zondag 18 februari 2018 | Login
Gemeente

Gemeente (527)

De gemeente Apeldoorn brengt meerdere keren per week berichten naar buiten om de inwoners te informeren. Dit kan een wegafsluiting zijn, een bijzondere vergadering of totaal iets anders. Deze informatie is ook hier terug te vinden.

Laatste Nieuws

Apeldoorn sluit zich aan bij Statiegeldalliantie

donderdag, 08 februari 2018 19:41 Geschreven door
Met de Statiegeldalliantie slaan organisaties uit Nederland en België de handen ineen voor de uitbreiding van statiegeld. De invoering van statiegeld op blikjes en flesjes is een belangrijke maatregel om zwerfafval tegen te gaan. Inmiddels zijn er 72 Nederlandse gemeenten die zich hebben aangesloten bij het initiatief.

“Wij hebben meerdere projecten op dit vlak gedaan en we zien dat een financiële prikkel werkt”, zo legt wethouder Mark Sandmann de betrokkenheid van Apeldoorn uit. “Het uitbreiden van statiegeld is een goede manier om zwerfafval tegen te gaan. Daarbij draagt de recycling van blikjes en plastic flesjes bij aan onze ambities op het gebied van circulaire economie”.

Oproep aan het kabinet
Via de Statiegeldalliantie roepen de Nederlandse deelnemers het kabinet-Rutte op om statiegeld dit jaar uit te breiden naar blikjes en plastic flesjes. Het draagvlak voor dit standpunt groeit snel: sinds de start van de Statiegeldalliantie in november 2017 heeft het Nederlands-Belgische initiatief al 216 partners gekregen, waaronder organisaties, bedrijven en gemeenten. Ook de eerste provincie is aangehaakt, Noord-Brabant, evenals de eerste supermarktketen, Ekoplaza.

Meer informatie: www.statiegeldalliantie.org

Netwerkhulp voor werkzoekende alleenstaande ouders

woensdag, 07 februari 2018 19:45 Geschreven door

Veel mensen in Nederland vinden werk of stages via andere mensen in hun omgeving, met behulp van hun netwerk. Maar het hebben en onderhouden van een sterk netwerk is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom start de gemeente Apeldoorn in maart 2018 met een proef om alleenstaande werkzoekende ouders te verbinden met ervaren netwerkers.

Wat is de 10 voor 10 Challenge?
Het doel van de 10 voor 10 Challenge is om 10 netwerkbuddy’s te koppelen aan 10 alleenstaande ouders en daarmee hun netwerk te vergroten, en ook de kans op werk. Een maand lang zullen de 10 netwerkers hun ervaring en netwerk delen met een werkzoekende alleenstaande ouder. De challenge start op 12 maart en eindigt op 12 april 2018. Aanmelden kan nog tot 20 februari.

Alleenstaande werkzoekende ouders gezocht
Ben jij een alleenstaande moeder of vader en op zoek naar werk? Lijkt het je leuk om daar hulp bij te krijgen door in contact te komen met een netwerkbuddy? Meld je dan aan voor de 10 voor 10 Challenge. In totaal worden er 10 deelnemers gezocht. Kijk op www.apeldoorn.nl/10voor10challenge voor meer informatie of stuur een e-mail naar .

 

De Biologische Boerenmarkt verhuist

dinsdag, 06 februari 2018 21:27 Geschreven door

Vanaf donderdag 15 februari 2018 verhuist de biologische boerenmarkt van het Leienplein naar (een deel van) het parkeerterrein Asselsestraat /Tuinstraat (tegenover Middelink). Met de komst van meer horeca op het Leienplein, kwam de biologische markt daar in het gedrang. Op het parkeerterrein tegenover Middelink heeft de markt weer de ruimte. De markt vindt elke donderdag plaats van 09:00 uur tot 14:00 uur.

De markt
De biologische boerenmarkt is een kleine gezellige markt. De markt bestaat op dit moment uit drie ondernemers en er is een mogelijkheid om uit te breiden met een beperkt aantal kramen.

Ruim 6.100 inwoners maken gebruik van collectieve zorgverzekering van gemeente

dinsdag, 06 februari 2018 21:23 Geschreven door

Sinds 2015 heeft gemeente Apeldoorn bij Menzis een goede en betaalbare collectieve zorgverzekering geregeld. De zorgverzekering is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente met een laag inkomen en/of hoge zorgkosten. Steeds meer inwoners maken gebruik van het aanbod van de gemeente. Elk jaar groeit het aantal nieuwe verzekerden. Op dit moment hebben 6.195 inwoners een collectieve zorgverzekering van de gemeente. In 2017 zijn 550 inwoners overgestapt. In 2018 zijn opnieuw 590 inwoners overgestapt. De gemeente organiseert ieder jaar in de maand december inloopspreekuren die goed bezocht worden. Daar kunnen inwoners terecht voor vragen en hulp bij het kiezen van het pakket.

Verzekeringspakket op maat
De verzekering heeft een gevarieerd aanbod met verschillende pakketten. Inwoners kiezen het pakket dat het beste bij hun situatie en zorgvraag past. De premie verschilt per pakket en per inkomensgroep. De premies zijn goedkoper door de korting van Menzis en de bijdrage van de gemeente. Hoe lager het inkomen, hoe meer de gemeente bijdraagt aan de premie. Een ander voordeel is dat het eigen risico mee te verzekeren is.

Veel meer dan een zorgverzekering
Sporten, bewegen en sociale contacten zijn een goede optelsom voor een betere gezondheid. De zorgverzekering van Menzis geeft kwetsbare inwoners van Apeldoorn de kans om hun gezondheid te verbeteren. Daarom is in samenwerking met de gemeente een beweegaanbod opgezet. Ruim 165 inwoners maken hiervan gebruik op verschillende locaties in de stad om te sporten, maar ook om andere mensen te ontmoeten.

populair Nieuws

Gemeente Apeldoorn neemt de financiering van het uitstapprogramma voor prostituees…
Sinds 2015 heeft gemeente Apeldoorn bij Menzis een goede en…
Begin 2017 richtte de gemeente Apeldoorn een ‘Taskforce zonne-energie’ op…
Het college van burgemeester en wethouders wil een onderzoek naar…

Apeldoorn investeert in elektrisch deelvervoer

maandag, 05 februari 2018 20:43 Geschreven door

Vandaag werd in Den Haag de City Deal ondertekend door Apeldoorn en andere steden met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Apeldoorn doet op het gebied van mobiliteit mee met twee projecten. Het eerste project voorziet in het plaatsen van elektrische deelauto’s in parkeergarage Koningshaven met als uiteindelijke doel om deze tot een full electric-garage te maken. Het tweede project is Mobuur: een bewonersinitiatief om bewoners binnen de wijk voor een redelijke prijs met elektrische deelauto’s te kunnen vervoeren. Dit is bijvoorbeeld voor ouderen aantrekkelijk, omdat zij op deze manier langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Wethouder Johan Kruithof is blij met de samenwerking: “Het biedt ons mogelijkheden om ervaring op te doen met duurzaam vervoer in Apeldoorn. Daar leren we zelf van maar ook andere steden in het land. Op deze manier, met het stimuleren van nieuwe, milieuvriendelijke vormen van vervoer maken we onze omgeving leefbaarder.”

De ondertekening van de City Deal ‘elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’ is het startpunt voor een driejarig programma, waarbij de overheid, deelnemende steden en bedrijven ervaring gaan opdoen met het delen van elektrische auto’s in combinatie met door woningen opgewekte zonne-energie. Door de introductie van deelauto’s zijn veel minder parkeerplaatsen nodig, wat de woningen beter betaalbaar maakt. De energie voor de elektrische deelauto’s wordt opgewekt met zonnepanelen en in een aantal projecten gaat de accu van de auto’s een rol spelen bij de energievoorziening in de wijk. Stilstaande auto’s kunnen als onderdeel van een slimme laadinfrastructuur (een smart grid) overtollige energie opslaan voor later gebruik. Naast de Rijksoverheid en de deelnemende steden zijn ook projectontwikkelaars en andere private partijen betrokken. Doel is om door ervaringen in de praktijk kennis op te doen en om van elkaar te leren. De opgedane kennis kan vervolgens breder ingezet worden voor meer bouwprojecten in heel Nederland.

 

Zorgorganisaties, onderwijs en gemeente werken samen om tekort arbeidsmarkt op te lossen

woensdag, 31 januari 2018 17:18 Geschreven door

Steeds meer zorg wordt thuis of dicht bij huis gegeven. Ook wordt de zorg die thuis gegeven wordt steeds complexer. Tegelijk is er een tekort aan breed opgeleide zorgprofessionals die op verschillende plekken ingezet kunnen worden, om deze zorg te leveren. Zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en de gemeente Apeldoorn, verenigd in het Zorgplatform Apeldoorn, gaan hier wat aan doen. Ze gaan intensief samenwerken om zorgprofessionals breed op te leiden zodat zij op verschillende plekken in de regio kunnen werken: in de thuiszorg, in verpleeg- en verzorgingshuizen en in het ziekenhuis. Hiermee wil het Zorgplatform het tekort aan breed opgeleide zorgprofessionals in (de regio) Apeldoorn oplossen.

Regie bij de leerling
De achttien deelnemende zorginstellingen en zorgopleidingen zorgen ervoor dat leerlingen in verschillende zorginstellingen (cure, care en ook het maatschappelijk domein) hun praktijkopleiding krijgen. De opleiding zelf zal daarnaast ook praktijk gestuurd en vraaggericht zijn. Dit betekent dat de leerling meer regie krijgt op wat hij/zij nodig heeft qua leer- en praktijkervaring om een brede professional te worden. Op die manier komen er meer zorgverleners op de arbeidsmarkt die breed in de regio ingezet kunnen worden.

Goed voor de zorg
Een ander voordeel van deze aanpak is dat zorgverleners makkelijker een cliënt kunnen volgen zonder gebonden te zijn aan de muren van de instelling. Dat maakt de overgang van patiënten en cliënten van de ene naar de andere zorginstelling of de thuissituatie makkelijker. Door het meebewegen met patiënt of cliënt zorg je voor een vertrouwde omgeving, effectievere processen en hiermee een verhoging van de kwaliteit van de zorg is het idee.

Halverwege maart moet het concept om verbrede zorgpaden te ontwikkelen klaarliggen. De voorbereidingen zijn intussen in volle gang. Werkgroepen met opleidingsdeskundigen van de zorginstellingen, Aventus en Saxion en personeelsmanagers werken aan een concreet voorstel dat halverwege maart door de bestuurders van de instellingen voorgelegd gaat worden.

Apeldoorn in 2017 8.400 zonnepanelen op daken rijker

dinsdag, 30 januari 2018 19:26 Geschreven door

Begin 2017 richtte de gemeente Apeldoorn een ‘Taskforce zonne-energie’ op om de ontwikkeling en realisatie van zonne-energie bij bedrijven en instellingen te versnellen. Nu, krap een jaar later, is het behaalde resultaat behoorlijk indrukwekkend. Mede dankzij de Taskforce zonne-energie van de gemeente zijn in 2017 ongeveer 8.400 zonnepanelen gerealiseerd op daken van bedrijven, instellingen en de eigen gebouwen van de gemeente. En nog eens vele projecten zitten in de pijplijn. Zo bezocht wethouder Mark Sandmann gisteren het Apeldoornse bedrijf VRM. Later dit jaar telt ook het dak van dit bedrijf ongeveer 600 nieuwe zonnepanelen.

Voorbeelden van bedrijven die zonnedaken realiseerden afgelopen jaar zijn Oukro, Oosterberg en Wasco. Daarnaast zit de gemeente zelf natuurlijk ook niet stil. Op meerdere panden van de gemeente kwamen zonnepanelen, zoals op CODA, ACEC, Werkgebouw Zuid en diverse gymzalen. Actueel voorbeeld: deze week is een begin gemaakt met het plaatsen van 360 zonnepanelen op het dak van sporthal Matenpark.

Meerwaarde Taskforce
De Taskforce zonne-energie richt zich primair op het ondersteunen van Apeldoornse bedrijven en instellingen, vanwege de enorme potentie die op de daken van dit soort gebouwen ligt. Ook verkent de Taskforce de mogelijkheden voor ontwikkeling van grootschalige zonne-energieparken in Apeldoorn.

Wethouder Mark Sandmann: “Veel bedrijven willen aan de slag met zonne-energie maar weten niet waar te beginnen. Wij helpen ze dan heel graag op weg! De Taskforce helpt bedrijven om de mogelijkheden en feiten rond zonnepanelen op een dak in kaart te brengen, laat zien waar je allemaal aan moet denken en hoe je concreet een zonne-energie project kunt realiseren”.

Doelstelling van de gemeente is de realisatie van zo’n 40.000 nieuwe zonnepanelen in Apeldoorn voor eind 2020. Deze doelstelling is onder andere gebaseerd op scans die de Taskforce uitvoert om de enorme potentie die er is aan daken die wellicht geschikt zijn voor zonne-energie in kaart te brengen. Zo is bijvoorbeeld in kaart gebracht welke potentie er ligt op de daken van scholen, buurthuizen en wijkcentra.

Projectleider Anne Ten Brummelhuis van de Taskforce: “Als ik kijk naar de vele zonne-energie projecten die in ontwikkeling zijn, gaan we die doelstelling -samen met al onze partners- zeker halen. Maar natuurlijk geldt, hoe ruimer hoe beter”.

Samenwerking loont
De Taskforce zonne-energie werkt nauw samen met lokale energiecoöperaties (zoals deA), de Energieke regio’s, ondernemersverenigingen en bijvoorbeeld de Bedrijvenkring Apeldoorn (BKA). Om kennis te delen en elkaar te inspireren, maar samen optrekken is financieel ook aantrekkelijk. Bijvoorbeeld omdat bedrijven dan gezamenlijk zonnepanelen in kunnen kopen. Zo heeft het bedrijf VRM ook samen met BKA-Zuid het plan uitgewerkt om met vijf bedrijven in de buurt tegelijk panelen in te kopen.

Contact
Bent u werkzaam bij een Apeldoorns bedrijf of instelling en heeft u behoefte aan advies over dit onderwerp? Dan staat de Taskforce zonne-energie voor u klaar! U kunt contact opnemen met één van onze adviseurs via . Of lees op de website van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (inclusief ‘zonnepanelencalculator’) meer over de Taskforce zonne-energie.

Gemeente Apeldoorn onverminderd bezorgd over consequenties vliegveld Lelystad

maandag, 29 januari 2018 20:50 Geschreven door

De gemeente Apeldoorn blijft onverminderd bezorgd over de consequenties van de intensivering van het vliegverkeer van en naar vliegveld Lelystad. “De voorgestelde routes veroorzaken onacceptabele hinder voor onze bewoners en de vele honderdduizenden die jaarlijks op de Veluwe hun vakantie doorbrengen. Dat moet echt anders”, zo hield wethouder Detlev Cziesso voor aan directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vanmorgen.

De top van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat brengt vandaag een bezoek aan de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland om met bewoners, belanghebbenden en bestuurders te praten over de consequenties van ‘Lelystad’. Na Apeldoorn staan Zwolle, Wezep en Lelystad op de rol. Aanvankelijk was het de bedoeling dat minister Cora van Nieuwenhuizen deel zou nemen aan het overleg. Zij moest echter door ziekte verstek laten gaan.

Prima initiatief
Wethouder Cziesso is blij met de betrokkenheid van het ministerie. “Jammer dat de minister ziek was. In de richting van directeur-generaal Dronkers heb ik mijn waardering voor haar initiatief om met elkaar aan tafel te gaan uitgesproken. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat er iets met onze zorgen wordt gedaan. Wat ons betreft wordt opening van Lelystad echt tot nader order uitgesteld. Wij willen eerst volstrekte duidelijkheid over de geluidshinder”. Cziesso heeft tijdens het overleg ook een lans gebroken voor vliegveld Teuge. “Teuge is voor Apeldoorn en voor de regio van een groot economisch, toeristisch en recreatief belang. Wij willen dat Den Haag daar rekening mee houdt”.

Willekeurige afbeelding

f6f3840fc9d3ccb936e57a01b635bf30_L.jpg

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om het nieuws niet te missen