. De Initiatiefnemers zijn BKA (Bedrijvenkring Apeldoorn), VNO-NCW Midden, Cleantech Regio en de gemeente Apeldoorn.

Gepubliceerd in Bedrijven

De containers bij de Lidl/Dirk van den Broek aan Kanaal Noord zitten vaak overvol. Apeldoorners zijn actief in het scheiden van afval en de locatie aan Kanaal Noord is één van de favoriete plekken om afval weg te brengen. Echter, de huidige voorzieningen kunnen het enorme aanbod afval niet aan. Dit resulteert in afval naast de containers en dit is iets waar omwonenden, ondernemers, bezoekers en gemeente van balen. Om de capaciteit van de voorzieningen te vergroten, komen er daarom vanaf begin februari ondergrondse containers.

Het is op zich een positieve ontwikkeling dat Apeldoorners zo actief zijn in het scheiden van afval, vindt ook wethouder Mark Sandmann. “Uiteraard ben ik als wethouder blij om te zien dat er steeds beter en meer afval gescheiden wordt. Dat past in onze ambitie van Apeldoorn om het restafval zoveel mogelijk te reduceren. We moeten dat blijven faciliteren op verschillende manieren om deze stijgende lijn te handhaven.”

Bij het faciliteren hoort ook het zeer regelmatig legen, schoonmaken en handhaven op de locatie. Helaas is hiermee de overlast nog niet genoeg afgenomen, waardoor nu de overstap naar ondergrondse containers wordt gemaakt. Het gaat om een tijdelijke oplossing voor een periode van maximaal twee jaar. Dit in verband met de geplande bouw van het woonzorgcentrum. Daarbij krijgen bewoners van laagbouw straks een oranje container voor PMD-afval, waardoor de druk op de ondergrondse containers afneemt.

Aan de wens van sommige buurtbewoners om de containers helemaal weg te halen, is de gemeente niet tegemoet gekomen. De voorzieningen op deze plek worden immers zo intensief gebruikt dat weghalen teveel Apeldoorners zou duperen die hier wekelijks hun afval wegbrengen.

Tegelijkertijd komen de gemeente en Circulus-Berkel op deze locatie regelmatig illegale plaatsingen van bijvoorbeeld banken, stoelen, frituurvet en lampen tegen. Dit is een hardnekkig probleem waar handhavers alert op zijn. Om ook het wegbrengen van grofvuil zo veel mogelijk te faciliteren, zijn vanaf 1 januari de openingstijden van het Recycleplein Aruba op zaterdag verruimd. Daarbij mag er 400 kilo grofvuil gratis worden weggebracht. Met deze maatregelen hoopt de gemeente ertoe bij te dragen dat bewoners en bedrijven het (grof) afval daar gaan brengen waar het hoort.

Uiteraard blijft deze locatie de aandacht vragen en zal er zeer regelmatig geleegd en schoongemaakt worden. Daarnaast gaat de gemeente kijken naar aanvullende maatregelen zoals extra verlichting, borden en hekken.

Gepubliceerd in Gemeente
woensdag, 20 december 2017 19:22

Doe mee met Zonnepark Apeldoorn

In januari start de bouw van Zonnepark Apeldoorn aan de A50  in de wijk Zuidbroek. In het voorjaar wordt de eerste schone stroom geleverd. De stroom wordt beschikbaar gesteld aan inwoners van de stad. Ook kunnen Apeldoorners financieel participeren in het zonnepark.

deA
Energiecoöperatie deA neemt zonne-energie af van het zonnepark en verkoopt deze door aan haar leden. Volgens Michael Boddeke, directeur van deA,  is dit een prachtige stap vooruit: “Wij willen dat er voor iedereen in Apeldoorn positieve energie beschikbaar komt: schone stroom van lokale, hernieuwbare bronnen. Dit nieuwe zonnepark in Zuidbroek is goed voor groene stroom voor ongeveer 1000 huishoudens.” Geïnteresseerden kunnen zich via de website van deA voorinschrijven voor de energie van het zonnepark.

Financieel participeren
Maar er is meer nieuws: bewoners van Apeldoorn kunnen ook financieel participeren in het zonnepark en een aandeel hierin nemen. Via crowdfunding is het mogelijk om een deel te investeren in het zonnepark. Erik Tissingh, vertenwoordiger van initiatiefnemers Over Morgen en Encon, is blij met deze ontwikkeling: “Het is altijd ons doel geweest om de lokale samenleving te verbinden met het zonnepark. Wij geloven erin dat de energietransitie versnelt als duurzame energie letterlijk en figuurlijk dichtbij de mensen is. Inwoners van Apeldoorn kunnen een aandeel in het zonnepark nemen en hier vervolgens een mooi rendement mee behalen. Zo draagt een groene investering bij aan de versnelling van de energietransitie.” Over de financiële participatie wordt later apart gecommuniceerd via de website www.zonneparkapeldoorn.nl.

Wethouder Mark Sandmann van de gemeente is blij dat de realisatie dichterbij komt: “Het eerste grondgebonden zonnepark van Apeldoorn gaat nu vanaf het voorjaar van 2018 stroom leveren. Daarnaast is het gelukt om het park voor bewoners van Apeldoorn open te stellen voor financiële participatie. Dit was ook een eis van de gemeente. Nu ook de stroom nog eens door deA afgenomen wordt, zijn alle doelen direct bereikt. Ik ben ervan overtuigd dat dit eerste park een geslaagd voorbeeld is van hoe we de energietransitie in Apeldoorn moeten vormgeven.”

Gepubliceerd in Algemeen

Afgelopen woensdag zette wethouder Sandmann, namens het college, samen met vertegenwoordigers van de woningcorporaties en huurdersorganisaties zijn handtekening onder afspraken die zij hebben gemaakt over wonen in de gemeente Apeldoorn. De partijen bouwen voort op afspraken die vorig jaar zijn gemaakt, maar gaan elk jaar met elkaar om tafel om optimaal te kunnen inspelen op de laatste actuele ontwikkelingen. Wethouder Sandmann: “Als college zijn wij  tevreden met het resultaat. Belangrijkste uitgangspunt in de afspraken is het werken aan voldoende en betaalbare sociale huurwoningen in Apeldoorn”.

In de Woningwet is bepaald dat het gemeentelijke woonbeleid de basis vormt voor de prestatieafspraken met woningcorporaties en huurders. In Apeldoorn heeft de gemeente haar woonbeleid vastgelegd in de Woonagenda. Daarnaast zijn ook de ambities die de gemeente Apeldoorn heeft op het gebied van het energieverbruik in Apeldoorn nu nog nadrukkelijker verwerkt in de prestatieafspraken. Op termijn wil Apeldoorn een energie neutrale gemeente zijn, wat betekent dat de gemeente evenveel energie opwekt als het verbruikt. Het verduurzamen van de woningvoorraad van de woningcorporaties, samen eigenaar van ongeveer een derde van alle  woningen in Apeldoorn, speelt hierin een belangrijke rol. Bijkomend voordeel voor huurders: een energiezuinige woning betekent ook een lagere energierekening en meer wooncomfort.

Een aantal van de nieuwe, aanvullende afspraken:

  • De huidige Woonagenda van de gemeente loopt aan het einde van dit jaar af. De gemeente legt haar visie op sociaal wonen in Apeldoorn vast in een nieuwe, actuele Woonagenda.
  • Met het oog op betaalbaarheid kijken partijen samen naar de totale woonlasten (huur incl. alle bijkomende kosten) voor een huishouden. Corporaties geven voorlichting over de woonlasten in relatie tot het inkomen van de woningzoekenden.
  • De woningcorporaties hebben hun ambitie op het gebied van energiezuinige woningen aangescherpt. Op dit moment heeft het woningbezit van de corporaties gemiddeld energielabel C. De ambitie waar de corporaties nu naartoe werken is gemiddeld energielabel B in 2021.
  • Vergunninghouders worden in principe zelfstandig gehuisvest. Mocht er onevenredig grote druk op de woningmarkt ontstaan, dan zoeken de partijen naar alternatieve oplossingen. Er zijn nu concrete afspraken gemaakt om waar nodig meer dan één vergunninghouder in een woning te huisvesten (ofwel om hen op kamers te huisvesten).
  • Om investeringen van woningcorporaties en gemeente in de openbare ruimte beter met elkaar af te stemmen is overleg gestart tussen regisseurs openbare ruimte en medewerkers van de woningcorporaties. Dit werkt naar tevredenheid en wordt voortgezet.
  • Op het gebied van wonen en zorg spelen meerdere ontwikkelingen. Rode draad is dat mensen die zorg nodig hebben minder snel in instellingen gaan wonen, of korter in instellingen worden behandeld. En daardoor langer in wijken blijven wonen, of eerder in een wijk gaan wonen, al dan niet onder begeleiding. Een gedegen aanbod- en vraaganalyse op dit thema is in de maak en wordt meegenomen in de nieuwe Woonagenda van de gemeente.

Reacties betrokken partijen
Nathan Stukker, wethouder Wonen: “Ben zeer tevreden met het resultaat. Ook komend jaar werken we gezamenlijk met de woningbouwcorporaties aan voldoende betaalbare woningen voor mensen die afhankelijk zijn van de sociale huursector”.

Marlies van de Merwe, secretaris De Samenwerking
“Ook dit jaar hebben de huurdersorganisaties – verenigd in De Samenwerking – met veel plezier gewerkt aan deze uitdagende klus. De inbreng van huurders en het feit dat wij als gelijkwaardige partner aan tafel zitten is ook van groot belang! Helaas zijn er momenteel niet veel vrijwilligers beschikbaar om een rol te spelen in dit proces. Als er mensen zijn die hierin een rol kunnen en willen spelen,  dan nodigen we ze graag uit contact op te nemen met de huurdersorganisatie van hun verhuurder.”

Arjen Jongstra, directeur-bestuurder van Ons Huis en voorzitter van de vier samenwerkende woningcorporaties (VSW), is tevreden.
“Met het sluiten van deze jaarlijkse prestatieafspraken is de bijdrage van iedere woningcorporatie aan de volkshuisvestelijke opgave in Apeldoorn geborgd. We zijn ook blij met de manier waarop de afspraken tot stand zijn gekomen. De gemeente, huurdersverenigingen en corporaties zitten op één lijn, zeker waar het gaat om de ambitie om van Apeldoorn een energiezuinige gemeente te maken. Ook beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen in Apeldoorn krijgen de volle aandacht.”

Gepubliceerd in Gemeente
donderdag, 30 november 2017 19:42

Grote stap voor Apeldoorns LoRa netwerk

Het leefklimaat in Apeldoorn verbeteren en uitgroeien tot een Smart City; dat is de missie van de LoRa Community in Apeldoorn. Bevlogen inwoners en IT’ers zetten zich sinds 2016 in om een dekkend LoRa netwerk in Apeldoorn te realiseren. In december wordt een belangrijke stap gezet. Op 8 december tijdens Innovation Friday bij het Kadaster doneert wethouder Mark Sandmann namens Apeldoorn IT vier nieuwe gateways aan de LoRa community.

Dekkend LoRa-netwerk
Met dank aan de Politie aan de Europaweg, het Centre of Excellence & Startup Apeldoorn en de gemeente zijn er vier nieuwe gateways geplaatst op de daken van deze organisaties. Goed voor een dekkend LoRa netwerk in Apeldoorn en voor een top 3 notering in Europa. Met dit netwerk kunnen kleine pakketjes data draadloos, over een grote afstand (Long Range) met maar weinig stroom verstuurd worden. Bijvoorbeeld tussen sensoren en computersystemen. De gateways zorgen voor verbinding van meerdere sensoren met het internet.  Wethouder Mark Sandmann draagt het initiatief van de LoRa Community een warm hart toe. “Bevlogen mensen, die samen op zoek gaan naar creatieve en duurzame toepassingen voor onze stad, daar houd ik van! Met deze vier extra gateways krijgt het LoRa netwerk een veel bredere dekking. Ik hoop dat dit voor de Community een mooie impuls is om hun innovatieve ideeën vorm te geven.” Benieuwd geworden naar de LoRa-community? Kijk op https://www.thethingsnetwork.org/community/apeldoorn/ voor hun activiteiten.

Innovation Friday
Vrijdag 8 december staat de hele dag in het teken van de LoRa-innovatie. Samen met de LoRa-community gaan enthousiaste inwoners en IT-ers tussen 9 en 15 uur in teams aan de slag om nieuwe, creatieve toepassingen te bedenken met LoRa. De nieuwe ideeën worden nog diezelfde middag aan Apeldoornse bedrijven en andere geïnteresseerden. Het Kadaster is gastheer van deze Innovation Friday. “Het Kadaster verkent de opties om een sensorregister bij te gaan houden en we zijn aan het oriënteren op de bijbehorende technieken. Deze dag past perfect in onze verkenning. Het Lora netwerk in Apeldoorn is een mooie stap om Apeldoorn, maar ook Nederland weer een beetje mooier te maken”, aldus Ruud Dijkman, manager IT van het Kadaster.

Apeldoorn IT
Apeldoorn IT is het netwerk van Apeldoornse bedrijven, overheid en kennisinstellingen met IT professionals. Samen maken zij zich sterk voor onderlinge kennisdeling en samenwerking in werving en loopbaangroei Ook creëert Apeldoorn IT kansen voor jong talent.

Gepubliceerd in Bijzonder
Pagina 1 van 4

Willekeurige afbeelding

8337c9a3a911760255c845b8b563ed95_L.jpg

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om het nieuws niet te missen