maandag 19 februari 2018 | Login

Gelre ziekenhuizen, Zorggroep Apeldoorn en omstreken, thuiszorgorganisatie Vérian en onderwijsorganisaties Aventus en Windesheim zijn vanaf 1 februari met ketenstages gestart. De pilot is gericht op studenten die een reguliere opleiding voor verpleegkundige volgen bij Aventus (mbo-niveau, BOL) en bij Windesheim (hbo-niveau). Studenten gaan tijdens de stageperiode onderling kennis en ervaringen uitwisselen en een extra snuffelstage doen bij een van de andere zorgorganisatie. Zo krijgen ze een brede oriëntatie op de zorg in de keten en leren over de muren van hun zorgorganisatie heen te kijken.

Belangrijk voor patiëntenzorg
Deze brede oriëntatie is van meerwaarde voor de patiëntenzorg. Van patiënten wordt namelijk steeds meer eigen regie verwacht. Studenten krijgen door deze ketenstages meer inzicht in wat de patiënt nodig heeft op de verschillende plekken; in de thuissituatie en ook in zorginstellingen. Hierdoor leren ze hoe de zorg nog beter kan aansluiten op de behoeften van de patiënt.

Kennis en ervaringen uitwisselen
Bij de reguliere opleidingen voor verpleegkundige lopen studenten tijdens hun studie twee keer een lange stage in verschillende zorgorganisaties. Elke stage vindt altijd plaats bij één organisatie. Tijdens de pilot voor ketenstages werken studenten ook bij één zorgorganisatie, maar ze kunnen daarnaast ook een korte ‘snuffelstage’ doen bij een van de andere zorgorganisaties. Bovendien komen alle mbo- en hbo-stagiaires van de pilot die bij Gelre ziekenhuizen, Zorggroep Apeldoorn en omstreken en Vérian werken een keer in de 2 tot 3 weken bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ze gaan aan de slag met vragen als: wat loopt goed in de zorg? En wat zou er beter kunnen? Ook werken ze samen opdrachten van school uit, waarbij ketenzorg de insteek is. Op deze manier krijgen de studenten inzicht in ketenzorg en kunnen ze nog beter inspelen op behoeften van de patiënt.

Samen werken en leren in ketenzorg
Uniek aan deze pilot is dat studenten van verschillende opleidingsniveaus samen werken en leren in de ketenzorg. De bedoeling is om in september 2018 of februari 2019 meer studenten via deze stageroute op te leiden.

Gepubliceerd in Gezondheid

Afgelopen weken is de opleiding Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) veelvuldig in het nieuws geweest. Ziekenhuizen die artsen opleiden tot tropenarts, hoeven niet op opleidingsgeld van het ministerie van VWS te rekenen. Dit maakte minister voor Medische Zorg, Bruno Bruins, deze week bekend. Doordat de overheid de opleiding niet wil financieren dreigt de opleiding te verdwijnen. Dit, terwijl voor een specialist in opleiding tot 140.000 euro per opleidingsplaats beschikbaar is. Tevens moet de AIGT in opleiding zijn/haar eigen opleiding bekostigen in tegenstelling tot artsen in opleiding tot specialist.

Gelre ziekenhuizen is, sinds jaar en dag, het ziekenhuis met de meeste opleidingsplekken voor Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde. Binnen de vakgebieden gynaecologie, chirurgie en kindergeneeskunde zijn er in totaal 9 AIGT’ers in opleiding. Dr. Paarlberg, gynaecoloog en opleider: "De Nederlandse opleiding tot AIGT is internationaal gerenommeerd. We zijn er trots op, dat in Gelre ziekenhuizen vanaf 1975 een paar honderd artsen in die richting opgeleid zijn. Het zou fijn zijn als de overheid ons hierin zou ondersteunen."

Van alle markten thuis
AIGT’ers worden breed opgeleid. In landen waar vaak slechts één arts is op 15.000 inwoners moet de AIGT van alle markten thuis zijn. De opleiding bestaat daarom uit een jaar chirurgie of kindergeneeskunde, een jaar gynaecologie en obstetrie en een cursus tropengeneeskunde van 3 maanden. De opleiding wordt afgerond met een buitenlandse stage van 6 maanden. In de opleiding zijn tevens diverse cursusdagen opgenomen waaronder de cursusdag KNO, die sinds vele jaren door oud-tropenartsen in het Gelre wordt georganiseerd.

Bestrijden van tropische ziekten
Inzet van AIGT’ers in tropische gebieden is van belang voor het bestrijden van tropische ziekten, faciliteren van noodhulp bij bijvoorbeeld natuurrampen en voor de ontwikkeling van lokale ziekenhuizen.
Daarnaast is hun kennis en ervaring toenemend nodig in eigen land. Met de toenemende stroom vluchtelingen en migranten en opwarming van de aarde neemt immers de frequentie van tropische ziektes in Nederland toe. Dr. Pot, oud-tropenarts en kinderarts: “Als ontwikkeld land is het – met de historie die we als Nederland hebben-  logisch om verantwoord om te gaan met kennis en kunde en mogelijkheden. Het opleiden van artsen voor noodlijdende omstandigheden buiten onze landsgrenzen is daarbij een logisch gevolg. Dat daarvoor facilitering moet zijn is daarmee gerechtvaardigd. Daarbij komt dat het hebben van enerzijds kennis en anderzijds ervaring bij dokters, in omstandigheden anders dan de onze, van meerwaarde is op diverse gebieden. Als dokter daar én hier breng je ervaring en een visie mee, waarbij begrip en inzicht zijn vergroot. Dit geeft een substantiële meerwaarde als dokter. Zowel daar als hier.“

Gepubliceerd in Gezondheid

Op zaterdag 13 januari 2018 houdt Gelre ziekenhuizen van 11.00 tot 15.00 uur een banenmarkt voor verpleegkundigen. Deze vindt plaats in de centrale hal bij Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn. Via de banenmarkt wil het ziekenhuis in contact te komen met verpleegkundigen voor het invullen van verpleegkundige vacatures voor zowel de flexpool als vaste functies.  

Een eigen uitzendbureau
Matchpoint, het interne uitzendbureau van Gelre, heeft ongeveer 200 medewerkers in haar pool. Redenen waarom mensen voor het werken binnen een flexpool kiezen, zijn zeer uitlopend. Zo zijn er mensen die werk en zorg voor het gezin het best kunnen combineren als ze zelf de regie hebben over hun werktijden en werkdagen. Anderen zien de flexpool als een mooie mogelijkheid om kennis te maken met verschillende afdelingen binnen Gelre. Zo ontdekken ze welk specialisme bij hen past.

 

Van flex naar vast

Omdat veel medewerkers er de voorkeur aan geven om uiteindelijk door te stromen naar een vaste baan op een afdeling, is Gelre eigenlijk altijd op zoek naar nieuwe collega’s. Mensen die al werk- of stage ervaring hebben in het ziekenhuis zijn na een korte inwerkperiode vaak snel inzetbaar. Wanneer deze werkervaring ontbreekt, kijken we of er mogelijk toch een match is en we iemand met een inwerktraject op maat alsnog kunnen inzetten. 

 

Meer informatie

Op 13 januari kunnen geïnteresseerden binnen lopen voor informatie over actuele vacatures en in gesprek gaan met een verpleegkundige of een medewerker van Matchpoint of Recruitment.

Gepubliceerd in Gezondheid

Valt een bezoek aan de dokter wel of niet onder het eigen risico? Wie kan mij helpen om sneller behandeld te worden? En hoe zit het precies met de zorgtoeslag? Veel Nederlanders weten het antwoord op deze vragen niet. Om hier verandering in te brengen is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de campagne Ik-regel-mijn-zorg-goed gestart.

Een informatieteam van VWS bezoekt vele plaatsen in het land in om allerlei vragen te beantwoorden over de zorg. Op woensdag 6 en maandag 18 december zijn zij met de informatiestand aanwezig in de centrale hal van zowel Gelre Apeldoorn als Gelre Zutphen tussen 9.30-16.30 uur.

Ik regel mijn zorg goed
Het ministerie van VWS informeert Nederlanders elk jaar over veranderingen rondom de zorgverzekering met een campagne. Mensen worden aangespoord bewust te kijken naar hun eigen zorgsituatie en te controleren of hun zorgverzekering hier wel goed bij past. Het informatieteam geeft ook uitleg over waar je op moet letten bij overstappen van zorgverzekeraar en wat het verschil is tussen een restitutie- of naturapolis. De campagne richt zich op iedereen van 18 jaar en ouder en daarnaast ook specifiek op mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

De campagne omvat naast het voorlichtingsteam ook radiospots, animaties, een quiz en een informatieve website: www.ikregelmijnzorggoed.nl.

Onder behandeling in Gelre ziekenhuizen? Kijk ook op: https://www.gelreziekenhuizen.nl/rekening.

 

Gepubliceerd in Gezondheid

De Stichting Kinderen Kankervrij (KIKA) heeft als doel om geld in te zamelen voor onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker.

Op dinsdag 28 november 2017 verkopen twee vrijwilligers van KIKA en Gelre ziekenhuizen knuffelberen in de centrale hal van Gelre Apeldoorn. Op maandag 11 december doen zij dit ook in Gelre Zutphen. Op beide dagen tussen 10.00 en 16.30 uur. De grote beren zijn verkrijgbaar in 7 kleuren en kosten € 7,95 per stuk, de kleinere beren in 5 verschillende kleuren zijn € 5,95. De helft van de opbrengst wordt gebruikt voor onderzoek naar kinderkanker.

KiKa heeft als doel het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting. Momenteel vinden de onderzoeken plaats in 7 verschillende academische ziekenhuizen.

In februari 2016 werd gestart met de bouw van het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. De start van de bouw is een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van kinderoncologie. Binnen dit centrum worden hoog complexe zorg en het onderzoek naar kinderoncologie in Nederland geconcentreerd.

Het Prinses Maxima Centrum zal in het voorjaar 2018 officieel worden geopend, het geeft zorg aan kinderen met kanker én doet wetenschappelijk onderzoek naar alle vormen van kinderkanker. Met als missie: ieder kind met kanker genezen, met een optimale kwaliteit van leven.

Meer informatie over KIKA is te vinden op de website www.kika.nl.

Gepubliceerd in Gezondheid

Wereldwijd is resistentie van bacteriën tegen antibiotica een groot probleem bij de behandeling van infectieziekten. Gelre ziekenhuizen besteedt op museale wijze aandacht aan dit onderwerp. De Antibiotica Brigade is op dinsdag 21 november aanwezig in de centrale hal van Gelre Apeldoorn en op donderdag 23 november in de centrale hal van Gelre Zutphen en biedt informatie tussen 9.00 en 16.30 uur. Iedereen is van harte welkom om alles te weten te komen over antibiotica.

Wat is de Antibiotica Brigade?
De Antibiotica Brigade is een rondreizende tentoonstelling van het Museum Boerhaave in Leiden. In een omgebouwde Piaggio Ape leren bezoekers alles over antibiotica, antibioticaresistentie en verstandig antibiotica gebruik. De tentoonstelling is een initiatief van de KNMP, Museum Boerhaave en de Stichting Farmaceutisch Erfgoed, en is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De multimediale presentatie belicht de geschiedenis van de antibiotica; van de ontdekking van bacteriën in 1666 tot de campagne tegen resistentie in 2016 en 2017.
Wat zijn antibiotica, waarom gebruiken we het en wanneer moeten we het juist niet gebruiken? Wat is het gevaar als bacteriën resistent worden tegen antibiotica? Hoe zijn antibiotica ontwikkeld en hoe ontstaat resistentie? De voorlichters van de Antibiotica Brigade kunnen hier alles over vertellen. En in de Antibioticacar kunnen bezoekers o.a. een filmpje bekijken hoe apothekers antibiotica-resistentie helpen voorkomen en hun hand scannen op resistente bacteriën.

Wanneer zijn antibiotica nodig?
Bij ontstekingen die door bacteriën worden veroorzaakt kan een arts antibiotica voorschrijven. Antibiotica maken deze bacteriën dood of voorkomen dat er nog meer bacteriën komen. Als een lichaam van een patiënt zelf sterk genoeg is om de ziekmakende bacteriën uit te schakelen, zijn antibiotica niet nodig.

Verder helpen antibiotica niet als een infectie door iets anders dan een bacterie is veroorzaakt zoals een virus of een schimmel. Een arts schrijft alleen antibiotica voor bij bacteriële infecties zoals longontsteking en als een patiënt niet op eigen kracht kan genezen. Veelvuldig antibioticagebruik heeft een groot nadeel: bacteriën worden ongevoelig voor de werking van een of meerdere antibioticasoorten. Dit heet antibiotica-resistentie. Infecties zijn dan moeilijk te behandelen.

Gepubliceerd in Gezondheid

De ‘Dag van de Mantelzorg’ is voor Gelre ziekenhuizen mede aanleiding om vanaf woensdag 8 november te starten met een informatiepunt mantelzorg in de centrale hal van Gelre Apeldoorn. Vrijwilligers bemensen dit informatiepunt voortaan wekelijks op woensdag van 13.30 tot 16.00 uur. Mantelzorgers kunnen hier met hun verhaal terecht, vragen stellen en vrijblijvend informatie krijgen over de diverse mantelzorgorganisaties, waaronder de Kap (Stedelijk Knooppunt Mantelzorg). De vrijwilligers zijn hiervoor ook getraind door de Kap.

Op vrijdag 10 November, de Dag van de Mantelzorg, is het informatiepunt eenmalig ook op vrijdagmiddag open. Kortom: Mantelzorg, dat doe je samen en verdient onze aandacht!

Mantelzorgondersteuning
Mantelzorg is langdurig, onbetaald, zorgen voor iemand die hulpbehoevend, gehandicapt of (chronisch) ziek is en met wie u een persoonlijke relatie heeft, bijvoorbeeld een partner, kind, ouder of vriend(in). De zorg kan heel divers zijn.

Als criterium geldt: zorg die gemiddeld meer dan 8 uur per week verleend wordt en langer dan drie maanden duurt. Een mantelzorger is niet hetzelfde als een vrijwilliger. Mantelzorgers hebben niet voor hun zorgtaak gekozen, het is hen overkomen; kunnen niet zomaar hun taak beëindigen; hebben een emotionele band met de verzorgde, en zorgen vaak 24 uur per dag voor iemand.

Afdeling Oncologie van Gelre Apeldoorn heeft onderzoek gedaan naar begeleiding van mantelzorgers door verpleegkundigen. Verpleegkundigen hebben een ondersteunende en signalerende rol in de begeleiding van mantelzorgers, zeker als mantelzorgers mogelijk overbelast raken. Patiënten en hun naasten kunnen dus ook bij hen terecht met vragen over ondersteuning bij mantelzorg. Mantelzorg vindt echter vooral plaats in de thuissituatie. Daarom kijkt de verpleging ook samen met de andere organisaties welke ondersteuning thuis het beste past.

Ook vrijwilliger worden bij het informatiepunt? Kijk op www.werkenbijgelre.nl.

Gepubliceerd in Gezondheid
maandag, 06 november 2017 19:48

Heuver vertrekt bij Gelre ziekenhuizen

Gerjan Heuver stopt eind dit jaar als bestuurder bij Gelre ziekenhuizen. Hij gaat zich toeleggen op onderzoek naar cultuuraspecten in relatie tot patiëntveiligheid en kwaliteit. Het onderzoek start in 2018 en wordt uitgevoerd in samenwerking met het lectoraat Verpleegkunde van Hogeschool Saxion en Gelre ziekenhuizen.

Heuver trad in 1997 in dienst als bestuurder van het Ziekenhuiscentrum Apeldoorn, toen nog een ziekenhuis met twee locaties (Lukas en Juliana). Twee jaar later fuseerde het ziekenhuis met het Zutphense Spittaal tot Gelre Ziekenhuizen. Gerjan Heuver brak tijdens zijn bestuursperiode veelvuldig een lans voor het verbeteren van patiëntveiligheid. "We moeten de zorg van morgen veiliger maken dan die vandaag is", was zijn adagium. Gelre nam vorige maand afscheid van Heuver met het symposium 'Op de bres voor patiëntveiligheid'. Tot eind dit jaar zal hij zijn werkzaamheden overdragen en afronden, daarna neemt Heuver formeel afscheid als bestuurder van Gelre.

Cultuur van veiligheid
In alle sectoren van de gezondheidszorg is veiligheid van groot belang. Voor alle BIG geregistreerde professionals neemt de aandacht voor patiëntveiligheid toe. De IGZ voert een steeds strikter beleid op dit gebied. Gedrag van medewerkers en andere cultuuraspecten blijken daarbij steevast een factor van doorslaggevend belang. Protocollen zijn er te over, de naleving in de praktijk blijkt evenwel ingewikkeld.

Crew resource management
Op dat aspect richt het onderzoek van Heuver en zijn team zich. Het team bevraagt verpleegkundigen en andere BIG professionals - in alle sectoren van de gezondheidszorg - op hun perceptie van patiëntveiligheid en zorgkwaliteit.  Een tweede lijn in het onderzoek brengt in kaart of er cultuurinterventies mogelijk zijn die ‘speaking up for patient safety’ bij verpleegkundigen (en andere BIG professionals) vergroten. Tot slot richt het onderzoek zich op de vraag in hoeverre zogenoemde Crew Resource Management technieken en methoden kunnen bijdragen aan het vergroten van een cultuur van patiëntveiligheid.

Gepubliceerd in Gezondheid

In oktober 2017 is Urologie bij Gelre ziekenhuizen gestart met de EMDA mitomycine blaasspoelingen. Dit is een nieuwe techniek voor de behandeling van oppervlakkige blaastumoren om te voorkomen dat blaaskanker terugkeert of een tumor zich verder ontwikkelt.

Effectief en veilig
De EMDA-techniek verbetert de effectiviteit van de medicatie die in de blaas wordt ingebracht. De behandeling is veilig en vrijwel niet belastend voor de patiënt.

Wat is EMDA?
EMDA staat voor: Electromotive Drug Administration, ook wel Iontoforese genoemd. EMDA  is gebaseerd op een techniek waarbij een bepaald medicijn door middel van een elektrisch spanningsveld dieper en in een hogere concentratie in het weefsel terechtkomt. Het verbetert de effectiviteit van de mitomycine die in de blaas wordt ingebracht. Hiermee is deze techniek een waardevolle aanvulling in het palet van behandelmogelijkheden van Gelre bij blaaskanker.


Waardig alternatief voor BCG immunoblaasspoelingen
BCG immunoblaasspoelingen zijn met name bij de intermediate en high risk blaaskanker patiënten effectiever dan mitomycine alleen. Momenteel is er echter overal in de wereld een tekort aan BCG. In Gelre kunnen ze patiënten met deze nieuwe EMDA techniek in combinatie met mitomycine een waardig alternatief aanbieden.

Voor meer informatie zie: www.emda.info

Gepubliceerd in Gezondheid
Op dinsdag 7 november aanstaande organiseert de Stomavereniging in samenwerking met de stomaverpleegkundigen van het Gelre Ziekenhuis Apeldoorn een lotgenoten bijeenkomst voor stomadragers en hun partners. Een producent van stomamaterialen en de medisch speciaalzaak geven hun medewerking aan deze bijeenkomst en zijn met een stand aanwezig.

U bent van harte welkom op dinsdag 7 november 2017 vanaf 13.00 uur in het Gelre Ziekenhuis, Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ Apeldoorn.

De bijeenkomst wordt om 13.30 uur geopend met een woord van welkom en een uitleg over de Stomavereniging door onze voorzitter Hr. C. de Man. Na de presentaties door de stomaverpleegkundige en een vrijwilliger van de Stomavereniging over “"Stoma en sport" is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Ook voor de partners/naaste van de stomadrager is er de mogelijkheid om in een kleine groep ervaringen te delen.

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Eventuele parkeerkosten zijn voor eigen rekening.

Deze bijeenkomst bijwonen?
U kunt zich opgeven vóór 6 november 2017 bij Rein Jansen via e-mail
Gepubliceerd in Gezondheid
Pagina 1 van 12

Willekeurige afbeelding

3b2d11b03be1f5a4b4010e22e1dadd23_M.jpg

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om het nieuws niet te missen