maandag 19 februari 2018 | Login
Gezondheid

Gezondheid (148)

Het belangrijkste wat er is dat is gezondheid zeggen ze wel eens. Ook binnen Apeldoorn zijn er diverse zaken op gebied van gezondheid te vinden.

Laatste Nieuws

Gelre ziekenhuizen blijven tropenartsen opleiden

vrijdag, 26 januari 2018 20:10 Geschreven door

Afgelopen weken is de opleiding Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) veelvuldig in het nieuws geweest. Ziekenhuizen die artsen opleiden tot tropenarts, hoeven niet op opleidingsgeld van het ministerie van VWS te rekenen. Dit maakte minister voor Medische Zorg, Bruno Bruins, deze week bekend. Doordat de overheid de opleiding niet wil financieren dreigt de opleiding te verdwijnen. Dit, terwijl voor een specialist in opleiding tot 140.000 euro per opleidingsplaats beschikbaar is. Tevens moet de AIGT in opleiding zijn/haar eigen opleiding bekostigen in tegenstelling tot artsen in opleiding tot specialist.

Gelre ziekenhuizen is, sinds jaar en dag, het ziekenhuis met de meeste opleidingsplekken voor Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde. Binnen de vakgebieden gynaecologie, chirurgie en kindergeneeskunde zijn er in totaal 9 AIGT’ers in opleiding. Dr. Paarlberg, gynaecoloog en opleider: "De Nederlandse opleiding tot AIGT is internationaal gerenommeerd. We zijn er trots op, dat in Gelre ziekenhuizen vanaf 1975 een paar honderd artsen in die richting opgeleid zijn. Het zou fijn zijn als de overheid ons hierin zou ondersteunen."

Van alle markten thuis
AIGT’ers worden breed opgeleid. In landen waar vaak slechts één arts is op 15.000 inwoners moet de AIGT van alle markten thuis zijn. De opleiding bestaat daarom uit een jaar chirurgie of kindergeneeskunde, een jaar gynaecologie en obstetrie en een cursus tropengeneeskunde van 3 maanden. De opleiding wordt afgerond met een buitenlandse stage van 6 maanden. In de opleiding zijn tevens diverse cursusdagen opgenomen waaronder de cursusdag KNO, die sinds vele jaren door oud-tropenartsen in het Gelre wordt georganiseerd.

Bestrijden van tropische ziekten
Inzet van AIGT’ers in tropische gebieden is van belang voor het bestrijden van tropische ziekten, faciliteren van noodhulp bij bijvoorbeeld natuurrampen en voor de ontwikkeling van lokale ziekenhuizen.
Daarnaast is hun kennis en ervaring toenemend nodig in eigen land. Met de toenemende stroom vluchtelingen en migranten en opwarming van de aarde neemt immers de frequentie van tropische ziektes in Nederland toe. Dr. Pot, oud-tropenarts en kinderarts: “Als ontwikkeld land is het – met de historie die we als Nederland hebben-  logisch om verantwoord om te gaan met kennis en kunde en mogelijkheden. Het opleiden van artsen voor noodlijdende omstandigheden buiten onze landsgrenzen is daarbij een logisch gevolg. Dat daarvoor facilitering moet zijn is daarmee gerechtvaardigd. Daarbij komt dat het hebben van enerzijds kennis en anderzijds ervaring bij dokters, in omstandigheden anders dan de onze, van meerwaarde is op diverse gebieden. Als dokter daar én hier breng je ervaring en een visie mee, waarbij begrip en inzicht zijn vergroot. Dit geeft een substantiële meerwaarde als dokter. Zowel daar als hier.“

Toename bijziendheid zorgelijk

maandag, 15 januari 2018 15:30 Geschreven door

Het aantal mensen dat last heeft van bijziendheid, ook wel myopie genoemd, neemt ernstig toe. Op dit moment komt het in Nederland zelfs twee keer zo vaak voor dan vijftig jaar geleden: één op de drie Nederlanders is bijziend. Een zorgelijke ontwikkeling, waarover wordt gesproken als een myopie epidemie. Zonder ingrijpen wordt bijziendheid de grootste veroorzaker van blindheid en slechtziendheid.

Kinderen en jongeren hoogste risico
Bijziendheid is de snelst groeiende oogafwijking ter wereld. Naar verwachting is in 2050 de helft van de wereldbevolking bijziend – vijf keer zoveel mensen dan in 2000. Ook in Nederland is myopie een groeiend probleem, vooral onder jonge mensen. Van alle zestigers is een kwart bijziend, bij veertigers is dit een derde en bij twintigers zelfs de helft. Hoewel dit wellicht onschuldig lijkt, is niets minder waar. Milde bijziendheid (-0.25 tot -3.00) verhoogt het risico op ooggezondheidsproblemen doorgaans niet. Een kind met een afwijking van -6.00 of hoger, heeft echter zo’n 33 procent kans om later ernstig slechtziend of blind te worden. Zij krijgen sneller staar en lopen een groter risico op netvliesloslating, Daarnaast is het risico op glaucoom, dat tot uitval van het gezichtsveld leidt, tot wel 7 keer hoger bij matige (-3.25 tot -6.00) en hoge bijziendheid (meer dan -6.00).

Smartphones grote veroorzaker
De oorzaak van myopie is complex. Volgens Wilko Richter, optiekpartner bij Specsavers Apeldoorn, ontstaat de afwijking in de jeugd: “Erfelijkheid speelt een rol, maar het ontwikkelen van bijziendheid begint al in de jonge jaren, met een piek tussen dertien en vijftien jaar. Leefstijlfactoren in deze fase, zoals weinig buiten spelen en veel bezigheden waarbij kinderen kijken naar een punt dichtbij de ogen – zoals lezen op een boek, smartphone of tablet – zijn belangrijke risicofactoren.”

Risico verlagen: begin vroeg
Bijziendheid volledig voorkomen is onmogelijk, het risico verlagen kan wél. Kinderen minder lang op schermen laten kijken en vaker naar buiten sturen, is een stap in de goede richting: “Wanneer kinderen elke dag een uurtje extra buitenspelen kan de kans op het ontwikkelen van bijziendheid al significant afnemen”, aldus Richter. “Tevens helpt het om minimaal 30 centimeter afstand te houden van je boek of beeldscherm. Dit geldt ook voor volwassenen.” Naast deze methoden wordt de nachtlens (Ortho-K-Lens) gezien als een van de effectiefste manieren om bijziendheid onder controle te houden. Door ‘s nachts deze lenzen te dragen, ziet men overdag scherp zonder ze te dragen. Een andere methode is door gebruik van Atropine oogdruppels. Deze druppels zouden bijziendheid met wel 77 procent kunnen tegenhouden, mits er zo jong mogelijk mee gestart wordt. “Vergeet ook niet eens in de twee jaar de ogen te laten controleren. Hoe eerder de bijwerkingen van bijziendheid worden ontdekt, hoe langer de gevolgen vaak uitgesteld kunnen worden”.

Banenmarkt voor verpleegkundigen bij Gelre ziekenhuizen

donderdag, 04 januari 2018 20:35 Geschreven door

Op zaterdag 13 januari 2018 houdt Gelre ziekenhuizen van 11.00 tot 15.00 uur een banenmarkt voor verpleegkundigen. Deze vindt plaats in de centrale hal bij Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn. Via de banenmarkt wil het ziekenhuis in contact te komen met verpleegkundigen voor het invullen van verpleegkundige vacatures voor zowel de flexpool als vaste functies.  

Een eigen uitzendbureau
Matchpoint, het interne uitzendbureau van Gelre, heeft ongeveer 200 medewerkers in haar pool. Redenen waarom mensen voor het werken binnen een flexpool kiezen, zijn zeer uitlopend. Zo zijn er mensen die werk en zorg voor het gezin het best kunnen combineren als ze zelf de regie hebben over hun werktijden en werkdagen. Anderen zien de flexpool als een mooie mogelijkheid om kennis te maken met verschillende afdelingen binnen Gelre. Zo ontdekken ze welk specialisme bij hen past.

 

Van flex naar vast

Omdat veel medewerkers er de voorkeur aan geven om uiteindelijk door te stromen naar een vaste baan op een afdeling, is Gelre eigenlijk altijd op zoek naar nieuwe collega’s. Mensen die al werk- of stage ervaring hebben in het ziekenhuis zijn na een korte inwerkperiode vaak snel inzetbaar. Wanneer deze werkervaring ontbreekt, kijken we of er mogelijk toch een match is en we iemand met een inwerktraject op maat alsnog kunnen inzetten. 

 

Meer informatie

Op 13 januari kunnen geïnteresseerden binnen lopen voor informatie over actuele vacatures en in gesprek gaan met een verpleegkundige of een medewerker van Matchpoint of Recruitment.

Campagne VWS geeft antwoord op zorgvragen in Gelre ziekenhuizen

donderdag, 30 november 2017 19:32 Geschreven door

Valt een bezoek aan de dokter wel of niet onder het eigen risico? Wie kan mij helpen om sneller behandeld te worden? En hoe zit het precies met de zorgtoeslag? Veel Nederlanders weten het antwoord op deze vragen niet. Om hier verandering in te brengen is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de campagne Ik-regel-mijn-zorg-goed gestart.

Een informatieteam van VWS bezoekt vele plaatsen in het land in om allerlei vragen te beantwoorden over de zorg. Op woensdag 6 en maandag 18 december zijn zij met de informatiestand aanwezig in de centrale hal van zowel Gelre Apeldoorn als Gelre Zutphen tussen 9.30-16.30 uur.

Ik regel mijn zorg goed
Het ministerie van VWS informeert Nederlanders elk jaar over veranderingen rondom de zorgverzekering met een campagne. Mensen worden aangespoord bewust te kijken naar hun eigen zorgsituatie en te controleren of hun zorgverzekering hier wel goed bij past. Het informatieteam geeft ook uitleg over waar je op moet letten bij overstappen van zorgverzekeraar en wat het verschil is tussen een restitutie- of naturapolis. De campagne richt zich op iedereen van 18 jaar en ouder en daarnaast ook specifiek op mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

De campagne omvat naast het voorlichtingsteam ook radiospots, animaties, een quiz en een informatieve website: www.ikregelmijnzorggoed.nl.

Onder behandeling in Gelre ziekenhuizen? Kijk ook op: https://www.gelreziekenhuizen.nl/rekening.

 

populair Nieuws

Gelre ziekenhuizen, Zorggroep Apeldoorn en omstreken, thuiszorgorganisatie Vérian en onderwijsorganisaties…
Het Ouden Huis zet stappen om zich ook in Apeldoorn…
Het aantal mensen dat last heeft van bijziendheid, ook wel…
Afgelopen weken is de opleiding Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde…

Knuffelberen verkoop voor KIKA in Gelre ziekenhuizen

dinsdag, 21 november 2017 13:42 Geschreven door

De Stichting Kinderen Kankervrij (KIKA) heeft als doel om geld in te zamelen voor onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker.

Op dinsdag 28 november 2017 verkopen twee vrijwilligers van KIKA en Gelre ziekenhuizen knuffelberen in de centrale hal van Gelre Apeldoorn. Op maandag 11 december doen zij dit ook in Gelre Zutphen. Op beide dagen tussen 10.00 en 16.30 uur. De grote beren zijn verkrijgbaar in 7 kleuren en kosten € 7,95 per stuk, de kleinere beren in 5 verschillende kleuren zijn € 5,95. De helft van de opbrengst wordt gebruikt voor onderzoek naar kinderkanker.

KiKa heeft als doel het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting. Momenteel vinden de onderzoeken plaats in 7 verschillende academische ziekenhuizen.

In februari 2016 werd gestart met de bouw van het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. De start van de bouw is een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van kinderoncologie. Binnen dit centrum worden hoog complexe zorg en het onderzoek naar kinderoncologie in Nederland geconcentreerd.

Het Prinses Maxima Centrum zal in het voorjaar 2018 officieel worden geopend, het geeft zorg aan kinderen met kanker én doet wetenschappelijk onderzoek naar alle vormen van kinderkanker. Met als missie: ieder kind met kanker genezen, met een optimale kwaliteit van leven.

Meer informatie over KIKA is te vinden op de website www.kika.nl.

Antibiotica Brigade biedt informatie in Gelre ziekenhuizen

woensdag, 15 november 2017 19:42 Geschreven door

Wereldwijd is resistentie van bacteriën tegen antibiotica een groot probleem bij de behandeling van infectieziekten. Gelre ziekenhuizen besteedt op museale wijze aandacht aan dit onderwerp. De Antibiotica Brigade is op dinsdag 21 november aanwezig in de centrale hal van Gelre Apeldoorn en op donderdag 23 november in de centrale hal van Gelre Zutphen en biedt informatie tussen 9.00 en 16.30 uur. Iedereen is van harte welkom om alles te weten te komen over antibiotica.

Wat is de Antibiotica Brigade?
De Antibiotica Brigade is een rondreizende tentoonstelling van het Museum Boerhaave in Leiden. In een omgebouwde Piaggio Ape leren bezoekers alles over antibiotica, antibioticaresistentie en verstandig antibiotica gebruik. De tentoonstelling is een initiatief van de KNMP, Museum Boerhaave en de Stichting Farmaceutisch Erfgoed, en is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De multimediale presentatie belicht de geschiedenis van de antibiotica; van de ontdekking van bacteriën in 1666 tot de campagne tegen resistentie in 2016 en 2017.
Wat zijn antibiotica, waarom gebruiken we het en wanneer moeten we het juist niet gebruiken? Wat is het gevaar als bacteriën resistent worden tegen antibiotica? Hoe zijn antibiotica ontwikkeld en hoe ontstaat resistentie? De voorlichters van de Antibiotica Brigade kunnen hier alles over vertellen. En in de Antibioticacar kunnen bezoekers o.a. een filmpje bekijken hoe apothekers antibiotica-resistentie helpen voorkomen en hun hand scannen op resistente bacteriën.

Wanneer zijn antibiotica nodig?
Bij ontstekingen die door bacteriën worden veroorzaakt kan een arts antibiotica voorschrijven. Antibiotica maken deze bacteriën dood of voorkomen dat er nog meer bacteriën komen. Als een lichaam van een patiënt zelf sterk genoeg is om de ziekmakende bacteriën uit te schakelen, zijn antibiotica niet nodig.

Verder helpen antibiotica niet als een infectie door iets anders dan een bacterie is veroorzaakt zoals een virus of een schimmel. Een arts schrijft alleen antibiotica voor bij bacteriële infecties zoals longontsteking en als een patiënt niet op eigen kracht kan genezen. Veelvuldig antibioticagebruik heeft een groot nadeel: bacteriën worden ongevoelig voor de werking van een of meerdere antibioticasoorten. Dit heet antibiotica-resistentie. Infecties zijn dan moeilijk te behandelen.

Gelre Apeldoorn opent informatiepunt voor mantelzorgers

donderdag, 09 november 2017 16:48 Geschreven door

De ‘Dag van de Mantelzorg’ is voor Gelre ziekenhuizen mede aanleiding om vanaf woensdag 8 november te starten met een informatiepunt mantelzorg in de centrale hal van Gelre Apeldoorn. Vrijwilligers bemensen dit informatiepunt voortaan wekelijks op woensdag van 13.30 tot 16.00 uur. Mantelzorgers kunnen hier met hun verhaal terecht, vragen stellen en vrijblijvend informatie krijgen over de diverse mantelzorgorganisaties, waaronder de Kap (Stedelijk Knooppunt Mantelzorg). De vrijwilligers zijn hiervoor ook getraind door de Kap.

Op vrijdag 10 November, de Dag van de Mantelzorg, is het informatiepunt eenmalig ook op vrijdagmiddag open. Kortom: Mantelzorg, dat doe je samen en verdient onze aandacht!

Mantelzorgondersteuning
Mantelzorg is langdurig, onbetaald, zorgen voor iemand die hulpbehoevend, gehandicapt of (chronisch) ziek is en met wie u een persoonlijke relatie heeft, bijvoorbeeld een partner, kind, ouder of vriend(in). De zorg kan heel divers zijn.

Als criterium geldt: zorg die gemiddeld meer dan 8 uur per week verleend wordt en langer dan drie maanden duurt. Een mantelzorger is niet hetzelfde als een vrijwilliger. Mantelzorgers hebben niet voor hun zorgtaak gekozen, het is hen overkomen; kunnen niet zomaar hun taak beëindigen; hebben een emotionele band met de verzorgde, en zorgen vaak 24 uur per dag voor iemand.

Afdeling Oncologie van Gelre Apeldoorn heeft onderzoek gedaan naar begeleiding van mantelzorgers door verpleegkundigen. Verpleegkundigen hebben een ondersteunende en signalerende rol in de begeleiding van mantelzorgers, zeker als mantelzorgers mogelijk overbelast raken. Patiënten en hun naasten kunnen dus ook bij hen terecht met vragen over ondersteuning bij mantelzorg. Mantelzorg vindt echter vooral plaats in de thuissituatie. Daarom kijkt de verpleging ook samen met de andere organisaties welke ondersteuning thuis het beste past.

Ook vrijwilliger worden bij het informatiepunt? Kijk op www.werkenbijgelre.nl.

Voorlichtingsbijeenkomsten zorgverzekering in ons honk

dinsdag, 07 november 2017 21:33 Geschreven door

Welke zorgverzekering past het best bij mij? Hoe weet ik dat ik genoeg verzeker, maar niet te veel betaal? Samen met Be-Insured organiseert Zuid Doet Samen dit najaar een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten over zorgverzekeringen om u te helpen die vragen te beantwoorden.

Daarbij krijgt u algemene informatie, maar kunt u ook vragen stellen over uw persoonlijke situatie. De bijeenkomsten zijn in Ons Honk (Sperwerlaan 18). Het gaat om de volgende bijeenkomsten: 

Dinsdagavond 28 november. Inloop 18:30, bijeenkomst 19:00 tot 21:00 uur.
Donderdagmiddag 30 november. Inloop 13:30, bijeenkomst 14:00 tot 16:00 uur

Willekeurige afbeelding

20f0067a63a15230d4ad2c5b0250105f_L.jpg

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om het nieuws niet te missen