woensdag, juni 12Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Accres gaat haar commerciële ZERO55-activiteiten verkopen

Foto: Accres

Accres heeft een intentieovereenkomst voor de verkoop van ZERO55 Enschede getekend met Funzone. Ook de onderhandeling over de verkoop van ZERO55 Apeldoorn aan BHT bv bevindt zich in een vergevorderd stadium. Zodoende gaat Accres zich weer volledig concentreren op haar oorspronkelijke, publieke opdracht: het aantoonbaar bijdragen aan een gezonde en gelukkige samenleving met het beheer en exploitatie van maatschappelijk vastgoed, waaronder de zwembaden in Apeldoorn, stadspark Berg & Bos en sport- en trainingshallen. Accres is al bijna 25 jaar een vaste partner van de gemeente Apeldoorn bij de uitvoering van haar publieke taken. De samenwerking wordt gezien als schoolvoorbeeld voor privatisering van publieke taken, een werkwijze die tientallen gemeenten in Nederland hebben gevolgd.

De voorgenomen verkoop van de beide ZERO55-activiteiten betreft de exploitatie inclusief inventaris, goodwill en overgang van personeel en contractafspraken met leveranciers en klanten. Bij ZERO55 Apeldoorn betreft het ook de verkoop van het vastgoed en de grond. Het afstoten van de ZERO55 activiteiten, waaronder een e-kartbaan, lasergaming en bowling, vindt plaats in overleg met de gemeente Apeldoorn, de aandeelhouder van Accres. Accres heeft beide ZERO55 bv’s volledig zelfstandig ontwikkeld. Daarom heeft de verkoop van de ZERO55-activiteiten voor een marktconforme prijs geen impact op de balans van de gemeente Apeldoorn.

In 2011 kreeg Accres de opdracht van de gemeenteraad van Apeldoorn om meer te ondernemen en de opbrengst van commerciële activiteiten te gebruiken voor het beheer en de exploitatie van maatschappelijke activiteiten. Uit die wens is de business case van ZERO55 voortgekomen, die door twee externe adviseurs als commercieel haalbaar en gezond is beoordeeld. Echter, de langdurige, onzekere periode met zeer beperkte inkomsten tijdens de coronapandemie en later de energiecrisis, heeft ervoor gezorgd dat de ZERO55 bv’s niet de reserves hebben kunnen opbouwen om toekomstbestendige investeringen zelfstandig te financieren. Voortzetting zou betekenen dat publiek geld gebruikt moet worden voor de investeringen in de commerciële onderdelen van het bedrijf en dat vond Accres onbespreekbaar. Daarom heeft Accres de gemeente eind 2022 geadviseerd en gevraagd om de commerciële ZERO55- activiteiten te staken, waarmee is ingestemd.

Carla Maessen, algemeen directeur van Accres, ligt de voorgenomen verkoop toe: “We zijn blij dat Funzone en BHT bv, net als wij, de potentie zien van de ZERO55 organisaties. Beide partijen hebben veel ervaring met het exploiteren van vrijetijdsactiviteiten. Er liggen volop kansen om de bestaande concepten verder uit te rollen en door te ontwikkelen, bijvoorbeeld door nieuwe activiteiten toe te voegen, naar meer plekken uit te breiden en door meer verbindingen met andere bedrijven te maken. Vele Apeldoorners, Enschedeërs en anders bezoekers weten de weg naar de activiteiten van ZERO55 goed te vinden. In afwachting van de aanstaande verkoop wensen we Funzone en BHT bv en al onze betrokken medewerkers in Apeldoorn en Enschede alvast veel plezier en succes met het verder uitbouwen van deze activiteiten.

Over Accres
In 1999 is Accres begonnen met het beheren en exploiteren van maatschappelijk vastgoed in opdracht van de gemeente Apeldoorn, waarbij het bevorderen van meer gezondheid en geluk voor alle bewoners voorop staat. Met haar dienstverlening geeft Accres iedereen de ruimte om elkaar te ontmoeten, te beleven, te bewegen, ontspannen, ervaren en om te leren. Met inmiddels ruim tachtig accommodaties verspreid over verschillende gemeenten laat Accres zien dat maatschappelijk vastgoed efficiënter benut kan worden met een juiste mix van innovatie, kostenbeheersing en flexibiliteit. Accres is er trots op dat zij in evaluaties hoog wordt gewaardeerd en dat zij aantoonbaar een belangrijke bijdrage levert aan de verhoging van het welzijn en de levenskwaliteit van de lokale gemeenschap(pen) als geheel.