Apeldoorn Actueel

Apeldoorn Actueel

In veel Gelderse gemeenten heerst discussie rondom diftar: een variabele afvalstoffenheffing. Inwoners van de gemeenten die diftar hanteren, blijken echter aanzienlijk minder huishoudelijk afval te produceren dan het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit onderzoek van Afvalcontainershop.nl, waarbij de meest recente afvalcijfers van Nederlandse gemeenten op basis van de methode voor het innen van de heffing met elkaar zijn vergeleken.

Ruim veertig procent van de Nederlandse gemeenten hanteert in 2018 ‘diftar’: een variabele afvalstoffenheffing, die afhangt van de hoeveelheid restafval die een inwoner produceert. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de gemiddelde hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner bij deze gemeenten 42,4% lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Ook de totale hoeveelheid huishoudelijk afval blijkt in deze gemeenten gemiddeld 10,6% lager te liggen dan het landelijk gemiddelde.

Verder blijkt dat inwoners van gemeenten die diftar hanteren afval een stuk beter scheiden. Zo zamelen deze gemeenten op jaarbasis gemiddeld 13,6% meer oud papier en karton en 9,8% meer glas in.

Direct effect
Uit de meest actuele afvalcijfers van het CBS (2016), blijkt ook dat inwoners van de tien gemeenten die in dat jaar overstapten naar diftar in het eerste jaar direct 40,8% minder huishoudelijk restafval en 8,8% minder totaal huishoudelijk afval produceerden. Landelijk gemiddeld nam de hoeveelheid restafval slechts met 6,5% af en nam de totale hoeveelheid huishoudelijk afval juist met 0,1% toe.

Diftar-methoden
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de diftar-methode waarbij de kosten afhangen van de hoeveelheid afval én het aantal ledigingen, zorgt voor de grootste afname in de totale hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner. De methode waarbij inwoners per afvalzak betalen leidt tot de laagste hoeveelheid restafval per inwoner, maar heeft het effect kleinste effect op de totale hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner.

De volledige resultaten van het onderzoek, inclusief interactieve kaart met de heffingswijze per gemeente, zijn te vinden op: https://www.afvalcontainershop.nl/diftar-onderzoek

Op donderdagmiddag 7 juni is er een vacaturecafé in Ons Honk! Die middag kunt u als werkzoekende contact maken met werkgevers die op zoek zijn naar personeel. Het doel is om in een informele setting werkzoekenden en werkgevers met elkaar te matchen.

Naast de directe matching tussen werkgevers met vacatures en werkzoekenden wordt er in het Vacaturecafé ook een aantal workshops gegeven. Denk hierbij aan cv-check, talentscan, kleding en kleuradvies bij sollicitatie en ‘leren solliciteren’.

Kortom, bent u op zoek naar werk, kom dan donderdag 7 juni tussen 13:30 en 16:00 naar buurthuis Ons Honk (Sperwerlaan 18)! Deelname (inclusief koffie/thee) is gratis. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Aart Meiling van Zuid Doet Samen via of 06 – 8355 1251.

Technofeest Ellipsis viert op 26 mei het één-jarig bestaan in de popzaal van Gigant. In het verleden vond het feest plaats in het café van Gigant, maar vanwege de vele enthousiaste bezoekers is het feest doorgestoomd naar de grotere popzaal. Op het programma voor dit feest staan Ghost In The Machine, Noneoftheabove, Mango Soundsystem en LSZL. Het feest duurt van 23:00 tot 04:00. Tickets kosten in de voorverkoop €10,00 en zijn te koop via www.gigant.nl. Aan de deur kost een ticket €12,50. 

Ghost in The Machine
Het Ghost in the Machine project van Frank Nitzinsky en Nils van Lingen begon als niet veel meer dan een naam die gebruikt werd voor het draaien van incidentele oldschool en acid sets. Hun unieke kijk op techno en hun vlijmscherpe skills als producers leverde al snel support op van enkele van de grootste namen uit de hardere hoeken van de techno, wat uiteindelijk uitmondde in een contract bij Perc Trax en dikke boekingen zoals bij Defqon.1, By The Creek, Intercell en Club Basis.

Nonoftheabove
Noneoftheabove is inmiddels een vaste naam aan het worden op Verknipt Festival, je vindt ze regelmatig terug in Club Basis en Soenda is ook geen onbekend terrein voor ze. Met een flink arsenaal aan eigen producties op verschillende labels kun je wel stellen dat ze hun eigen unieke stijl hebben gecreëerd.

woensdag, 23 mei 2018 19:11

Yuan Gong: door beweging tot rust komen

In ontmoetingsplek De Matenhof worden sinds april lessen ‘Yuan Gong’ aangeboden. Dit is een Chinese beweegmethode die zich richt op het ‘naar binnen brengen van de aandacht’.

Tijdens de les worden rustige beweegoefeningen gedaan, zowel staand als zittend. U hoeft hiervoor niet lenig te zijn, de oefeningen zijn geschikt voor iedereen. Vooral mensen met spier-, gewrichtsklachten en/of moeite met ontspannen kunnen veel baat hebben bij Yuan Gong. De oefeningen zorgen ervoor dat u beter tot rust kunt komen, maar ook dat de spieren en gewrichten versoepelen en sterker worden.

Yuan Gong laat zich lastig in woorden uitdrukken, beter is om het gewoon eens te ervaren. De lessen worden wekelijks gegeven op donderdagochtend van 09:30 tot 11:00 uur. De laatste les voor de zomer wordt gegeven op donderdag 28 juni. Tijdens de schoolvakanties is er geen les. De eerste proefles is gratis, daarna betaalt u € 5,65 per les. Locatie: Ontmoetingplek De Matenhof, Warenargaarde 775, Apeldoorn.

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met de docent van Stimenz, Ina van Smaalen. Dit kan telefonisch via 0575-442826 of per e-mail via . U kunt ook kijken op de website www.Qi-Rising.com.

dinsdag, 22 mei 2018 19:34

Workshop voor aanstaande brugklassers

Op zaterdag 9 juni en zaterdag 23 juni organiseert Accres speciaal voor leerlingen uit groep 8 een workshop die hen voorbereid op de overgang naar de middelbare school. In deze workshop gaat het over weerbaar zijn, het maken van keuzes, nee-zeggen, groepsrollen en (digi)pesten.

Voor veel kinderen is de overstap van de basisschool naar de middelbare school best spannend. Een nieuwe omgeving waarin je niet de oudste, maar de jongste bent. De workshop Ready 2B brugklasser helpt aanstaande brugklassers steviger in hun schoenen te staan en zelfverzekerd te starten aan deze nieuwe uitdaging. In een 3 uur durende workshop komen onderwerpen aan bod zoals het maken van keuzes, houding en uitstraling, groepsrollen, jezelf presenteren, nee-zeggen en anderen aanspreken op gedrag.

De workshop Ready 2B brugklasser wordt op twee momenten gegeven in Sportcentrum Matenpark. Zaterdag 9 juni van 9.30 tot 12.30 uur en op zaterdag 23 juni van 13.30 tot 16.30 uur. Voor meer informatie en aanmelden voor een van deze workshops kijk op: Sportstimuleringapeldoorn.nl/ready2b
donderdag, 17 mei 2018 19:31

Wetenschappelijk symposium in Apenheul

De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) organiseert op woensdag 30 mei een wetenschappelijk symposium in congreslocatie De St@art in Apenheul. Het symposium ‘Dierentuin en Wetenschap’ wordt voor de derde keer georganiseerd. Centraal staat de samenwerking tussen dierentuinen en universiteiten. Voor het eerst worden er onderzoeken naar bezoekersgedrag gepresenteerd, waarmee de NVD-dierentuinen aandacht geven aan hun maatschappelijke bijdrage als het gaat om educatie en natuurbehoud. Tweede Kamerlid Arne Weverling (VVD), die dierwelzijn in zijn portefeuille heeft, opent het symposium.

Maatschappelijke rol van dierentuinen
Educatie en natuurbehoud zijn belangrijke onderwerpen voor NVD-dierentuinen. Jaarlijks trekken de NVD-dierentuinen samen meer dan 10 miljoen bezoekers. Door hen in contact te brengen met dieren en natuur, willen NVD-dierentuinen liefde, respect en zorg voor de natuur bij bezoekers ontwikkelen. Uiteindelijk hopen zij duurzaam gedrag bij hun gasten te stimuleren.

Tijdens het symposium worden er onderzoeken gepresenteerd over dierwelzijn en –gedrag. Nieuw op het programma zijn presentaties over onderzoeken naar ervaringen en gedrag van bezoekers. Deze gaan bijvoorbeeld over de betrokkenheid van abonnementhouders bij dierentuinen, de betrokkenheid van jongeren bij biodiversiteit en duurzaam gedrag onder dierentuinbezoekers. De onderzoeken leveren NVD-dierentuinen waardevolle informatie op over het bereiken van de maatschappelijke doelen die zij voor ogen hebben.

Samenwerking met universiteiten
NVD-dierentuinen werken al jaren actief samen met universiteiten. De studenten en onderzoekers gaan in de dierentuinen aan de slag met onderzoeksvragen die spelen. Een win-win situatie: de resultaten leveren de NVD-dierentuinen inzicht op als het gaat om dierwelzijn, diergedrag en het verbeteren van bezoekerservaringen. Voor studenten en onderzoekers leveren dierentuinen op hun beurt een schat aan informatie op over deze onderwerpen.

Het volledige programma en meer informatie over de aanmeldprocedure is te vinden op: https://www.nvddierentuinen.nl/nvd/symposia/nvd-symposium-programma-2018/

donderdag, 17 mei 2018 19:23

Brede zorgopleiding van start

In september gaat het eerste brede opleidingstraject van start dat tot stand is gekomen door het Zorgplatform Apeldoorn. Dit Zorgplatform bestaat uit diverse zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en de gemeente Apeldoorn, ondersteund door het platform leren en werken.

Zij werken sinds begin dit jaar intensief samen om het tekort aan breed opgeleide zorgverleners op te lossen en kansen te bieden aan geïnteresseerden in zorg en welzijn. Op 5 juni organiseren zij een informatiemiddag in het Stadhuis voor mensen die interesse hebben in een opleiding en baan in de zorg.

De deelnemende zorginstellingen en zorgopleidingen zorgen ervoor dat leerlingen in verschillende zorginstellingen (cure, care en ook het maatschappelijk domein) hun praktijkopleiding krijgen. De opleiding zelf zal ook praktijk gestuurd en vraaggericht zijn. Dit betekent dat de leerling regie heeft op wat hij/zij nodig heeft qua leer- en praktijkervaring om een brede professional te worden. Op die manier komen er meer zorgverleners op de arbeidsmarkt die breed in de regio ingezet kunnen worden.

Leren in carrousel vorm

De partijen die meedoen hebben ieder een aantal leerplekken beschikbaar gesteld, zowel op MBO als HBO niveau. De leerling die in dienst komt bij een werkgever, gaat tijdens de opleiding in ieder geval één periode praktijkervaring opdoen bij een andere deelnemende organisatie. De praktijkplekken zijn beschikbaar op alle terreinen van zorg, zoals langdurige zorg, ouderenzorg, thuiszorg en maatschappelijke zorg.

Voorafgaand aan de opleiding doorloopt de leerling een oriëntatieperiode van een maand om een goede opleidingskeuze te kunnen maken. De leerling bepaalt zelf de route, in overleg met de begeleiders op de werkvloer en het onderwijs.

Werkgeverschap

Leerlingen die in het kader van het project Verbrede Leerpaden bij een andere organisatie praktijkervaring opdoen dan de eigen werkgever waar het dienstverband bestaat, blijven in dienst bij de eigen werkgever. Het uitwisselen van studenten gebeurd dus met behoud van volledig werkgeverschap. 

Instroom

Het project Verbrede Leerpaden is bedoeld voor iedereen die interesse heeft om te werken in zorg en welzijn. Dit kan vanuit een bestaande baan bij een andere werkgever, vanuit een uitkeringssituatie, maar ook bijvoorbeeld binnen de eigen zorgorganisatie. 

Informatiemarkt

Dinsdag 5 juni is er een informatiemarkt in het stadhuis in Apeldoorn. Meer informatie

De deuren van het Boschbad in Apeldoorn zijn vanaf 29 april geopend. Dit jaar is het grootste openluchtbad van Nederland zeven dagen per week geopend, ongeacht de weersomstandigheden. De abonnementenverkoop is gestegen en met de mooie dagen van begin mei hebben al veel bezoekers genoten in en om het zwembad.

De nieuwe openingstijden zorgen voor veel positieve reacties bij de gasten. Voor vertrek hoeft er nu niet eerst naar de thermometer gekeken te worden, het is elke dag mogelijk om bijvoorbeeld banen te trekken in de buitenlucht.

Nieuwe vloer
In de winterperiode zijn er veel vernieuwingen doorgevoerd in het Boschbad. Er is een nieuwe vloer in het recreatiebad gelegd. Maar liefst dertig vrachtwagens vol met beton waren hiervoor nodig. Daarnaast is er een nieuwe installatie geïnstalleerd om het water te verwarmen. Met deze nieuwe warmtepompen wordt het bad verwarmd zonder gas, hiermee maakt het Boschbad een verduurzamingsslag en investeert in milieuvriendelijke oplossingen.

Abonnementen
Tijdens de voorverkoop zijn er meer abonnementen verkocht dan in het hele zomerseizoen 2017. Dit is een stijging van 20%. Er loopt nog een aantrekkelijke actie om voordelig een abonnement voor het Boschbad aan te schaffen, de Vriendenkorting. Als een vriend of vriendin al een Boschbadabonnement heeft kan hij/zij kortingsvouchers van €15 weggeven aan vrienden.

Mooi weer!
Afgelopen week hebben we erg genoten van het mooie weer, dit resulteert ook in veel bezoek voor het Boschbad. De eerste topdag (meer dan 3200 bezoekers) is daarmee ook al geweest. Het Boschbad is na de vliegende start klaar om deze zomer nog meer gasten te verwelkomen!

De Diamond ThemePark Awards zijn een erkenning naar dierentuinen en pretparken toe, van enerzijds een samengestelde vakjury en anderzijds de reguliere bezoeker. Het worden ook wel de Benelux oscars voor dierentuinen en pretparken in Europa genoemd. Ruim 35.000 personen brachten in de afgelopen maanden hun stem uit. Het Apeldoornse Kinderpretpark Julianatoren is uitgeroepen tot “Beste Kinderpark van Nederland”.

Diamond ThemePark Awards
Volgens Patrick Joossens, mede-initiatiefnemer van de Diamond ThemePark Awards, is het als pretparkfan enorm genieten wanneer je met je kinderen een pretpark kunt bezoeken. “In Julianatoren is het alvast genieten geblazen voor de kinderen: er zijn niet alleen bijzonder veel attracties waarop zij zich kunnen uitleven, ook het show- en entertainment aanbod is fantastisch voor de kids”. Met deze lovende woorden nam de marketing afdeling van kinderpretpark Julianatoren deze speciale award in ontvangst.

De gemeenten Brummen, Voorst, Heerde, Epe en Apeldoorn zijn verrast door het nieuws dat Vérian Care & Clean, die huishoudelijke hulp levert, surseance van betaling heeft aangevraagd en gekregen.

Er is een  bewindvoerder benoemd door de rechtbank, die samen met de bestuurder en de directie de leiding heeft gekregen over Vérian Care & Clean BV. De gemeenten hebben nauw contact met de directie en de bewindvoerder. Doel van dit contact is continuïteit van ondersteuning en werk.

In tegenstelling tot in Apeldoorn is Vérian in de gemeenten Brummen, Voorst, Heerde en Epe een aanbieder die veel cliënten voorziet van huishoudelijke hulp. De colleges van deze gemeenten voelen zich niet alleen betrokken bij de ontstane situatie maar maken zich ook zorgen over de eventuele gevolgen voor de ruim 1200 cliënten en de 299 medewerkers.

Pagina 1 van 745

Willekeurige afbeelding

2e90a44b6b5b29aa1ce8db42de3275b0_S.jpg

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om het nieuws niet te missen