woensdag, april 17Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Apeldoorn start met recyclen van luiers

Foto: freepik

Circulus-Berkel start samen met de gemeente Apeldoorn een onderzoek om luiers te recyclen.Elk jaar gooien inwoners van de gemeente Apeldoorn zo’n 1800 ton luiers en incontinentiemateriaal bij het afval. Dat zijn meer dan 4,5 miljoen stuks. Bijna de helft hiervan wordt ingezameld in speciale luiercontainers, de rest verdwijnt bij het restafval.

Tot nu toe kwamen de luiers en incontinentiemateriaal altijd in de verbrandingsovens terecht. Circulus-Berkel start samen met de gemeente Apeldoorn een onderzoek om luiers te recyclen. Van afval naar grondstof, want in de circulaire samenleving kijken we anders aan tegen producten en afvalstromen. Dit draagt bij aan de doelen van de gemeente om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. En een schoner, gezonder en groener Apeldoorn.

Luier wordt slibkoek en slurry
Circulus-Berkel verzorgt de afvalinzameling in Apeldoorn. Samen met afvalinzamelaars in andere steden heeft Circulus-Berkel 1200 ton verwerkingscapaciteit voor luiers en incontinentiemateriaal ingekocht bij ARN in Nijmegen. Apeldoorn mag hiervan 800 ton gebruiken. Dit is de hoeveelheid luiers die we jaarlijks via luiercontainers inzamelen.

Het recyclen van luiers en incontinentiemateriaal is een lastig proces. Het materiaal wordt in een hogedrukvat met hoge temperaturen gescheiden in kunststof en slurry. Deze slurry wordt omgezet in biogas en slibkoek. Uit de slibkoek wordt bio-granulaat en ammoniumsulfaat gehaald. Biogas en bio-granulaat worden gebruikt om elektriciteit op te wekken, ammoniumsulfaat kan als meststof worden gebruikt. Afval wordt zo een grondstof of een nieuw product.

Wat verandert er voor inwoners?
Omdat de luiers nu niet meer verbrand worden, gelden strengere eisen voor de inzameling. Het afval moet voortaan in doorzichtige zakken in de luiercontainer gegooid worden. Ook mogen bepaalde voorwerpen, zoals latex handschoenen, niet meer in de luiercontainer. De inwoners die de luiercontainers gebruiken, krijgen van Circulus-Berkel een brief met meer informatie.