maandag, december 4Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Apeldoornse peuters en kleuters bewegen met Nijntje

Foto: Gemeente Apeldoorn

Bewegen is belangrijk. De basis voor goede motorische (lichamelijke) ontwikkeling wordt al in de eerste zes maanden gelegd. Al op vierjarige leeftijd is duidelijk te zien dat kinderen die minder motorisch vaardig zijn, minder bewegen. Daarom zet gemeente Apeldoorn in op het thema ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’. Dit doet gemeente Apeldoorn door initiatieven van maatschappelijke organisaties te ondersteunen, zoals bewegen met Nijntje.

Spelen en Bewegen met Nijntje
Bewegen met Nijntje is een beweegprogramma voor kinderen van 2 tot en met 5 jaar. Aan de hand van spelvormen kunnen peuters en kleuters naar hartenlust balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien, vangen, gooien en schoppen. Alle essentiële basisvormen van bewegen. De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) heeft het beweegprogramma samengesteld.

Het programma wordt al op verschillende plekken in Apeldoorn ingezet waaronder de gymnastiekverenigingen. Nu gaan de VVE peuterspeelzalen hier ook mee aan de slag. Gemeente Apeldoorn ondersteunt dit door onder andere de aanschaf van materialen en het opleiden van de medewerkers.

Bewegen op VVE Peuterspeelzalen
Een VVE peuterspeelzaal biedt voor- en vroegschoolse educatie. In Apeldoorn zijn 17 VVE peuterspeelzalen, ondergebracht bij Doomijn Kinderopvang, Smallsteps Partou en KOOS. Naast het leren van taal gaat bewegen nu ook een belangrijk onderdeel uitmaken van de dag met ‘bewegen met Nijntje’. De VVE coaches zijn erg blij met deze ontwikkeling. Gemeente Apeldoorn hoopt dit nog verder uit te kunnen breiden bij meer kinderopvangorganisaties.

Betrokkenheid ouders
Ouderbetrokkenheid is een belangrijk onderdeel van het programma. Want naast bewegen op de peuterspeelzaal, is ook bewegen thuis erg belangrijk. De ouders worden daarom betrokken door middel van nieuwsbrieven, social media kanalen en kijklessen. En de ouders merken ook echt verbetering bij hun kinderen. Zo zegt een moeder: “Ik was voor de beweeglessen altijd erg bang als mijn zoontje in de speeltuin speelde. Deze angst droeg ik op hem over. Sinds de lessen krijgt hij meer vertrouwen in zichzelf en zie ik ook dat hij het kan. En ik zie nu ook dat hij het zelf wel aangeeft als hij iets niet kan. Wij zijn heel blij met de lessen!”

Spelen en bewegen bij sportverenigingen
De gemeente Apeldoorn is erg blij met het beweegprogramma op VVE’s. Om nog meer peuters en kleuters te laten bewegen bieden onder andere de gymnastiekverenigingen NTK, NOVITAS en KDO het beweegprogramma aan. De lessen bij de verenigingen staat open voor alle peuters en kleuters. Bent u op zoek naar een leuke beweegactiviteit voor uw peuter of kleuter en wilt u weten waar het bij u in de buurt gegeven wordt, kijk op de pagina Nijntje beweegdiploma.

Wethouder Stukker is blij met de aandacht voor bewegen
“Wat gaaf om te zien dat we samen met de KNGU, de VVE peuterspeelzalen en de sportverenigingen dit hebben gerealiseerd,” zegt wethouder Nathan Stukker. “Bewegen is belangrijk, daar moet je al jong mee beginnen. Met de materialen, borging in beleid en getrainde medewerkers gaat dat een stuk makkelijker!”