De nieuwe faunapassage Kootwijkerzand is klaar.  Vrijdag 23 maart is de opening, en zaterdag 24 maart een unieke kijkdag voor publiek van 10 tot 14:30 uur. Daarna mogen alleen dieren de oversteek maken.

Faunapassage Kootwijkerzand is een gigantische oversteek en biedt straks groot wild, kleinere dieren en insecten een veilige en natuurlijke route. De faunapassage kruist de verkeersader Amersfoort-Apeldoorn en gaat onder het spoor door en over snelweg A1. Het verbindt twee grote natuurgebieden op de Veluwe aan weerszijden van deze verkeersader. Door de faunapassage worden ongelukken door overstekend wild voorkomen.

Deze faunapassage tussen Stroe en Kootwijk wordt op vrijdag 23 maart geopend. Op zaterdag 24 maart kunnen mensen dit nieuwe stukje natuur en het bijzondere bouwwerk verkennen tijdens een open dag. Een unieke kans, want bezoekers zijn straks in dit gebied niet toegestaan. Zo kunnen de dieren ongestoord de oversteek maken.

Vanwege de veiligheid, is het aantal bezoekers beperkt. Geïnteresseerden kunnen zich vooraf aanmelden via www.prorail.nl/kootwijkerzand.    

Gepubliceerd in Algemeen

Donderdag 23 juni jl. heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de gemeente Apeldoorn laten weten dat het een tunnel onder het spoor op de Laan van Osseveld nader wil onderzoeken.

Wethouder Johan Kruithof van verkeer: “Dit is weer een stapje in de goede richting. Wij gaan nu samen met het Ministerie en ProRail dit onderzoek starten. Dat betekent dat we tekeningen nader gaan uitwerken en specifieke kostenberamingen gaan maken. Ik heb goede hoop dat het Ministerie vervolgens dit najaar tot de conclusie komt dat deze tunnel een goed project is om in te investeren. Dat zou betekenen dat het Rijk de helft van de kosten gaat betalen. Wij moeten dan de andere helft van het bedrag bij elkaar weten te krijgen. Het gaat om een hele investering maar dan kunnen we wel een groot knelpunt op onze ring aanpakken.”

Gepubliceerd in Gemeente

Vanaf april 2015 geldt een nieuwe wet over het vervoer van gevaarlijke stoffen. In Apeldoorn betekent dit dat het aantal wagons met gevaarlijke stoffen over het spoor sterk wordt verminderd. Het college heeft samen met andere gemeenten aan het spoor tussen Amersfoort en Almelo de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu vragen gesteld over de monitoring en handhaving van de aantallen. De gemeenten willen garanties dat de vervoerplafonds niet worden overschreden als vanaf volgend jaar door werkzaamheden aan de Betuweroute, omleidingsroutes gaan gelden.

Verantwoordelijk wethouder Johan Kruithof: “Het is natuurlijk heel mooi dat het aantal wagons met gevaarlijke stoffen tot een klein aantal gemaximeerd wordt. Wij willen als aanliggende gemeenten echter regelmatig van ProRail en het Ministerie de gegevens krijgen over de daadwerkelijke aantallen die hebben gereden. Tot nu toe is dat nog niet gelukt. Wij hebben nu slechts de gegevens over 2013. Ook willen wij zicht hebben op een goede handhaving van de aantallen door ProRail, zeker omdat de Betuweroute vanaf volgend jaar regelmatig uitvalt in verband met werkzaamheden in Duitsland.”

Minder wagons
Op de lijn Amersfoort-Deventer mogen vanaf april 2015 nog maar 10 wagons met brandbaar gas (lpg) per jaar rijden en 400 met zeer brandbare vloeistof (benzine). Andere gevaarlijk stoffen mogen helemaal niet meer door Apeldoorn per trein worden vervoerd. In 2013 reden er bijvoorbeeld nog 1934 wagons met brandbaar gas door Apeldoorn. Dit betekent dat de risico’s afnemen. Door de werkzaamheden aan de Betuwelijn in Duitsland zullen er de komende jaren tijdelijk wel meer goederentreinen rijden via Apeldoorn.

Meer informatie
Voor meer informatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen, kunt u zich richten tot het Kenniscentrum Infomil van Rijkswaterstaat via www.infomil.nl (kijk onder Basisnet).

Gepubliceerd in Gemeente

Willekeurige afbeelding

f34da2b3b36d877793fd0a142a4a15ab_L.jpg

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om het nieuws niet te missen